Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 22,6 27,4 -4,8 40 49 -9
Høyre 21,1 25,0 -3,9 38 45 -7
Frp 10,3 15,2 -4,9 18 27 -9
SV 6,4 6,0 0,4 11 11 0
Sp 17,6 10,3 7,3 36 19 17
KrF 2,7 4,2 -1,5 1 8 -7
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6
MDG 7,0 3,2 3,8 12 1 11
Rødt 6,1 2,4 3,7 11 1 10
Andre 2,5 1,8 0,7 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0 9
Akershus 4 5 2 1+1 2 0 1 2 1 0 19
Oslo 4 5 1 2 1 0 1 3 2+1 0 20
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0 6
Buskerud 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0 8
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 6
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0 6
Rogaland 3 3 2 1 2 1 0 1 0+1 0 14
Hordaland 3 5 2 1 2 0 0 1+1 1 0 16
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 2 1+1 1 1 2 0 0 1 1 0 10
Nord-Trøndelag 1 0 0 0+1 3 0 0 0 0 0 5
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0 9
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0 0+1 0 2 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,595435 Mandat tildelt
2 R Nordland 0,584962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 SV Troms 0,537938 Mandat tildelt
4 MDG Buskerud 0,518327 Mandat tildelt
5 MDG Østfold 0,490984 Mandat tildelt
6 R Oslo 0,482612 Mandat tildelt
7 H Sogn og Fjordane 0,470820 Mandat tildelt
8 H Sør-Trøndelag 0,453475 Mandat tildelt
9 H Nord-Trøndelag 0,452141 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Finnmark 0,447095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Oslo 0,446610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Akershus 0,434646 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 R Østfold 0,431837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,429055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,427332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Finnmark 0,421599 Mandat tildelt
17 Ap Sør-Trøndelag 0,418653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,415732 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Hordaland 0,414079 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Vestfold 0,411383 Mandat tildelt
21 R Rogaland 0,411006 Mandat tildelt
22 Frp Hedmark 0,409344 Mandat tildelt
23 SV Oslo 0,409076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Aust-Agder 0,399500 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Oslo 0,391679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Rogaland 0,389418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Finnmark 0,385618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Hordaland 0,385256 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Troms 0,382892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Møre og Romsdal 0,379524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Østfold 0,375177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Nordland 0,374965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Hordaland 0,373597 Mandat tildelt
34 Frp Oppland 0,369124 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Akershus 0,367437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Buskerud 0,355750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Oslo 0,355244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Hedmark 0,349912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Rogaland 0,346781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Nordland 0,343995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Møre og Romsdal 0,341467 Mandat tildelt
42 SV Akershus 0,337966 Mandat tildelt
43 SV Hordaland 0,337629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Nord-Trøndelag 0,334481 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Østfold 0,332327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Troms 0,331064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Østfold 0,327671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Hedmark 0,325351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Buskerud 0,321391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Buskerud 0,319409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Vestfold 0,318438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Vest-Agder 0,304079 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Nord-Trøndelag 0,303043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Vestfold 0,299340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Østfold 0,298143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Nordland 0,297510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Akershus 0,294848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Oppland 0,294184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Buskerud 0,293087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Hordaland 0,290174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Telemark 0,290037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Akershus 0,287656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Møre og Romsdal 0,287215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Sør-Trøndelag 0,286145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Telemark 0,283808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Hordaland 0,283265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Vest-Agder 0,281363 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Troms 0,272721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Vestfold 0,272129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Nordland 0,271984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Møre og Romsdal 0,271535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sør-Trøndelag 0,269230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Telemark 0,268182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Sør-Trøndelag 0,261260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Vestfold 0,256075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Hedmark 0,253138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Hedmark 0,250508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Buskerud 0,245592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Oppland 0,243963 Mandat tildelt
80 R Troms 0,242067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,241577 Mandat tildelt
82 Frp Vestfold 0,240524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Møre og Romsdal 0,239470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Telemark 0,234858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Oppland 0,232058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sør-Trøndelag 0,231259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Oppland 0,224470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Finnmark 0,223948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Vest-Agder 0,220970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Telemark 0,214108 Mandat tildelt
91 MDG Hedmark 0,213324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Vest-Agder 0,212818 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Aust-Agder 0,208102 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Møre og Romsdal 0,206766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Rogaland 0,205909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Oppland 0,205853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Aust-Agder 0,204011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Ap Sogn og Fjordane 0,202810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Sogn og Fjordane 0,201394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Rogaland 0,196901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Vest-Agder 0,196226 Mandat tildelt
102 Frp Vest-Agder 0,192181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Troms 0,191629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Telemark 0,187628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Finnmark 0,165309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Aust-Agder 0,156910 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Nord-Trøndelag 0,156801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Sogn og Fjordane 0,147171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Sogn og Fjordane 0,142728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Aust-Agder 0,141302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Finnmark 0,139299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Nord-Trøndelag 0,135785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Aust-Agder 0,104761 Mandat tildelt