Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 31,7 26,3 5,4 58 48 10
Høyre 23,1 20,4 2,7 43 36 7
Frp 12,8 11,6 1,2 24 21 3
SV 4,7 7,6 -2,9 9 13 -4
Sp 12,2 13,5 -1,3 22 28 -6
KrF 3,9 3,8 0,1 3 3 0
Venstre 4,0 4,6 -0,6 7 8 -1
MDG 3,2 3,9 -0,7 2 3 -1
Rødt 3,3 4,7 -1,4 1 8 -7
Andre 1,2 3,6 -2,4 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0 9
Akershus 6 6 2 1 1+1 0 1 1 0 0 19
Oslo 6 6+1 1 2 0 0 2 1 1 0 20
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 4
Vest-Agder 2 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0 14
Hordaland 5 5 2 1 1 1 0+1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 4 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,565110 Mandat tildelt
2 H Nord-Trøndelag 0,560834 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,557105 Mandat tildelt
4 Sp Vestfold 0,537094 Mandat tildelt
5 SV Sør-Trøndelag 0,491179 Mandat tildelt
6 Sp Akershus 0,477001 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,472628 Mandat tildelt
8 Sp Vest-Agder 0,466533 Mandat tildelt
9 Sp Hordaland 0,446285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Oslo 0,442857 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Akershus 0,431697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,430527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Oslo 0,426996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Hordaland 0,417983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Akershus 0,415637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Rogaland 0,409533 Mandat tildelt
17 Sp Rogaland 0,407675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Vest-Agder 0,402274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Rogaland 0,397179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Nordland 0,396979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,392632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Oppland 0,391002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Rogaland 0,390589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Hordaland 0,378865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Hordaland 0,374102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Østfold 0,372750 Mandat tildelt
27 Ap Telemark 0,372356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Møre og Romsdal 0,368450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Aust-Agder 0,366689 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Oslo 0,365653 Mandat tildelt
31 Frp Nord-Trøndelag 0,362982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nordland 0,357839 Mandat tildelt
33 V Akershus 0,357358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Sør-Trøndelag 0,355087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Sør-Trøndelag 0,354994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Nordland 0,352594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Buskerud 0,350367 Mandat tildelt
38 Frp Oslo 0,345829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Rogaland 0,343115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Hedmark 0,342847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Buskerud 0,342462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vestfold 0,341227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Møre og Romsdal 0,340920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Møre og Romsdal 0,340553 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Østfold 0,340037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Buskerud 0,339913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Østfold 0,338904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Sør-Trøndelag 0,337678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Nord-Trøndelag 0,336928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Troms 0,332650 Mandat tildelt
51 V Oslo 0,329948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Troms 0,327818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Østfold 0,327162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Sogn og Fjordane 0,319497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Buskerud 0,314813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Finnmark 0,310289 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sogn og Fjordane 0,307432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nordland 0,306559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Hedmark 0,304036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Finnmark 0,303024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Oppland 0,302066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Østfold 0,299056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Telemark 0,296684 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Aust-Agder 0,296165 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sør-Trøndelag 0,294074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Troms 0,287456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oslo 0,280181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Sør-Trøndelag 0,279925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Vestfold 0,279299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Nordland 0,277796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vestfold 0,273898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Hordaland 0,272579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Møre og Romsdal 0,270972 Mandat tildelt
74 H Møre og Romsdal 0,258294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Troms 0,257613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Sogn og Fjordane 0,256628 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Troms 0,254917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nord-Trøndelag 0,253664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Hedmark 0,253277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Akershus 0,251504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Vest-Agder 0,250875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Telemark 0,248031 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Buskerud 0,242581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vest-Agder 0,241517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Hedmark 0,240387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Oppland 0,236280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Telemark 0,233154 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vestfold 0,230097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Aust-Agder 0,229392 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Buskerud 0,221297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Finnmark 0,221156 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Vestfold 0,216288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Østfold 0,204773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Telemark 0,188267 Mandat tildelt
95 V Møre og Romsdal 0,178762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Nordland 0,173019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Oppland 0,171648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Vest-Agder 0,164197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Finnmark 0,159112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Vest-Agder 0,158348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Sogn og Fjordane 0,155939 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Finnmark 0,152374 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Aust-Agder 0,146153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Nord-Trøndelag 0,144984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Hedmark 0,119603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,109210 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Troms 0,107648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,104297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,102119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,098700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,089591 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,084530 Mandat tildelt
113 V Nord-Trøndelag 0,073745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,050278 Mandat tildelt