Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 37,6 26,3 11,3 74 48 26
Høyre 22,8 20,4 2,4 41 36 5
Frp 12,5 11,6 0,9 22 21 1
SV 3,1 7,6 -4,5 1 13 -12
Sp 5,3 13,5 -8,2 9 28 -19
KrF 5,6 3,8 1,8 10 3 7
Venstre 5,2 4,6 0,6 9 8 1
MDG 3,6 3,9 -0,3 3 3 0
Rødt 1,7 4,7 -3,0 0 8 -8
Andre 2,5 3,6 -1,1 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 5 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 9
Akershus 7 6 2 0 0+1 0 2 1 0 0 19
Oslo 8 5 1 1 0 0+1 2 2 0 0 20
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 4 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 8
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 7
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 4
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0 14
Hordaland 6 5 2 0 0+1 1 1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 5
Nordland 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0 9
Troms 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 6
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,621662 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,581668 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,568150 Mandat tildelt
4 Sp Nord-Trøndelag 0,550970 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,549727 Mandat tildelt
6 Frp Hedmark 0,544024 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,543255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Rogaland 0,531313 Mandat tildelt
9 V Rogaland 0,516348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Møre og Romsdal 0,480203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Oppland 0,461530 Mandat tildelt
12 V Sør-Trøndelag 0,461511 Mandat tildelt
13 Sp Østfold 0,443149 Mandat tildelt
14 Sp Buskerud 0,442986 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Oslo 0,428931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Aust-Agder 0,428207 Mandat tildelt
17 H Oslo 0,426525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,424937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hordaland 0,408186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Akershus 0,405896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Vest-Agder 0,397044 Mandat tildelt
22 KrF Østfold 0,394426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Rogaland 0,387532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Aust-Agder 0,386238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Troms 0,374609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,373945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Østfold 0,364020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Hordaland 0,357677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nord-Trøndelag 0,354475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Nordland 0,349455 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Buskerud 0,345817 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vest-Agder 0,341154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Oslo 0,337737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vestfold 0,336791 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,335073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Østfold 0,334496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Sogn og Fjordane 0,334445 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,333290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Møre og Romsdal 0,332572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Telemark 0,329171 Mandat tildelt
41 KrF Sør-Trøndelag 0,326490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Telemark 0,323238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Vestfold 0,309285 Mandat tildelt
44 KrF Rogaland 0,308895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Buskerud 0,307442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Finnmark 0,306287 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sogn og Fjordane 0,300232 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Telemark 0,292832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Finnmark 0,288228 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Buskerud 0,287642 Mandat tildelt
51 Frp Sør-Trøndelag 0,287181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Vestfold 0,281191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Akershus 0,278744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,274196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vestfold 0,267468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Østfold 0,266196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Møre og Romsdal 0,254945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Troms 0,251609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Troms 0,251573 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Hordaland 0,244883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Buskerud 0,239449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,237260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vest-Agder 0,235858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Vestfold 0,233334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,233223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Møre og Romsdal 0,232390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Nordland 0,231725 Mandat tildelt
68 Frp Telemark 0,227685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Aust-Agder 0,226415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Nordland 0,224931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Nordland 0,221971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Hedmark 0,220132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Vest-Agder 0,205853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Sør-Trøndelag 0,202679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Vest-Agder 0,202667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Oslo 0,192370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Nord-Trøndelag 0,184527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Sogn og Fjordane 0,170194 Mandat tildelt
79 Sp Oppland 0,169858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Troms 0,163952 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Aust-Agder 0,159307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Hedmark 0,155458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Finnmark 0,155384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Sogn og Fjordane 0,153909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Nord-Trøndelag 0,147019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Hedmark 0,144149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Troms 0,139953 Mandat tildelt
88 V Oppland 0,135616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Telemark 0,128315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,116507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Oppland 0,114838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,109911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Finnmark 0,097991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,095873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,065362 Mandat tildelt