Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 32,9 27,4 5,5 58 49 9
Høyre 27,9 25,0 2,9 48 45 3
Frp 16,3 15,2 1,1 30 27 3
SV 4,5 6,0 -1,6 7 11 -4
Sp 5,3 10,3 -5,1 9 19 -10
KrF 5,4 4,2 1,2 9 8 1
Venstre 4,6 4,4 0,2 8 8 0
MDG 0,2 3,2 -3,1 0 1 -1
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1
Andre 1,7 1,8 -0,2 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 6 7 3 1 0+1 0 1 0 0 0 19
Oslo 7 6 3 1+1 0 0 2 0 0 0 20
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 7
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 7
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0 14
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,629745 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,622524 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,581590 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,508283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Sør-Trøndelag 0,504863 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,484571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 V Sør-Trøndelag 0,481050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Oppland 0,467558 Mandat tildelt
9 SV Oslo 0,458773 Mandat tildelt
10 Sp Møre og Romsdal 0,452304 Mandat tildelt
11 KrF Hordaland 0,439773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Nordland 0,438041 Mandat tildelt
13 Sp Buskerud 0,433965 Mandat tildelt
14 Sp Troms 0,422422 Mandat tildelt
15 SV Sør-Trøndelag 0,421296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Rogaland 0,420325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Østfold 0,403333 Mandat tildelt
18 Sp Nord-Trøndelag 0,398480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Buskerud 0,385798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Østfold 0,379555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Troms 0,374712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Sogn og Fjordane 0,369665 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Aust-Agder 0,368146 Mandat tildelt
24 V Akershus 0,367483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Telemark 0,359565 Mandat tildelt
26 KrF Rogaland 0,358418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Vest-Agder 0,355769 Mandat tildelt
28 KrF Oslo 0,341337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Oslo 0,337124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Sør-Trøndelag 0,328126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Finnmark 0,327533 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Telemark 0,324207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Vestfold 0,317520 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Oslo 0,301018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Nordland 0,294374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Buskerud 0,280839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Østfold 0,272255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Vestfold 0,270954 Mandat tildelt
39 SV Østfold 0,265340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Vest-Agder 0,258036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Hordaland 0,253837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Møre og Romsdal 0,250777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Hordaland 0,245532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Hedmark 0,244092 Mandat tildelt
45 Sp Vestfold 0,240938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Buskerud 0,239461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Hedmark 0,237255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Nordland 0,227926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Akershus 0,219721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Møre og Romsdal 0,219389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Hedmark 0,214376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Finnmark 0,214141 Mandat tildelt
53 SV Vestfold 0,202261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Oppland 0,201613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Vest-Agder 0,198455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Nordland 0,190944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Møre og Romsdal 0,189889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Nord-Trøndelag 0,188069 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Nord-Trøndelag 0,179092 Mandat tildelt
60 KrF Hedmark 0,175614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Finnmark 0,171477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Telemark 0,167498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Oppland 0,161290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Troms 0,158450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Sogn og Fjordane 0,156683 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Telemark 0,154026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Troms 0,150434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Vest-Agder 0,149819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Aust-Agder 0,143294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Sogn og Fjordane 0,142777 Mandat tildelt