Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2005

Enkeltresultat Kristiansand

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2001
Fordeling Endr.
S2001
Ap 1 838 9 043 10 881 3 981 25,3 8,1
H 1 376 6 143 7 519 -2 855 17,5 -8,4
Frp 1 445 7 558 9 003 5 398 21,0 11,9
SV 970 2 580 3 550 -1 559 8,3 -4,5
Sp 114 676 790 222 1,8 0,4
KrF 1 315 6 289 7 604 -1 897 17,7 -6,1
V 421 1 946 2 367 955 5,5 2,0
MDG - - 161 23 0,4 0,0
R 52 161 213 10 0,5 0,0
A 241 617 858 -1 326 2,0 -3,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 55 672 Godkjente stemmer 42 946 Andel godkjente stemmer 77,1 %
Forhåndsstemmer 7 772 Andel forhåndsstemmer 18,1 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Kristiansand

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.