Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2013

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 23,0 27,4 -4,4 44 49 -5
Høyre 19,1 25,0 -5,9 33 45 -12
Frp 11,4 15,2 -3,8 18 27 -9
SV 6,4 6,0 0,4 10 11 -1
Sp 16,9 10,3 6,6 34 19 15
KrF 2,6 4,2 -1,6 1 8 -7
Venstre 2,8 4,4 -1,6 2 8 -6
MDG 6,5 3,2 3,3 10 1 9
Rødt 7,1 2,4 4,7 11 1 10
Andre 4,2 1,8 2,4 6 0 6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 1 0 1 0 0 1 0+1 0 9
Akershus 4 4 2 1 2 0 1 1 1 0+1 17
Oslo 5 4 1 2 0 0 1 2 3 0+1 19
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 0 0 3 0 0 0 0+1 0 7
Buskerud 2 2 2 0 2 0 0 0+1 0 0 9
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 6
Aust-Agder 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0 6
Rogaland 3 4 2 0 2 1 0 1 0 0+1 14
Hordaland 4 4 2 1 2 0 0 1 1 0+1 16
Sogn og Fjordane 1 0 0 0+1 2 0 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0+1 9
Sør-Trøndelag 3 1 1 1 2 0 0 0+1 1 0 10
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0 5
Nordland 2 1 1 0+1 3 0 0 0 1 0 9
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0+1 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,697243 Mandat tildelt
2 A Akershus 0,688323 Mandat tildelt
3 A Oslo 0,596337 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,595435 Mandat tildelt
5 A Rogaland 0,593601 Mandat tildelt
6 A Sør-Trøndelag 0,569567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Rogaland 0,544523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Troms 0,537938 Mandat tildelt
9 A Hordaland 0,529928 Mandat tildelt
10 Frp Oppland 0,517161 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 R Østfold 0,508942 Mandat tildelt
12 A Møre og Romsdal 0,491171 Mandat tildelt
13 Frp Hedmark 0,488079 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 R Oslo 0,476445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 MDG Buskerud 0,476352 Mandat tildelt
16 Frp Finnmark 0,466627 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 A Finnmark 0,449767 Mandat tildelt
18 R Rogaland 0,441655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Oslo 0,430116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Oslo 0,429675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Østfold 0,406964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Akershus 0,395710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Aust-Agder 0,389033 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Finnmark 0,385618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,384189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Buskerud 0,384185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Vestfold 0,382011 Mandat tildelt
28 SV Hordaland 0,373045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Østfold 0,371828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Akershus 0,361494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Troms 0,355496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oslo 0,354958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Hordaland 0,352080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Nordland 0,348220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Hordaland 0,339689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Møre og Romsdal 0,336901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Hedmark 0,332504 Mandat tildelt
38 R Buskerud 0,332335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nordland 0,329285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nord-Trøndelag 0,323344 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 A Østfold 0,323144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Hordaland 0,315894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 A Vest-Agder 0,306770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 R Akershus 0,305051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Akershus 0,300414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Vestfold 0,299340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Sør-Trøndelag 0,299215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Vestfold 0,298010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Møre og Romsdal 0,295987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 A Nordland 0,292540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Møre og Romsdal 0,290413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Vest-Agder 0,289386 Mandat tildelt
53 R Troms 0,281761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Møre og Romsdal 0,279635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Oppland 0,277991 Mandat tildelt
56 Frp Sør-Trøndelag 0,275930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Telemark 0,269287 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vestfold 0,266208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Oppland 0,264000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 A Hedmark 0,259555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 A Troms 0,257824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Telemark 0,249208 Mandat tildelt
63 MDG Oppland 0,244147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Sør-Trøndelag 0,235599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Telemark 0,234858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Buskerud 0,232482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vest-Agder 0,228121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Nordland 0,226959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Rogaland 0,223183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sogn og Fjordane 0,222929 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Nord-Trøndelag 0,217246 Mandat tildelt
72 Frp Vest-Agder 0,214105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Troms 0,212090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Hedmark 0,211378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Telemark 0,207656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Nord-Trøndelag 0,206891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Vest-Agder 0,200832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 A Buskerud 0,199957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Hedmark 0,196757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Østfold 0,189446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 A Aust-Agder 0,166728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Finnmark 0,162225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Aust-Agder 0,155798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Finnmark 0,153486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 A Telemark 0,145509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,142728 Mandat tildelt
87 MDG Sogn og Fjordane 0,136645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Aust-Agder 0,126112 Mandat tildelt