Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 33,4 27,4 6,0 62 49 13
Høyre 27,3 25,0 2,3 46 45 1
Frp 13,3 15,2 -1,9 26 27 -1
SV 4,4 6,0 -1,6 7 11 -4
Sp 4,1 10,3 -6,2 7 19 -12
KrF 5,6 4,2 1,4 10 8 2
Venstre 6,1 4,4 1,7 10 8 2
MDG 2,9 3,2 -0,3 1 1 0
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 6 6 3 1 0 0+1 2 0 0 0 19
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0 20
Hedmark 4 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0 8
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 7
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 6
Rogaland 4 4+1 2 0 0 2 1 0 0 0 14
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 0 0 1 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Akershus 0,558808 Mandat tildelt
2 KrF Oslo 0,541791 Mandat tildelt
3 Sp Hedmark 0,498545 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,485902 Mandat tildelt
5 H Akershus 0,467834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Rogaland 0,452797 Mandat tildelt
7 H Hordaland 0,451749 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Hordaland 0,450959 Mandat tildelt
9 V Oslo 0,446931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Oslo 0,429323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Akershus 0,429080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Oppland 0,424977 Mandat tildelt
13 H Oslo 0,421400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Østfold 0,413023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Nordland 0,409343 Mandat tildelt
16 KrF Aust-Agder 0,392645 Mandat tildelt
17 KrF Østfold 0,390001 Mandat tildelt
18 H Buskerud 0,389862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Rogaland 0,388693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Vestfold 0,388142 Mandat tildelt
21 Sp Sør-Trøndelag 0,377038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Rogaland 0,374353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Troms 0,369825 Mandat tildelt
24 KrF Hordaland 0,369076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Telemark 0,367187 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Sør-Trøndelag 0,363463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Sogn og Fjordane 0,353876 Mandat tildelt
28 H Nordland 0,351900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Møre og Romsdal 0,351327 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Møre og Romsdal 0,350612 Mandat tildelt
31 Sp Nord-Trøndelag 0,344156 Mandat tildelt
32 Sp Troms 0,329856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Akershus 0,325810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Buskerud 0,320657 Mandat tildelt
35 V Møre og Romsdal 0,320509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Hedmark 0,319653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Buskerud 0,319556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Østfold 0,317622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Vestfold 0,315634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Telemark 0,310116 Mandat tildelt
41 H Oppland 0,308402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Hordaland 0,304474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vest-Agder 0,303957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Østfold 0,295386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Vestfold 0,294286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Rogaland 0,291499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Nordland 0,289877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vest-Agder 0,280884 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Østfold 0,279766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Aust-Agder 0,279625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Finnmark 0,269038 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Hedmark 0,267023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Finnmark 0,265131 Mandat tildelt
54 KrF Sør-Trøndelag 0,264164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Telemark 0,262370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Nordland 0,259345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Hordaland 0,256466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Vest-Agder 0,252588 Mandat tildelt