Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 30,0 26,3 3,7 55 48 7
Høyre 23,3 20,4 2,9 41 36 5
Frp 12,8 11,6 1,2 23 21 2
SV 5,4 7,6 -2,2 10 13 -3
Sp 11,0 13,5 -2,5 20 28 -8
KrF 5,1 3,8 1,3 9 3 6
Venstre 3,4 4,6 -1,2 3 8 -5
MDG 4,1 3,9 0,2 7 3 4
Rødt 3,0 4,7 -1,7 1 8 -7
Andre 1,9 3,6 -1,7 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 6 6 2 1 1 0+1 1 1 0 0 19
Oslo 5 6 1 2 0+1 0 2 2 1 0 20
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 3 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0 14
Hordaland 4 5 2+1 1 1 1 0 1 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 4 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0 5
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Sør-Trøndelag 0,564348 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,557105 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,500627 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,498102 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Akershus 0,494743 Mandat tildelt
6 Sp Oslo 0,486457 Mandat tildelt
7 Sp Vestfold 0,484231 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Oppland 0,472628 Mandat tildelt
9 SV Rogaland 0,470549 Mandat tildelt
10 MDG Sør-Trøndelag 0,470453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Rogaland 0,468858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Oslo 0,460527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,434255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Akershus 0,430093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Vest-Agder 0,420645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Hordaland 0,417983 Mandat tildelt
17 Frp Akershus 0,415637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Nordland 0,405102 Mandat tildelt
19 Sp Hordaland 0,402393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Rogaland 0,396030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oslo 0,383724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Troms 0,382159 Mandat tildelt
23 H Hordaland 0,382145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Østfold 0,372750 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Rogaland 0,367567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Østfold 0,359243 Mandat tildelt
27 Frp Nordland 0,357839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Oslo 0,355907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Buskerud 0,353400 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Oppland 0,352554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Aust-Agder 0,351789 Mandat tildelt
32 H Vestfold 0,344179 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Østfold 0,343579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Rogaland 0,343115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Østfold 0,341839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,340602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Møre og Romsdal 0,340553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Oslo 0,340249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Møre og Romsdal 0,332210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Aust-Agder 0,330645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Hordaland 0,325747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Rogaland 0,321299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nord-Trøndelag 0,318307 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Buskerud 0,314813 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Hordaland 0,313176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Finnmark 0,312957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Møre og Romsdal 0,311300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vest-Agder 0,310705 Mandat tildelt
49 Frp Sogn og Fjordane 0,307432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Østfold 0,306584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Buskerud 0,306479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Oslo 0,304569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Telemark 0,299763 Mandat tildelt
54 H Telemark 0,299247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Sør-Trøndelag 0,297334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Akershus 0,294231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sør-Trøndelag 0,294074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Hedmark 0,290956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Akershus 0,288965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vestfold 0,281666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Nordland 0,280204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Buskerud 0,278689 Mandat tildelt
63 Sp Nordland 0,276401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Hedmark 0,274133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vestfold 0,273898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vestfold 0,264361 Mandat tildelt
67 H Møre og Romsdal 0,260530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Troms 0,259177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Troms 0,257613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Troms 0,257128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Sør-Trøndelag 0,252390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Østfold 0,245738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Vestfold 0,243604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vest-Agder 0,243457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Hedmark 0,242454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vest-Agder 0,241517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Oppland 0,238341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Telemark 0,233154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Sogn og Fjordane 0,231388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Aust-Agder 0,231381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Nord-Trøndelag 0,225524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Telemark 0,223644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Buskerud 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Telemark 0,216335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Buskerud 0,216307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nordland 0,211044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Hordaland 0,204582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Finnmark 0,199403 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Oppland 0,197241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Nordland 0,194475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Vest-Agder 0,188639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Møre og Romsdal 0,181356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Nord-Trøndelag 0,179377 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Finnmark 0,175051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Vest-Agder 0,164673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Finnmark 0,159112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Sogn og Fjordane 0,157292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Troms 0,155269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Sogn og Fjordane 0,155021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Troms 0,149337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Telemark 0,146425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Aust-Agder 0,146153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Hedmark 0,131277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Hedmark 0,129088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nord-Trøndelag 0,127970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,125495 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Oppland 0,120666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,117339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Oppland 0,104601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Finnmark 0,095221 Mandat tildelt
111 MDG Aust-Agder 0,093643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,089270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Sogn og Fjordane 0,077510 Mandat tildelt
114 MDG Nord-Trøndelag 0,073431 Mandat tildelt