Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2013

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 30,2 27,4 2,8 57 49 8
Høyre 22,9 25,0 -2,2 44 45 -1
Frp 15,6 15,2 0,4 30 27 3
SV 4,0 6,0 -2,1 2 11 -9
Sp 11,8 10,3 1,4 22 19 3
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1
Venstre 3,2 4,4 -1,2 2 8 -6
MDG 2,9 3,2 -0,4 1 1 0
Rødt 3,0 2,4 0,5 2 1 1
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3+1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 9
Akershus 6 5 3 0 1 0+1 1 0 0 0 17
Oslo 6 5 2 1 0 0+1 1 1 2 0 19
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0 7
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7
Buskerud 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0 9
Vestfold 2 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4 3 0 1 1+1 0 0 0 0 14
Hordaland 4 5 3 1 1+1 1 0 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2+1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 4 2 2 0 1+1 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Finnmark 0,484104 Mandat tildelt
2 Sp Hedmark 0,476227 Mandat tildelt
3 Sp Vestfold 0,467683 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,453701 Mandat tildelt
5 Frp Nordland 0,450605 Mandat tildelt
6 H Nord-Trøndelag 0,450305 Mandat tildelt
7 Ap Oppland 0,446466 Mandat tildelt
8 Frp Nord-Trøndelag 0,442449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Akershus 0,439085 Mandat tildelt
10 Sp Oslo 0,434284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Oslo 0,432545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Hordaland 0,430815 Mandat tildelt
13 KrF Rogaland 0,429437 Mandat tildelt
14 Ap Hordaland 0,419372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,411352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Møre og Romsdal 0,405043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,394901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Vest-Agder 0,386294 Mandat tildelt
19 Ap Østfold 0,380905 Mandat tildelt
20 H Rogaland 0,378989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Hordaland 0,378114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Rogaland 0,375521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Møre og Romsdal 0,375224 Mandat tildelt
24 Sp Møre og Romsdal 0,373191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Buskerud 0,372935 Mandat tildelt
26 Sp Rogaland 0,371333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Vest-Agder 0,368927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Sør-Trøndelag 0,365245 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Akershus 0,364330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Vestfold 0,363032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Sør-Trøndelag 0,360156 Mandat tildelt
32 Ap Buskerud 0,358474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Telemark 0,357769 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Rogaland 0,357056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Akershus 0,356831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Akershus 0,353334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Oslo 0,352791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Buskerud 0,348850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Aust-Agder 0,347073 Mandat tildelt
40 H Østfold 0,345698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Vestfold 0,344843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Østfold 0,344733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Hedmark 0,342902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Nordland 0,339675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Sogn og Fjordane 0,338054 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Hordaland 0,332024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Nordland 0,327797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,327342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Oppland 0,326249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Hordaland 0,326226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Buskerud 0,318138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Troms 0,315124 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,307346 Mandat tildelt
54 Frp Østfold 0,305285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Sogn og Fjordane 0,305060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Nord-Trøndelag 0,304481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Sør-Trøndelag 0,304215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Finnmark 0,298769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Troms 0,295322 Mandat tildelt
60 H Nordland 0,294540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Oppland 0,294371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Vest-Agder 0,292985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Troms 0,290216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Telemark 0,284170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Aust-Agder 0,283994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Østfold 0,282154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Aust-Agder 0,280320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Vestfold 0,279015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Telemark 0,274087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Sogn og Fjordane 0,270553 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Hedmark 0,267549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Troms 0,264994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Finnmark 0,256976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vest-Agder 0,254410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Telemark 0,250636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Vest-Agder 0,248279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Oppland 0,235908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Aust-Agder 0,234053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Sør-Trøndelag 0,233520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Nordland 0,229287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Sør-Trøndelag 0,226559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Hedmark 0,222633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Vestfold 0,218572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Finnmark 0,212873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Møre og Romsdal 0,202881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Buskerud 0,201634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Nord-Trøndelag 0,197261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Oppland 0,177512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Aust-Agder 0,177458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Sogn og Fjordane 0,169961 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Sogn og Fjordane 0,152820 Mandat tildelt