Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 22,6 27,4 -4,8 41 49 -8
Høyre 21,1 25,0 -3,9 38 45 -7
Frp 10,3 15,2 -4,9 18 27 -9
SV 6,4 6,0 0,4 11 11 0
Sp 17,6 10,3 7,3 35 19 16
KrF 2,7 4,2 -1,5 1 8 -7
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6
MDG 7,0 3,2 3,8 12 1 11
Rødt 6,1 2,4 3,7 11 1 10
Andre 2,5 1,8 0,7 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 2 2 1 0 2 0 0 1 0+1 0 9
Akershus 4 5 2 1+1 2 0 1 2 1 0 19
Oslo 5 4 1 2 1 0 1 2+1 3 0 20
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0 6
Buskerud 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0 8
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 6
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0 6
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0 14
Hordaland 3 5 2 1 2 0 0 1+1 1 0 16
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 2 1+1 1 1 2 0 0 1 1 0 10
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0 5
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0 9
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0 0+1 0 2 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,595435 Mandat tildelt
2 R Nordland 0,584962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 SV Rogaland 0,544523 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,537938 Mandat tildelt
5 MDG Oslo 0,488937 Mandat tildelt
6 H Sogn og Fjordane 0,470820 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,470453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Sør-Trøndelag 0,468195 Mandat tildelt
9 MDG Buskerud 0,448874 Mandat tildelt
10 H Finnmark 0,447095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Hedmark 0,440954 Mandat tildelt
12 R Østfold 0,437259 Mandat tildelt
13 R Oslo 0,432081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Akershus 0,427332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Finnmark 0,421599 Mandat tildelt
16 H Nord-Trøndelag 0,415823 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Oppland 0,412028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Vestfold 0,411383 Mandat tildelt
19 Frp Oslo 0,409794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Østfold 0,406964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Finnmark 0,385618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Troms 0,382892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Møre og Romsdal 0,379524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 R Rogaland 0,379426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Hordaland 0,379157 Mandat tildelt
26 MDG Nordland 0,374965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Oslo 0,374678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hordaland 0,373045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Akershus 0,367437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Aust-Agder 0,351473 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Rogaland 0,349963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Hordaland 0,349156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Rogaland 0,347111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Møre og Romsdal 0,341467 Mandat tildelt
35 SV Akershus 0,337966 Mandat tildelt
36 SV Buskerud 0,336162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Østfold 0,335945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hedmark 0,332504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Østfold 0,319224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,318438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Vest-Agder 0,311624 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Hordaland 0,306915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Buskerud 0,306329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Buskerud 0,301326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Vestfold 0,299340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nordland 0,297510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Akershus 0,294848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nord-Trøndelag 0,292127 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Telemark 0,290037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Akershus 0,287656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Møre og Romsdal 0,287215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Telemark 0,283808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Troms 0,272721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,271984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,271535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Hordaland 0,271403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Sør-Trøndelag 0,257068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Vestfold 0,256075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Sør-Trøndelag 0,250303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Buskerud 0,249828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,249312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,247055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Troms 0,242067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Vestfold 0,240524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Rogaland 0,240353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Oppland 0,238356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,236544 Mandat tildelt
68 SV Sør-Trøndelag 0,235599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Vest-Agder 0,234926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Telemark 0,234858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,228121 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Aust-Agder 0,216114 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Telemark 0,214108 Mandat tildelt
74 MDG Hedmark 0,211851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Oppland 0,210369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Nord-Trøndelag 0,206891 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Møre og Romsdal 0,206766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Østfold 0,204004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sogn og Fjordane 0,201394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vest-Agder 0,193436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Troms 0,191629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Telemark 0,187628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Nord-Trøndelag 0,186641 Mandat tildelt
84 R Hedmark 0,181609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Oppland 0,181106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Vest-Agder 0,172552 Mandat tildelt
87 MDG Aust-Agder 0,167794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Finnmark 0,165309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Sogn og Fjordane 0,147171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sogn og Fjordane 0,142728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Finnmark 0,139299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Aust-Agder 0,126112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Nord-Trøndelag 0,097376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,096569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Aust-Agder 0,094618 Mandat tildelt