Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 18,4 27,4 -9,0 32 49 -17
Høyre 24,0 25,0 -1,0 43 45 -2
Frp 12,8 15,2 -2,4 21 27 -6
SV 7,2 6,0 1,2 11 11 0
Sp 16,2 10,3 5,9 32 19 13
KrF 5,1 4,2 0,9 8 8 0
Venstre 4,3 4,4 -0,1 6 8 -2
MDG 4,7 3,2 1,5 7 1 6
Rødt 6,1 2,4 3,7 9 1 8
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 2 2 2 0 2 0 0 0 0+1 0 9
Akershus 3 6 3 1 2 0+1 1 1 1 0 19
Oslo 4 6 1 2 1 0 1+1 2 2 0 20
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0 6
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 6
Rogaland 2 4 2 1 2 2 0+1 0 0 0 14
Hordaland 2 5 2 1 2 1 0+1 1 1 0 16
Sogn og Fjordane 0 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0 4
Møre og Romsdal 1 2 2 0 2 0+1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 2 2 1 1 2 0 0 0+1 1 0 10
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0 5
Nordland 1 2 1 1 3 0 0 0 0+1 0 9
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 6
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,644464 Mandat tildelt
2 SV Troms 0,605194 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,585656 Mandat tildelt
4 R Nordland 0,584962 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,558760 Mandat tildelt
6 V Sør-Trøndelag 0,540804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Akershus 0,508925 Mandat tildelt
8 V Oslo 0,487912 Mandat tildelt
9 SV Oslo 0,465553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Rogaland 0,463916 Mandat tildelt
11 KrF Oslo 0,444436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Finnmark 0,433833 Mandat tildelt
13 R Østfold 0,431837 Mandat tildelt
14 R Oslo 0,425007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Østfold 0,422087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Rogaland 0,416287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 MDG Rogaland 0,409298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Buskerud 0,400202 Mandat tildelt
19 KrF Østfold 0,389106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Møre og Romsdal 0,384144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Akershus 0,382793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Akershus 0,380194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Hordaland 0,379826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Hedmark 0,366006 Mandat tildelt
25 MDG Oslo 0,353644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Hordaland 0,348681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Buskerud 0,348043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Vestfold 0,336773 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Østfold 0,329660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Akershus 0,321890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Aust-Agder 0,320211 Mandat tildelt
32 V Buskerud 0,308684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Akershus 0,294848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Buskerud 0,293087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Hordaland 0,290174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Vestfold 0,287462 Mandat tildelt
37 SV Nord-Trøndelag 0,285394 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Vest-Agder 0,282453 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Telemark 0,282398 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Rogaland 0,277387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Vestfold 0,276228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Sør-Trøndelag 0,275155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Vestfold 0,273612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Telemark 0,264177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Vest-Agder 0,258729 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Troms 0,257055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Vestfold 0,256075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Sør-Trøndelag 0,255286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Hedmark 0,253138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Nordland 0,251771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Hordaland 0,250840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Sør-Trøndelag 0,244840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Oppland 0,243963 Mandat tildelt
54 SV Rogaland 0,242269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Troms 0,242067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Hedmark 0,241147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Nordland 0,236210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Oppland 0,231567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Møre og Romsdal 0,225914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Nordland 0,223291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Telemark 0,214108 Mandat tildelt
62 R Møre og Romsdal 0,206766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Østfold 0,206591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Nordland 0,204376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Vest-Agder 0,198801 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Telemark 0,194700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Møre og Romsdal 0,192858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Buskerud 0,187532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Vest-Agder 0,186271 Mandat tildelt
70 V Vest-Agder 0,175028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Aust-Agder 0,174231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Oppland 0,170000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Sogn og Fjordane 0,160594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Finnmark 0,160066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Sogn og Fjordane 0,157455 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Nord-Trøndelag 0,151241 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Oppland 0,150737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Troms 0,149665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Hedmark 0,143215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Telemark 0,140708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Nord-Trøndelag 0,140325 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Troms 0,140112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Finnmark 0,139299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Oppland 0,138295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Hedmark 0,135589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Nord-Trøndelag 0,123441 Mandat tildelt
87 V Sogn og Fjordane 0,120276 Mandat tildelt