Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 34,1 26,3 7,8 64 48 16
Høyre 24,9 20,4 4,5 42 36 6
Frp 14,2 11,6 2,6 24 21 3
SV 4,5 7,6 -3,1 8 13 -5
Sp 7,5 13,5 -6,0 13 28 -15
KrF 4,4 3,8 0,6 8 3 5
Venstre 4,7 4,6 0,1 8 8 0
MDG 2,4 3,9 -1,5 1 3 -2
Rødt 2,2 4,7 -2,5 1 8 -7
Andre 1,1 3,6 -2,5 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0 9
Akershus 7 6+1 2 1 1 0 1 0 0 0 19
Oslo 6 6 1 2 0 0 2+1 1 1 0 20
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0 8
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 7
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4 3 0 1 1 0+1 0 0 0 14
Hordaland 5 5 2 1 1 1 0+1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0 5
Nordland 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 3 0 1 0 0 0+1 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,663966 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,524321 Mandat tildelt
3 Sp Sogn og Fjordane 0,473277 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,470267 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,466682 Mandat tildelt
6 H Akershus 0,464075 Mandat tildelt
7 Frp Hordaland 0,463694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Akershus 0,461096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Telemark 0,457435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Vest-Agder 0,433627 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Møre og Romsdal 0,431952 Mandat tildelt
12 KrF Akershus 0,426837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Rogaland 0,423226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Akershus 0,419902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Sør-Trøndelag 0,417125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Oslo 0,414344 Mandat tildelt
17 Frp Østfold 0,413533 Mandat tildelt
18 H Oslo 0,410073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,408387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Finnmark 0,407870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Rogaland 0,404494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Oslo 0,397305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nordland 0,396976 Mandat tildelt
24 Frp Oslo 0,394835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Rogaland 0,392107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Rogaland 0,380643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Møre og Romsdal 0,377805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,377668 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vestfold 0,367810 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Østfold 0,365311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Sør-Trøndelag 0,363992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nord-Trøndelag 0,353118 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Buskerud 0,349242 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Sogn og Fjordane 0,341065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Nordland 0,337575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Finnmark 0,334402 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Oslo 0,331680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Vestfold 0,330171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Sør-Trøndelag 0,326226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Telemark 0,319798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Troms 0,318466 Mandat tildelt
42 Sp Nordland 0,314092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Hedmark 0,311506 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Østfold 0,309927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Vestfold 0,303847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Aust-Agder 0,303486 Mandat tildelt
47 H Nordland 0,299443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Akershus 0,293243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Sør-Trøndelag 0,286808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Vest-Agder 0,286786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Østfold 0,286307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Troms 0,285784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Oslo 0,283545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Hordaland 0,281031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,278425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Troms 0,274782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hordaland 0,274358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Vest-Agder 0,268051 Mandat tildelt
59 Frp Vest-Agder 0,267940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Hordaland 0,260980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Buskerud 0,259999 Mandat tildelt
62 SV Møre og Romsdal 0,259416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Hedmark 0,259114 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Telemark 0,258659 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Telemark 0,258642 Mandat tildelt
66 KrF Sør-Trøndelag 0,256535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Nord-Trøndelag 0,256270 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Oppland 0,254694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vestfold 0,254177 Mandat tildelt
70 Sp Rogaland 0,250608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Aust-Agder 0,247270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Vestfold 0,243000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Hedmark 0,242489 Mandat tildelt
74 SV Akershus 0,240810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Østfold 0,240599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Oppland 0,240369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Buskerud 0,232257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Møre og Romsdal 0,226510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Aust-Agder 0,225427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Vestfold 0,220301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Møre og Romsdal 0,210080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Østfold 0,209040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Buskerud 0,208968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Hedmark 0,206009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Nordland 0,203296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Buskerud 0,188125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Vest-Agder 0,186071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Nordland 0,182078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Telemark 0,180270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Nord-Trøndelag 0,177446 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Troms 0,176716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Finnmark 0,176521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Sogn og Fjordane 0,168084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Oppland 0,164351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Aust-Agder 0,162148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Vest-Agder 0,157207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Nord-Trøndelag 0,149472 Mandat tildelt
98 SV Finnmark 0,145910 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Hedmark 0,140501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sogn og Fjordane 0,133759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Troms 0,128843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,126470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Oppland 0,122592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Telemark 0,115984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Hedmark 0,113245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nord-Trøndelag 0,110382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Sogn og Fjordane 0,105296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Sogn og Fjordane 0,104571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Aust-Agder 0,099339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Aust-Agder 0,097790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,090259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Nord-Trøndelag 0,085018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Finnmark 0,077059 Mandat tildelt