Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 39,8 27,4 12,4 75 49 26
Høyre 23,4 25,0 -1,6 42 45 -3
Frp 9,5 15,2 -5,7 16 27 -11
SV 4,4 6,0 -1,6 7 11 -4
Sp 5,4 10,3 -4,9 9 19 -10
KrF 5,4 4,2 1,2 9 8 1
Venstre 4,9 4,4 0,5 8 8 0
MDG 3,6 3,2 0,4 2 1 1
Rødt 2,0 2,4 -0,4 1 1 0
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 7 6 2 1 0+1 0 1 1 0 0 19
Oslo 8 5 1 1 0 0+1 2 1 1 0 20
Hedmark 4 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 6
Buskerud 4 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 8
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 7
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 2 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0 6
Rogaland 5 4 2 0 0 2 0+1 0 0 0 14
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 3 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 6 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 5
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Troms 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 6
Finnmark 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,593978 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,565110 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,538834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Frp Vest-Agder 0,535238 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,522486 Mandat tildelt
6 V Rogaland 0,513771 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,511959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Sør-Trøndelag 0,496546 Mandat tildelt
9 SV Sør-Trøndelag 0,485902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Sogn og Fjordane 0,466088 Mandat tildelt
11 Sp Møre og Romsdal 0,461783 Mandat tildelt
12 Sp Nord-Trøndelag 0,453314 Mandat tildelt
13 V Sør-Trøndelag 0,442634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Akershus 0,436201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Troms 0,434446 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,429323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Buskerud 0,420845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Nordland 0,409343 Mandat tildelt
19 Frp Hedmark 0,406715 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Østfold 0,389006 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Finnmark 0,388907 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oppland 0,380000 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Aust-Agder 0,378659 Mandat tildelt
24 Frp Oslo 0,377963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Østfold 0,376073 Mandat tildelt
26 SV Rogaland 0,374353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Troms 0,369825 Mandat tildelt
28 V Oslo 0,359006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Hordaland 0,355898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Finnmark 0,354263 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Møre og Romsdal 0,350040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Telemark 0,345525 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Akershus 0,338895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Aust-Agder 0,324194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,320149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Vestfold 0,311775 Mandat tildelt
37 Frp Østfold 0,309862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Vestfold 0,304357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Telemark 0,299018 Mandat tildelt
40 Frp Hordaland 0,283074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Buskerud 0,282536 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Rogaland 0,281083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Østfold 0,279766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Nordland 0,274394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Vest-Agder 0,270847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nord-Trøndelag 0,269428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Finnmark 0,265131 Mandat tildelt
48 Sp Nordland 0,260174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Buskerud 0,257581 Mandat tildelt
50 V Møre og Romsdal 0,257446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hordaland 0,256466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Østfold 0,255142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Sør-Trøndelag 0,254758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Nordland 0,250115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Hordaland 0,244577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Møre og Romsdal 0,234726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Nordland 0,232837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Akershus 0,232343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Buskerud 0,231112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sør-Trøndelag 0,229956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Hedmark 0,228576 Mandat tildelt
62 Frp Vestfold 0,221843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hedmark 0,218864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Vestfold 0,214953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Hedmark 0,214481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Oslo 0,210650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vestfold 0,205777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Vest-Agder 0,202912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Møre og Romsdal 0,197208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Buskerud 0,192486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Oppland 0,186575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sogn og Fjordane 0,185750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Finnmark 0,182477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Troms 0,176732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Telemark 0,173055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vest-Agder 0,169581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Sogn og Fjordane 0,166726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Oppland 0,162627 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Telemark 0,161458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Telemark 0,160375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Troms 0,159657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Oppland 0,158802 Mandat tildelt