Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 30,5 26,3 4,2 54 48 6
Høyre 28,5 20,4 8,1 48 36 12
Frp 19,5 11,6 7,9 34 21 13
SV 4,6 7,6 -3,0 8 13 -5
Sp 5,1 13,5 -8,4 8 28 -20
KrF 5,4 3,8 1,6 9 3 6
Venstre 4,6 4,6 0,0 8 8 0
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3
Rødt 1,2 4,7 -3,5 0 8 -8
Andre 0,6 3,6 -3,0 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 9
Akershus 6 7 3 1 0+1 0 1 0 0 0 19
Oslo 6 7 2 2 0 0+1 2 0 0 0 20
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0 8
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 7
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 4 4 0 0+1 2 0 0 0 0 14
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 4 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0 6
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,649879 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,598232 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,559673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Nord-Trøndelag 0,530198 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,530106 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,526603 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,523860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Rogaland 0,511276 Mandat tildelt
9 Sp Oppland 0,490366 Mandat tildelt
10 H Rogaland 0,484415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Sør-Trøndelag 0,480746 Mandat tildelt
12 Sp Møre og Romsdal 0,462044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,460348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Rogaland 0,456739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Buskerud 0,432271 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Østfold 0,426447 Mandat tildelt
17 Sp Buskerud 0,426302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Sør-Trøndelag 0,416622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Akershus 0,410958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Sør-Trøndelag 0,408229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Rogaland 0,400845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hordaland 0,395519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Oslo 0,388939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Finnmark 0,382834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Østfold 0,380343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Aust-Agder 0,372477 Mandat tildelt
27 Sp Troms 0,360479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Oslo 0,345465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Nordland 0,345084 Mandat tildelt
30 KrF Hordaland 0,344908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Nordland 0,342736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vest-Agder 0,328981 Mandat tildelt
33 SV Troms 0,325585 Mandat tildelt
34 Sp Sogn og Fjordane 0,321832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Møre og Romsdal 0,318677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Telemark 0,317408 Mandat tildelt
37 KrF Sør-Trøndelag 0,314800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Troms 0,314511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Telemark 0,311062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,300709 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Østfold 0,298661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Vestfold 0,298237 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Rogaland 0,297857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Vest-Agder 0,297790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Hedmark 0,296567 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Østfold 0,292682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Oppland 0,291520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Aust-Agder 0,283011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Oslo 0,278649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Finnmark 0,277352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hordaland 0,266779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Møre og Romsdal 0,265171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Buskerud 0,254470 Mandat tildelt
54 V Vestfold 0,248740 Mandat tildelt
55 SV Hedmark 0,247857 Mandat tildelt
56 SV Akershus 0,246157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Buskerud 0,237443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Østfold 0,235460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Buskerud 0,230887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Nord-Trøndelag 0,230645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Vestfold 0,225221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Vestfold 0,224530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Nordland 0,223441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Telemark 0,219616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Nordland 0,213587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Hedmark 0,211828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,205599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Nordland 0,198945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Sør-Trøndelag 0,195025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Vest-Agder 0,195011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Sogn og Fjordane 0,192391 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Telemark 0,184295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Vest-Agder 0,182124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Oppland 0,168000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Oslo 0,165339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Sogn og Fjordane 0,164154 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Vest-Agder 0,160726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Troms 0,158127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Aust-Agder 0,153292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Finnmark 0,149193 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,141905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Nord-Trøndelag 0,141748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Hedmark 0,138989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Hedmark 0,137530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Troms 0,123773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Oppland 0,119956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Telemark 0,113507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Oppland 0,110733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sogn og Fjordane 0,106891 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,103073 Mandat tildelt
91 SV Aust-Agder 0,099932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,097243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Finnmark 0,094503 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,084809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,057769 Mandat tildelt