Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Møre og Romsdal ved stortingsvalg

Mandater å fordele: 8
Stemmer ved valget i 2021: 148 410

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 21,0 20,2 0,8 2 2 0
Høyre 16,6 16,3 0,4 2 1 1
Frp 21,3 22,1 -0,8 2 2 0
SV 7,2 6,3 0,9 0+1 1 0
Sp 16,6 17,5 -0,9 1 2 -1
KrF 4,9 5,3 -0,4 0 0 0
Venstre 2,7 2,9 -0,2 0 0 0
MDG 2,8 2,5 0,3 0 0 0
Rødt 2,8 3,3 -0,5 0 0 0
Andre 3,3 3,7 -0,4 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Høyre (68 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (68 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Frp 31 589 1,4 22 563,5714 20 116
2 Ap 31 123 1,4 22 230,7143 19 650
3 H 24 655 1,4 17 610,7143 13 182
4 Sp 24 587 1,4 17 562,1429 13 114
5 Frp 31 589 3 10 529,6667 7 002
6 Ap 31 123 3 10 374,3333 6 536
7 H 24 655 3 8 218,3333 68

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
8 Sp 24 587 3 8 195,6667 -68
9 SV 10 634 1,4 7 595,7143 -872
10 Frp 31 589 5 6 317,8000 -9 503
11 Ap 31 123 5 6 224,6000 -9 969
12 KrF 7 284 1,4 5 202,8571 -4 222
13 H 24 655 5 4 931,0000 -16 437
14 Sp 24 587 5 4 917,4000 -16 505
15 Frp 31 589 7 4 512,7143 -25 940
16 Ap 31 123 7 4 446,1429 -26 406
17 SV 10 634 3 3 544,6667 -14 021
18 H 24 655 7 3 522,1429 -32 874
19 Sp 24 587 7 3 512,4286 -32 942
20 Frp 31 589 9 3 509,8889 -42 376
21 A 4 868 1,4 3 477,1429 -6 638
22 Ap 31 123 9 3 458,1111 -42 842
23 R 4 178 1,4 2 984,2857 -7 328