Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 23,7 27,4 -3,7 43 49 -6
Høyre 21,8 25,0 -3,2 38 45 -7
Frp 8,4 15,2 -6,8 14 27 -13
SV 7,4 6,0 1,4 13 11 2
Sp 17,5 10,3 7,2 35 19 16
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6
MDG 6,1 3,2 2,9 11 1 10
Rødt 6,0 2,4 3,6 10 1 9
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Akershus 5 5 2 1 2 0 1 1+1 1 0 19
Oslo 5 5 1 2+1 0 0 1 2 3 0 20
Hedmark 2 1 0 0 3 0 0 0 0+1 0 7
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0 6
Buskerud 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0 8
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0 7
Telemark 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0 6
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 4
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0 14
Hordaland 3 5 1 1+1 2 1 0 1 1 0 16
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 2 1+1 1 1 2 0 0 1 1 0 10
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0 5
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0 9
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0 0 0+1 2 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Nordland 0,575376 Mandat tildelt
2 MDG Rogaland 0,538310 Mandat tildelt
3 H Sogn og Fjordane 0,486416 Mandat tildelt
4 SV Oslo 0,470470 Mandat tildelt
5 Frp Vest-Agder 0,470160 Mandat tildelt
6 Frp Troms 0,468815 Mandat tildelt
7 H Sør-Trøndelag 0,468509 Mandat tildelt
8 H Nordland 0,468336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Nord-Trøndelag 0,467138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Finnmark 0,461898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Telemark 0,459031 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Buskerud 0,451718 Mandat tildelt
13 H Oslo 0,446986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Finnmark 0,445861 Mandat tildelt
15 H Akershus 0,441505 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Østfold 0,433827 Mandat tildelt
17 MDG Østfold 0,427857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Østfold 0,424773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Akershus 0,417775 Mandat tildelt
20 SV Buskerud 0,411349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Rogaland 0,404276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Oslo 0,399428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Hordaland 0,398034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Møre og Romsdal 0,394814 Mandat tildelt
25 SV Akershus 0,390769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Hordaland 0,390376 Mandat tildelt
27 Frp Hordaland 0,385017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hedmark 0,376210 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Oslo 0,369012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Vestfold 0,358470 Mandat tildelt
31 SV Vestfold 0,346121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Finnmark 0,343879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,343350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Oslo 0,337144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,334070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Hedmark 0,333818 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Troms 0,333644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Buskerud 0,330006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Vestfold 0,328995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Nordland 0,326800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Aust-Agder 0,325815 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Hordaland 0,325573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Rogaland 0,317581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Møre og Romsdal 0,309506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Oppland 0,301060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Akershus 0,299662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Telemark 0,293220 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Akershus 0,290023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Buskerud 0,288270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Hordaland 0,285418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Troms 0,281761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Møre og Romsdal 0,280547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Nord-Trøndelag 0,279324 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Telemark 0,271558 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Sør-Trøndelag 0,267399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Østfold 0,267230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,258818 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Sør-Trøndelag 0,256969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Telemark 0,252718 Mandat tildelt
60 R Vestfold 0,251872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Møre og Romsdal 0,250301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Sør-Trøndelag 0,249345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Hedmark 0,248983 Mandat tildelt
64 Frp Nord-Trøndelag 0,247137 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Vest-Agder 0,246100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Vest-Agder 0,245159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Nordland 0,242639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Oppland 0,240000 Mandat tildelt
69 H Oppland 0,239754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Troms 0,238114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Oppland 0,238018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Nordland 0,229484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Vest-Agder 0,228300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Rogaland 0,227652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sør-Trøndelag 0,219576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,210773 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Telemark 0,210598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Troms 0,207331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Møre og Romsdal 0,203385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Buskerud 0,200284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vestfold 0,196158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Oppland 0,195622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Vest-Agder 0,193007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Hedmark 0,185870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Sogn og Fjordane 0,165036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Sogn og Fjordane 0,164263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Aust-Agder 0,163348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Nord-Trøndelag 0,154199 Mandat tildelt
89 MDG Finnmark 0,144028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Finnmark 0,137038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,136764 Mandat tildelt