Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2013

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 31,9 27,4 4,5 58 49 9
Høyre 26,1 25,0 1,1 49 45 4
Frp 13,8 15,2 -1,4 25 27 -2
SV 4,6 6,0 -1,4 8 11 -3
Sp 9,5 10,3 -0,8 17 19 -2
KrF 4,7 4,2 0,5 8 8 0
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6
MDG 2,1 3,2 -1,1 1 1 0
Rødt 1,8 2,4 -0,6 1 1 0
Andre 2,0 1,8 0,1 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3+1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 9
Akershus 5 6 2 1 1 0+1 1 0 0 0 17
Oslo 6 6 2 1+1 0 0 1 1 1 0 19
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0 7
Buskerud 3 3 1 0 1 0+1 0 0 0 0 9
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 7
Telemark 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 5 2 0+1 1 1 0 0 0 0 14
Hordaland 4+1 6 2 1 1 1 0 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2+1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 4 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 5
Nordland 3+1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Vest-Agder 0,599574 Mandat tildelt
2 Frp Nord-Trøndelag 0,533500 Mandat tildelt
3 SV Sør-Trøndelag 0,499070 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,473183 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,470228 Mandat tildelt
6 SV Oslo 0,459078 Mandat tildelt
7 Frp Akershus 0,457040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Hordaland 0,437407 Mandat tildelt
9 KrF Oslo 0,434235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Oppland 0,433014 Mandat tildelt
11 Ap Akershus 0,420648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Oslo 0,420125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Nordland 0,419072 Mandat tildelt
14 Ap Møre og Romsdal 0,414308 Mandat tildelt
15 Frp Rogaland 0,413315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Troms 0,413308 Mandat tildelt
17 Ap Østfold 0,399019 Mandat tildelt
18 KrF Rogaland 0,394768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Nordland 0,392716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Buskerud 0,387418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Møre og Romsdal 0,381647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Hordaland 0,377834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Sør-Trøndelag 0,374277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Sør-Trøndelag 0,374233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Buskerud 0,370787 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Nord-Trøndelag 0,370357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Hordaland 0,370071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hedmark 0,366735 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Rogaland 0,364620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Vestfold 0,363907 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Østfold 0,363835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Telemark 0,363075 Mandat tildelt
33 Ap Telemark 0,358801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Oslo 0,356469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Troms 0,347447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Nordland 0,347352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Hedmark 0,344513 Mandat tildelt
38 Ap Rogaland 0,343538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Oslo 0,343093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Finnmark 0,332262 Mandat tildelt
41 Ap Oppland 0,328140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Buskerud 0,322374 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Sør-Trøndelag 0,321146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Vest-Agder 0,320588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Telemark 0,315845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Nord-Trøndelag 0,312326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vestfold 0,304357 Mandat tildelt
48 Sp Vestfold 0,300283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Sogn og Fjordane 0,298413 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Finnmark 0,298317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Sogn og Fjordane 0,297190 Mandat tildelt
52 Ap Aust-Agder 0,290293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Møre og Romsdal 0,287387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sogn og Fjordane 0,286471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vestfold 0,283431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Sør-Trøndelag 0,281491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Telemark 0,280264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Hordaland 0,280127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Vest-Agder 0,277391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Hedmark 0,276332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vest-Agder 0,274000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Østfold 0,272981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Nordland 0,271357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Troms 0,269134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Hedmark 0,265393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Akershus 0,262340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Buskerud 0,260912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Aust-Agder 0,259124 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Vestfold 0,258090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Buskerud 0,257050 Mandat tildelt
71 Frp Nordland 0,256742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Oppland 0,253954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Aust-Agder 0,250602 Mandat tildelt