Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2005

Enkeltresultat Karmøy

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2001
Fordeling Endr.
S2001
Ap 665 3 693 4 358 1 166 21,3 5,0
H 435 1 993 2 428 -1 123 11,9 -6,3
Frp 1 228 6 399 7 627 2 375 37,3 10,4
SV 253 680 933 -334 4,6 -1,9
Sp 93 601 694 220 3,4 1,0
KrF 441 2 407 2 848 -1 450 13,9 -8,1
V 131 897 1 028 344 5,0 1,5
MDG - - 6 1 0,0 0,0
R 14 45 59 18 0,3 0,1
A 63 407 470 -306 2,3 -1,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 27 041 Godkjente stemmer 20 451 Andel godkjente stemmer 75,6 %
Forhåndsstemmer 3 323 Andel forhåndsstemmer 16,2 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Karmøy

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.