Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 30,1 27,4 2,7 55 49 6
Høyre 21,6 25,0 -3,5 37 45 -8
Frp 6,5 15,2 -8,7 11 27 -16
SV 11,5 6,0 5,5 19 11 8
Sp 11,6 10,3 1,2 22 19 3
KrF 7,8 4,2 3,6 13 8 5
Venstre 3,7 4,4 -0,7 3 8 -5
MDG 0,2 3,2 -3,0 0 1 -1
Rødt 1,5 2,4 -0,9 0 1 -1
Andre 5,5 1,8 3,7 9 0 9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 6 5 1 2 2 1 1 0 0 0+1 19
Oslo 7 5 1 4 1 0 1 0 0 0+1 20
Hedmark 2 1 0 1 2 0+1 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 6
Buskerud 3 2 0+1 1 1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 2 0+1 1 1 0 0 0 0 0 7
Telemark 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1+1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 6
Rogaland 4 3 1 1 1 3 0 0 0 0+1 14
Hordaland 4 4 1 2 2 1 1 0 0 0+1 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 8
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0+1 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1 5
Nordland 3 2 0+1 1 2 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 0+1 1 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0+1 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Sør-Trøndelag 1,078291 Mandat tildelt
2 A Akershus 1,020200 Mandat tildelt
3 A Oslo 1,009414 Mandat tildelt
4 A Hordaland 0,776733 Mandat tildelt
5 A Rogaland 0,774798 Mandat tildelt
6 KrF Østfold 0,594503 Mandat tildelt
7 Frp Nordland 0,565435 Mandat tildelt
8 A Møre og Romsdal 0,554473 Mandat tildelt
9 KrF Oslo 0,524401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Vestfold 0,485521 Mandat tildelt
11 Frp Buskerud 0,479334 Mandat tildelt
12 A Finnmark 0,467861 Mandat tildelt
13 A Østfold 0,467305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Møre og Romsdal 0,461561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 A Vest-Agder 0,452182 Mandat tildelt
16 SV Telemark 0,449792 Mandat tildelt
17 KrF Telemark 0,448089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,446965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Akershus 0,446467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Hordaland 0,437747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Akershus 0,434421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Finnmark 0,434347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Hordaland 0,426977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Nord-Trøndelag 0,419700 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Oslo 0,418605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Vest-Agder 0,417711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Vestfold 0,417343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Oppland 0,416452 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Sør-Trøndelag 0,416049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Hordaland 0,401645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Rogaland 0,393663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Vest-Agder 0,385650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oslo 0,385416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 A Nordland 0,384610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Sør-Trøndelag 0,376807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Rogaland 0,372109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Troms 0,364170 Mandat tildelt
38 KrF Nordland 0,360882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Nordland 0,356977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Vest-Agder 0,345104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Telemark 0,341499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Akershus 0,340380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Østfold 0,339430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 A Troms 0,339025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Hordaland 0,336641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Rogaland 0,323810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Troms 0,322499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Buskerud 0,321914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Finnmark 0,317664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vestfold 0,316028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Hedmark 0,310203 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Sør-Trøndelag 0,305739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Buskerud 0,296023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Telemark 0,286561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Aust-Agder 0,278575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Troms 0,278540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,277795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 A Nord-Trøndelag 0,267949 Mandat tildelt
59 KrF Møre og Romsdal 0,263670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vest-Agder 0,255114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Hedmark 0,253401 Mandat tildelt
62 A Buskerud 0,251112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Nord-Trøndelag 0,250453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Oslo 0,248830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Møre og Romsdal 0,245332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Oppland 0,242212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 A Oppland 0,240461 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Aust-Agder 0,240320 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Akershus 0,233055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Hedmark 0,229856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Buskerud 0,229537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Troms 0,228615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Sogn og Fjordane 0,226067 Mandat tildelt
74 SV Østfold 0,224931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Sogn og Fjordane 0,224039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 A Vestfold 0,220099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,218352 Mandat tildelt
78 SV Møre og Romsdal 0,217721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 A Telemark 0,213024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,209201 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 A Hedmark 0,209011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Østfold 0,207586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Hedmark 0,204208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Finnmark 0,203518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Nord-Trøndelag 0,201739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 A Aust-Agder 0,192432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sør-Trøndelag 0,187479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vestfold 0,173160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Oppland 0,165161 Mandat tildelt