Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 31,3 27,4 3,9 57 49 8
Høyre 35,3 25,0 10,3 60 45 15
Frp 10,9 15,2 -4,3 18 27 -9
SV 5,2 6,0 -0,8 9 11 -2
Sp 4,0 10,3 -6,3 7 19 -12
KrF 5,1 4,2 0,9 8 8 0
Venstre 5,7 4,4 1,3 9 8 1
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1
Rødt 1,7 2,4 -0,7 1 1 0
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 5 8 2 1 0 0+1 2 0 0 0 19
Oslo 6 7 1 2 0 0+1 2 0 1 0 20
Hedmark 4 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 7
Telemark 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 6
Rogaland 4 6 2 0 0 1 0+1 0 0 0 14
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,597639 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,558760 Mandat tildelt
3 V Sør-Trøndelag 0,514912 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,508925 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,493450 Mandat tildelt
6 Sp Hedmark 0,486343 Mandat tildelt
7 SV Nordland 0,483780 Mandat tildelt
8 Frp Hedmark 0,466673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Rogaland 0,442448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Rogaland 0,442431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Hordaland 0,439958 Mandat tildelt
12 SV Troms 0,437081 Mandat tildelt
13 Frp Oppland 0,436037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Oslo 0,433654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Akershus 0,418612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Oslo 0,417626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Oppland 0,414608 Mandat tildelt
18 Frp Akershus 0,388842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Rogaland 0,379219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Aust-Agder 0,371990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Sør-Trøndelag 0,367830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Rogaland 0,367333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Vestfold 0,362715 Mandat tildelt
24 KrF Aust-Agder 0,357586 Mandat tildelt
25 Frp Østfold 0,355511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Østfold 0,355180 Mandat tildelt
27 Sp Sogn og Fjordane 0,345233 Mandat tildelt
28 Sp Møre og Romsdal 0,342038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Hordaland 0,336122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Nord-Trøndelag 0,335790 Mandat tildelt
31 SV Østfold 0,330655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Hordaland 0,324789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Buskerud 0,324174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Troms 0,321840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nordland 0,314847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Finnmark 0,313347 Mandat tildelt
37 Sp Buskerud 0,311757 Mandat tildelt
38 Frp Nord-Trøndelag 0,309164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Akershus 0,304447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Oslo 0,304424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Hordaland 0,303101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Buskerud 0,299647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Møre og Romsdal 0,299504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Østfold 0,296829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Østfold 0,288173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vestfold 0,287462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Hordaland 0,284514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Telemark 0,282398 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Møre og Romsdal 0,277451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Akershus 0,274588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Buskerud 0,273132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Nordland 0,270884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Hedmark 0,270126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sør-Trøndelag 0,263834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Finnmark 0,262459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Telemark 0,255970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Vest-Agder 0,255807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vestfold 0,254531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Hedmark 0,249509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vestfold 0,243211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Møre og Romsdal 0,240975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Sør-Trøndelag 0,240599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Nordland 0,236210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Vest-Agder 0,236046 Mandat tildelt
65 Frp Sogn og Fjordane 0,213127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Finnmark 0,212187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vest-Agder 0,204712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Troms 0,202793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Telemark 0,198554 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Nordland 0,192719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Oppland 0,192212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Sør-Trøndelag 0,191423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Telemark 0,190829 Mandat tildelt