Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 29,4 27,4 2,0 52 49 3
Høyre 31,9 25,0 6,9 55 45 10
Frp 16,1 15,2 0,9 28 27 1
SV 5,5 6,0 -0,5 9 11 -2
Sp 4,6 10,3 -5,7 8 19 -11
KrF 4,6 4,2 0,4 8 8 0
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 5 8 3 1 0+1 0 1 0 0 0 19
Oslo 6 6+1 2 2 0 0 2 0 1 0 20
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 7
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 2 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 7
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0 14
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,511708 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,505966 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,503984 Mandat tildelt
4 H Oslo 0,492407 Mandat tildelt
5 Sp Akershus 0,481367 Mandat tildelt
6 Frp Hordaland 0,479734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Oppland 0,476820 Mandat tildelt
8 V Rogaland 0,471837 Mandat tildelt
9 SV Rogaland 0,467954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Troms 0,462282 Mandat tildelt
11 KrF Akershus 0,459042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Hordaland 0,446658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Oslo 0,445057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Rogaland 0,436115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Rogaland 0,432896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Sør-Trøndelag 0,422980 Mandat tildelt
17 H Akershus 0,418037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Nordland 0,411201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Akershus 0,410242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Sør-Trøndelag 0,406494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Akershus 0,400596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Rogaland 0,399065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Møre og Romsdal 0,393337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Sør-Trøndelag 0,389695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,387554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Nord-Trøndelag 0,386136 Mandat tildelt
27 Frp Oslo 0,384326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Vestfold 0,375965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Hedmark 0,373510 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Troms 0,370100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Oppland 0,360369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Østfold 0,358875 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Buskerud 0,358503 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Møre og Romsdal 0,355937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vest-Agder 0,355168 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Østfold 0,350951 Mandat tildelt
37 H Vestfold 0,343873 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Finnmark 0,331337 Mandat tildelt
39 Sp Østfold 0,331302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Oslo 0,329702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Aust-Agder 0,326741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Buskerud 0,325395 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Aust-Agder 0,322527 Mandat tildelt
44 SV Østfold 0,322447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Oslo 0,321990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Hordaland 0,320583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sogn og Fjordane 0,314814 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Østfold 0,307315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Sør-Trøndelag 0,303359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Hordaland 0,303168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vest-Agder 0,302379 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Finnmark 0,301832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Troms 0,299531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Telemark 0,294373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Møre og Romsdal 0,293455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Telemark 0,293289 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Møre og Romsdal 0,293230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Akershus 0,290433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Buskerud 0,288866 Mandat tildelt
60 Frp Buskerud 0,287298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Vestfold 0,286347 Mandat tildelt
62 SV Hedmark 0,285747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Nordland 0,279025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Vestfold 0,259290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Telemark 0,257435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vestfold 0,257232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Telemark 0,254731 Mandat tildelt
68 H Troms 0,247381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Sogn og Fjordane 0,237269 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Buskerud 0,236570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Møre og Romsdal 0,236440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Vest-Agder 0,230730 Mandat tildelt
73 Frp Hedmark 0,229769 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Finnmark 0,225312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Hordaland 0,224617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Nordland 0,221634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Finnmark 0,219692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Sør-Trøndelag 0,216985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Østfold 0,216192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Oppland 0,214670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Nordland 0,213074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Nord-Trøndelag 0,209544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Oppland 0,203318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Sør-Trøndelag 0,202463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Telemark 0,201823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Hedmark 0,196967 Mandat tildelt
88 SV Vest-Agder 0,196028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Hedmark 0,186448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vest-Agder 0,186321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Aust-Agder 0,183139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Vestfold 0,183094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Oslo 0,179441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Nord-Trøndelag 0,177816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,167570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Buskerud 0,163952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Nord-Trøndelag 0,152210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Telemark 0,147264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Troms 0,146645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Oppland 0,145853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Sp Vest-Agder 0,144421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Sogn og Fjordane 0,142052 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Troms 0,134951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Sogn og Fjordane 0,132347 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Sogn og Fjordane 0,125877 Mandat tildelt