Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 22,6 27,4 -4,8 42 49 -7
Høyre 21,1 25,0 -3,9 37 45 -8
Frp 9,2 15,2 -6,0 16 27 -11
SV 5,6 6,0 -0,4 10 11 -1
Sp 19,5 10,3 9,2 37 19 18
KrF 2,9 4,2 -1,3 1 8 -7
Venstre 3,4 4,4 -1,0 2 8 -6
MDG 6,9 3,2 3,7 12 1 11
Rødt 6,6 2,4 4,2 12 1 11
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 2 2 1 0 2 0 0 1 0+1 0 9
Akershus 4 5 2 1 2 0 1 2 1+1 0 19
Oslo 5 4 1 2 1 0 1 2+1 3 0 20
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0 6
Buskerud 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0 8
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0 7
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0 6
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0 14
Hordaland 3 4 2 1 3 0 0 1+1 1 0 16
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 3 1 1 0+1 2 0 0 1 1 0 10
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0 5
Nordland 2 2 1 0 3 0 0 0 0+1 0 9
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Nordland 0,632890 Mandat tildelt
2 SV Sør-Trøndelag 0,618429 Mandat tildelt
3 SV Nordland 0,520998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Frp Telemark 0,502751 Mandat tildelt
5 MDG Oslo 0,481950 Mandat tildelt
6 SV Rogaland 0,476444 Mandat tildelt
7 R Østfold 0,473125 Mandat tildelt
8 H Sogn og Fjordane 0,470820 Mandat tildelt
9 SV Troms 0,470682 Mandat tildelt
10 H Oslo 0,470453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Sør-Trøndelag 0,468195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Oslo 0,467498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Finnmark 0,447095 Mandat tildelt
14 MDG Buskerud 0,442451 Mandat tildelt
15 H Akershus 0,427332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,426746 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Nord-Trøndelag 0,415823 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Rogaland 0,410540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Vestfold 0,405509 Mandat tildelt
20 Frp Hedmark 0,393881 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Troms 0,377402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Finnmark 0,376571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Hordaland 0,373748 Mandat tildelt
24 MDG Nordland 0,369640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Oppland 0,368018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Oslo 0,366025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Østfold 0,356075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Rogaland 0,349963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Møre og Romsdal 0,338990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Finnmark 0,337403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Akershus 0,328192 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oslo 0,327849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Hordaland 0,326410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Østfold 0,319224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Akershus 0,319024 Mandat tildelt
36 H Vestfold 0,318438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Aust-Agder 0,313959 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Rogaland 0,310043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Vest-Agder 0,307167 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,301326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Østfold 0,300062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Møre og Romsdal 0,298789 Mandat tildelt
43 SV Akershus 0,295720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Buskerud 0,294142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Hordaland 0,293640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Hedmark 0,290901 Mandat tildelt
47 MDG Telemark 0,285856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Telemark 0,283808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Akershus 0,283543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Møre og Romsdal 0,283119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Sør-Trøndelag 0,278141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Vestfold 0,277042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Hordaland 0,274132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Buskerud 0,273621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Troms 0,272721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Nordland 0,271984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Møre og Romsdal 0,271535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Buskerud 0,270334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Nordland 0,265736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vestfold 0,261906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Troms 0,261886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Nord-Trøndelag 0,260909 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Hedmark 0,247055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Sør-Trøndelag 0,246722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,238356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Rogaland 0,236919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vest-Agder 0,234926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Telemark 0,231658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Møre og Romsdal 0,223723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sør-Trøndelag 0,222695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Aust-Agder 0,216114 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vestfold 0,214839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Hedmark 0,208853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Oppland 0,207327 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Oppland 0,207005 Mandat tildelt
76 SV Telemark 0,205488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Nord-Trøndelag 0,201943 Mandat tildelt
78 MDG Østfold 0,201103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,199594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Hedmark 0,196494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Oppland 0,195945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Vest-Agder 0,186667 Mandat tildelt
83 SV Nord-Trøndelag 0,181030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Sogn og Fjordane 0,179907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Vest-Agder 0,172783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Troms 0,171150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Aust-Agder 0,165385 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Finnmark 0,162944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Finnmark 0,150711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Sogn og Fjordane 0,145046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Sogn og Fjordane 0,124911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Aust-Agder 0,110365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Sogn og Fjordane 0,104487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Aust-Agder 0,102399 Mandat tildelt