Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2013

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 29,4 27,4 2,0 52 49 3
Høyre 31,9 25,0 6,9 54 45 9
Frp 16,1 15,2 0,9 29 27 2
SV 5,5 6,0 -0,5 9 11 -2
Sp 4,6 10,3 -5,7 8 19 -11
KrF 4,6 4,2 0,4 8 8 0
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0 9
Akershus 5 6+1 3 1 0 0 1 0 0 0 17
Oslo 5 6 2 2 0 0+1 2 0 1 0 19
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 7
Oppland 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 9
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 7
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 6
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0 14
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 3 3 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oppland 0,566765 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,565585 Mandat tildelt
3 SV Nordland 0,511708 Mandat tildelt
4 Sp Hordaland 0,505966 Mandat tildelt
5 H Akershus 0,485924 Mandat tildelt
6 V Rogaland 0,471837 Mandat tildelt
7 SV Rogaland 0,467954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,466491 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Troms 0,462282 Mandat tildelt
10 H Hordaland 0,446658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Sør-Trøndelag 0,438574 Mandat tildelt
12 Sp Møre og Romsdal 0,438314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Rogaland 0,436115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,432896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Akershus 0,427881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Oslo 0,421633 Mandat tildelt
17 H Nordland 0,411201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Akershus 0,408037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Rogaland 0,399065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Nord-Trøndelag 0,394399 Mandat tildelt
21 H Buskerud 0,391293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hedmark 0,389814 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Buskerud 0,384343 Mandat tildelt
24 Sp Troms 0,370100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Buskerud 0,365993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,359364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Akershus 0,356085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vest-Agder 0,355168 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Østfold 0,349708 Mandat tildelt
30 H Østfold 0,344726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Sør-Trøndelag 0,337773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Østfold 0,331402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Finnmark 0,331337 Mandat tildelt
34 H Vestfold 0,329147 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Aust-Agder 0,326741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Møre og Romsdal 0,326426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Aust-Agder 0,322527 Mandat tildelt
38 SV Hordaland 0,320583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Østfold 0,320358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hedmark 0,313622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Oslo 0,312349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Oslo 0,305043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Hordaland 0,303168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Buskerud 0,302504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Finnmark 0,301832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Møre og Romsdal 0,289488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Telemark 0,286630 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Møre og Romsdal 0,277621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Telemark 0,273055 Mandat tildelt
50 SV Vestfold 0,271340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Akershus 0,258163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,255904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,255732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Oppland 0,253991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Troms 0,247381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Vestfold 0,242525 Mandat tildelt
57 KrF Sør-Trøndelag 0,240797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Sogn og Fjordane 0,237269 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vestfold 0,237208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Østfold 0,234299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Vest-Agder 0,230730 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Buskerud 0,229630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Nord-Trøndelag 0,229148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Telemark 0,226341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Finnmark 0,225312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Hordaland 0,224617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Nordland 0,221634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Nordland 0,213074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Sør-Trøndelag 0,209856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Hedmark 0,197703 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vest-Agder 0,196028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Vest-Agder 0,186321 Mandat tildelt
74 Sp Oslo 0,169997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Vestfold 0,167786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Finnmark 0,167570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Oppland 0,158046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Nord-Trøndelag 0,155679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Nord-Trøndelag 0,147160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Troms 0,146645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Vest-Agder 0,144421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Hedmark 0,144004 Mandat tildelt
83 KrF Sogn og Fjordane 0,142052 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Oppland 0,138304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Telemark 0,137715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Troms 0,134951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Sogn og Fjordane 0,132347 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Sogn og Fjordane 0,125877 Mandat tildelt