Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 30,8 27,4 3,4 55 49 6
Høyre 29,5 25,0 4,5 50 45 5
Frp 15,3 15,2 0,1 30 27 3
SV 4,5 6,0 -1,5 8 11 -3
Sp 4,8 10,3 -5,5 8 19 -11
KrF 5,1 4,2 0,9 9 8 1
Venstre 4,8 4,4 0,4 8 8 0
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0
Rødt 1,1 2,4 -1,3 0 1 -1
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 6 7 3 1 0+1 0 1 0 0 0 19
Oslo 6 6 3 1+1 0 0 2 1 0 0 20
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 8
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 7
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0 14
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,604680 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,575743 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,569169 Mandat tildelt
4 V Sør-Trøndelag 0,500160 Mandat tildelt
5 H Oslo 0,488668 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Rogaland 0,464692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Oslo 0,463069 Mandat tildelt
8 Sp Sør-Trøndelag 0,461594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Akershus 0,457653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,455791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Rogaland 0,455587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,448175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Nordland 0,442124 Mandat tildelt
14 Sp Oppland 0,427465 Mandat tildelt
15 SV Sør-Trøndelag 0,425207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Rogaland 0,424260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Hordaland 0,415342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Møre og Romsdal 0,413533 Mandat tildelt
19 V Buskerud 0,401119 Mandat tildelt
20 Sp Buskerud 0,396761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Troms 0,386186 Mandat tildelt
22 V Akershus 0,382081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Østfold 0,380898 Mandat tildelt
24 SV Troms 0,378226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Møre og Romsdal 0,375504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Nord-Trøndelag 0,364304 Mandat tildelt
27 V Oslo 0,350518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Aust-Agder 0,347675 Mandat tildelt
29 Sp Østfold 0,347022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Telemark 0,339589 Mandat tildelt
31 KrF Rogaland 0,338507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Sogn og Fjordane 0,337942 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Vest-Agder 0,335991 Mandat tildelt
34 H Nordland 0,334090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Oslo 0,322342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,318809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Østfold 0,316080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Hedmark 0,314639 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Vestfold 0,314164 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Sør-Trøndelag 0,309908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Nordland 0,306031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vest-Agder 0,302432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Sør-Trøndelag 0,301273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Vestfold 0,299854 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Finnmark 0,299468 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Telemark 0,296437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Oppland 0,286359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Aust-Agder 0,284936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Buskerud 0,283499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Østfold 0,283099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Vestfold 0,281716 Mandat tildelt
52 Sp Oslo 0,275191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Vest-Agder 0,268288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Østfold 0,267827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Hordaland 0,263918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Hedmark 0,253769 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Møre og Romsdal 0,253111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Hordaland 0,247826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Hedmark 0,239464 Mandat tildelt
60 H Telemark 0,229345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Troms 0,228769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Møre og Romsdal 0,228105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Buskerud 0,226157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Akershus 0,221786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Vestfold 0,220270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Finnmark 0,216094 Mandat tildelt
67 V Oppland 0,209631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Nordland 0,208380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Nord-Trøndelag 0,207792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Vestfold 0,204191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Hedmark 0,196003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Vest-Agder 0,181417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nord-Trøndelag 0,180775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Sogn og Fjordane 0,180760 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Nordland 0,180352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Møre og Romsdal 0,179347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Finnmark 0,178947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Finnmark 0,178365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Nord-Trøndelag 0,177612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Telemark 0,169046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Hedmark 0,165884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Oppland 0,162811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Telemark 0,160168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Troms 0,156418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Vest-Agder 0,151206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Troms 0,149665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Sogn og Fjordane 0,148426 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Sogn og Fjordane 0,147991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Aust-Agder 0,131021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Aust-Agder 0,115506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Oppland 0,108111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nord-Trøndelag 0,104109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Aust-Agder 0,099481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Finnmark 0,088206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Sogn og Fjordane 0,087588 Mandat tildelt