Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 27,5 27,4 0,1 50 49 1
Høyre 24,4 25,0 -0,6 44 45 -1
Frp 14,7 15,2 -0,5 27 27 0
SV 5,7 6,0 -0,3 10 11 -1
Sp 9,6 10,3 -0,7 17 19 -2
KrF 4,4 4,2 0,2 8 8 0
Venstre 4,7 4,4 0,3 9 8 1
MDG 3,4 3,2 0,2 2 1 1
Rødt 3,6 2,4 1,2 2 1 1
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Akershus 5 6 3 1 1 0+1 1 1 0 0 19
Oslo 5+1 5 2 2 0 0 2 1 2 0 20
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4 3 0 1 1 0+1 0 0 0 14
Hordaland 4 5+1 2 1 1 1 1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 5
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,530288 Mandat tildelt
2 H Finnmark 0,517001 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,492804 Mandat tildelt
4 Ap Oslo 0,492161 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,484987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Møre og Romsdal 0,482074 Mandat tildelt
7 SV Troms 0,479082 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,445114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Akershus 0,439067 Mandat tildelt
10 Frp Hordaland 0,438018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Akershus 0,432726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Oslo 0,425700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Sør-Trøndelag 0,424564 Mandat tildelt
14 Ap Nordland 0,418586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Akershus 0,418398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,418140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Nord-Trøndelag 0,416945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,404696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,403761 Mandat tildelt
20 Ap Buskerud 0,400532 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Hedmark 0,389095 Mandat tildelt
22 Ap Hordaland 0,382511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Vestfold 0,382097 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Rogaland 0,381722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Akershus 0,374573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Oslo 0,374513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Østfold 0,369148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Østfold 0,362442 Mandat tildelt
29 Frp Sør-Trøndelag 0,355816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Rogaland 0,353852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Vest-Agder 0,352335 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Hordaland 0,351979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Oslo 0,350901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Buskerud 0,348447 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Østfold 0,347427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Oppland 0,346120 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Oslo 0,344359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Finnmark 0,343468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Vestfold 0,343277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Akershus 0,334868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Oslo 0,333697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Sør-Trøndelag 0,333143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Hordaland 0,332237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Oppland 0,331690 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vestfold 0,331122 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Telemark 0,328182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Telemark 0,326324 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Rogaland 0,325677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Møre og Romsdal 0,324987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Sør-Trøndelag 0,324859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Troms 0,315362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Nordland 0,314516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Møre og Romsdal 0,314003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Hedmark 0,312758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Aust-Agder 0,308540 Mandat tildelt
56 KrF Østfold 0,306430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Møre og Romsdal 0,304124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Rogaland 0,303393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Vest-Agder 0,301421 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Akershus 0,300990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Buskerud 0,299372 Mandat tildelt
62 V Vestfold 0,299082 Mandat tildelt
63 SV Hedmark 0,296108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Sør-Trøndelag 0,294264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Møre og Romsdal 0,291388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Hordaland 0,289990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Østfold 0,287676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sogn og Fjordane 0,287436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Hedmark 0,285694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Nord-Trøndelag 0,277722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Nordland 0,277523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Sogn og Fjordane 0,276202 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vest-Agder 0,276080 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Oppland 0,275637 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Møre og Romsdal 0,273640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Troms 0,273471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Finnmark 0,272513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Vest-Agder 0,271666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Nord-Trøndelag 0,268612 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Telemark 0,267773 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Vestfold 0,266580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Vestfold 0,263027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Buskerud 0,262315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Troms 0,257458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Aust-Agder 0,255681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Nordland 0,254765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Aust-Agder 0,249923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Buskerud 0,249400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Vestfold 0,248013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Buskerud 0,247076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Møre og Romsdal 0,246967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Sogn og Fjordane 0,246781 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Østfold 0,244746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Telemark 0,243633 Mandat tildelt
95 Ap Troms 0,241704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Hordaland 0,234597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Aust-Agder 0,232030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Østfold 0,230519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Nordland 0,223369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Vest-Agder 0,220692 Mandat tildelt
101 SV Oppland 0,210691 Mandat tildelt
102 Sp Finnmark 0,209960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Sør-Trøndelag 0,209823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Hedmark 0,209783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Telemark 0,209153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Sør-Trøndelag 0,207579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Hedmark 0,205750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Telemark 0,204765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Nordland 0,203784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Vest-Agder 0,203160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Frp Finnmark 0,200571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Oppland 0,196006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Vest-Agder 0,194641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Nord-Trøndelag 0,184243 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 H Sogn og Fjordane 0,181485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 V Finnmark 0,174972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 Frp Aust-Agder 0,167222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 H Nord-Trøndelag 0,160286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 KrF Buskerud 0,156842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 V Telemark 0,153819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 V Troms 0,153179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 V Oppland 0,152350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 KrF Sogn og Fjordane 0,135872 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 V Sogn og Fjordane 0,131478 Mandat tildelt
125 KrF Troms 0,129131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 SV Sogn og Fjordane 0,127133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Nord-Trøndelag 0,119921 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 SV Aust-Agder 0,112310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 KrF Oppland 0,110230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 V Aust-Agder 0,105641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 KrF Hedmark 0,096985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 V Nord-Trøndelag 0,069627 Mandat tildelt