Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 25,8 27,4 -1,6 47 49 -2
Høyre 26,7 25,0 1,7 44 45 -1
Frp 14,9 15,2 -0,3 27 27 0
SV 6,0 6,0 0,0 10 11 -1
Sp 10,6 10,3 0,3 18 19 -1
KrF 4,1 4,2 -0,1 7 8 -1
Venstre 4,1 4,4 -0,3 7 8 -1
MDG 4,8 3,2 1,6 8 1 7
Rødt 2,2 2,4 -0,2 1 1 0
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 2 0 1 0 0 0+1 0 0 9
Akershus 5 6 3 1 1 0+1 1 1 0 0 19
Oslo 5 5 2 2 0 0+1 2 2 1 0 20
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 6
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 6
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0 14
Hordaland 4 5 2 1 1 1 0+1 1 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 5
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,613921 Mandat tildelt
2 H Finnmark 0,565730 Mandat tildelt
3 SV Nordland 0,558217 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,514912 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,510509 Mandat tildelt
6 SV Troms 0,504282 Mandat tildelt
7 MDG Rogaland 0,494461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,487075 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,457555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Møre og Romsdal 0,449208 Mandat tildelt
11 H Hordaland 0,441821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Rogaland 0,429903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Vestfold 0,421931 Mandat tildelt
14 MDG Østfold 0,419699 Mandat tildelt
15 Sp Oslo 0,413537 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Akershus 0,409105 Mandat tildelt
17 H Østfold 0,403950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Oslo 0,396665 Mandat tildelt
19 Sp Hordaland 0,388651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Østfold 0,381495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Buskerud 0,381293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Sør-Trøndelag 0,370355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Akershus 0,369762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Oppland 0,366237 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Akershus 0,364990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Rogaland 0,362328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Finnmark 0,361459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Telemark 0,359118 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Rogaland 0,355698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sør-Trøndelag 0,355473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oslo 0,351264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Hordaland 0,349719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Troms 0,345083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Nordland 0,344172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Møre og Romsdal 0,343610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Oslo 0,335271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Rogaland 0,334990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Vest-Agder 0,332822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Akershus 0,328744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Sør-Trøndelag 0,324908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Møre og Romsdal 0,320128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Akershus 0,316834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Buskerud 0,315152 Mandat tildelt
44 H Hedmark 0,312623 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Hedmark 0,311729 Mandat tildelt
46 MDG Buskerud 0,307812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Nordland 0,306433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Sogn og Fjordane 0,304980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Møre og Romsdal 0,302140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Oppland 0,301613 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Oslo 0,300397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Vest-Agder 0,297271 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Nord-Trøndelag 0,296599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vestfold 0,287817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
56 KrF Østfold 0,285537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Troms 0,284287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Vestfold 0,282102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Vestfold 0,280644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Buskerud 0,275380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Aust-Agder 0,273481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Hordaland 0,270214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Troms 0,262545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Vestfold 0,260877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Hordaland 0,259999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Hedmark 0,257777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Nordland 0,257156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Aust-Agder 0,256206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Østfold 0,254545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Finnmark 0,231823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Vestfold 0,231076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Telemark 0,227012 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Telemark 0,226100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Oppland 0,221797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Sør-Trøndelag 0,220879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Telemark 0,220147 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Buskerud 0,215514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Møre og Romsdal 0,215435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,213858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Vest-Agder 0,213660 Mandat tildelt
81 V Østfold 0,213506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Vest-Agder 0,205653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Telemark 0,198881 Mandat tildelt
84 H Sogn og Fjordane 0,198593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Møre og Romsdal 0,196954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Nordland 0,194849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Nord-Trøndelag 0,193935 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Sør-Trøndelag 0,193420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nordland 0,189879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Hedmark 0,179453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Nord-Trøndelag 0,175385 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Vest-Agder 0,169779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Finnmark 0,152664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Buskerud 0,146153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Hedmark 0,145266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Oppland 0,144240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Telemark 0,134153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Sogn og Fjordane 0,133796 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Troms 0,133579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Oppland 0,132903 Mandat tildelt
101 KrF Sogn og Fjordane 0,126601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Troms 0,120292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Aust-Agder 0,118238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Aust-Agder 0,115043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Sogn og Fjordane 0,114675 Mandat tildelt
106 MDG Finnmark 0,113393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Nord-Trøndelag 0,111760 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Oppland 0,102719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Sogn og Fjordane 0,100914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Aust-Agder 0,092164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Hedmark 0,090410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Nord-Trøndelag 0,066770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Finnmark 0,061991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Nord-Trøndelag 0,060751 Mandat tildelt