Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 32,2 26,3 5,9 63 48 15
Høyre 23,8 20,4 3,4 47 36 11
Frp 14,3 11,6 2,7 28 21 7
SV 3,8 7,6 -3,8 2 13 -11
Sp 10,7 13,5 -2,8 21 28 -7
KrF 3,8 3,8 0,0 3 3 0
Venstre 3,6 4,6 -1,0 3 8 -5
MDG 2,8 3,9 -1,1 1 3 -2
Rødt 2,7 4,7 -2,0 1 8 -7
Andre 2,2 3,6 -1,4 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0 9
Akershus 6+1 7 3 0 1 0 1 0 0 0 19
Oslo 6 6 2 1 0+1 0 2 1 1 0 20
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Telemark 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 4
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4+1 3 0 1 1 0 0 0 0 14
Hordaland 4+1 5 3 1 1 1 0 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 1+1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2+1 0 1 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1+1 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 5
Nordland 3+1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 9
Troms 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,528020 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,493765 Mandat tildelt
3 Sp Vestfold 0,471026 Mandat tildelt
4 Ap Hordaland 0,464447 Mandat tildelt
5 Sp Hedmark 0,444433 Mandat tildelt
6 Ap Akershus 0,438506 Mandat tildelt
7 Sp Akershus 0,418362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Oslo 0,417147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Østfold 0,416432 Mandat tildelt
10 H Vest-Agder 0,414463 Mandat tildelt
11 Sp Vest-Agder 0,409185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Rogaland 0,404528 Mandat tildelt
13 Ap Nordland 0,403237 Mandat tildelt
14 Frp Nordland 0,399777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Rogaland 0,396755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Nord-Trøndelag 0,395078 Mandat tildelt
17 Sp Hordaland 0,391420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,390346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,387478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,384433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Rogaland 0,383326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Møre og Romsdal 0,380465 Mandat tildelt
23 Ap Telemark 0,378227 Mandat tildelt
24 H Buskerud 0,360984 Mandat tildelt
25 Sp Sør-Trøndelag 0,358984 Mandat tildelt
26 Sp Rogaland 0,357540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Buskerud 0,351704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vestfold 0,351567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Østfold 0,349172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Hedmark 0,348252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Buskerud 0,347865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,346816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Møre og Romsdal 0,346297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Sogn og Fjordane 0,343481 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Oppland 0,342942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Hordaland 0,333547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Troms 0,332985 Mandat tildelt
38 Ap Østfold 0,332323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Akershus 0,331674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Nord-Trøndelag 0,329423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Sogn og Fjordane 0,324539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Møre og Romsdal 0,323139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Aust-Agder 0,321622 Mandat tildelt
44 H Finnmark 0,319627 Mandat tildelt
45 Frp Sør-Trøndelag 0,318371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Finnmark 0,307806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Oppland 0,306830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Vestfold 0,305990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,305679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nord-Trøndelag 0,304494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Aust-Agder 0,300843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Sør-Trøndelag 0,299257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Østfold 0,298233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Buskerud 0,298113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Troms 0,287797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Nordland 0,286223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Vestfold 0,283700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vest-Agder 0,269826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Nordland 0,268868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Møre og Romsdal 0,266124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Troms 0,262647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Telemark 0,260482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Vest-Agder 0,254831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Troms 0,252112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Oslo 0,251618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Hedmark 0,247666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Oppland 0,243443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Aust-Agder 0,236348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Sogn og Fjordane 0,225073 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Telemark 0,217539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Hedmark 0,207451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Finnmark 0,193965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Finnmark 0,177787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Nord-Trøndelag 0,165216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Aust-Agder 0,163287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Sogn og Fjordane 0,160658 Mandat tildelt