Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 29,4 26,3 3,1 54 48 6
Høyre 22,6 20,4 2,2 40 36 4
Frp 12,7 11,6 1,1 23 21 2
SV 5,7 7,6 -1,9 10 13 -3
Sp 11,8 13,5 -1,7 21 28 -7
KrF 4,8 3,8 1,0 9 3 6
Venstre 3,6 4,6 -1,0 3 8 -5
MDG 4,4 3,9 0,5 8 3 5
Rødt 3,2 4,7 -1,5 1 8 -7
Andre 1,8 3,6 -1,8 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Akershus 6 6 2 1 1 0+1 1 1 0 0 19
Oslo 6 5 1 2 0 0+1 2 2 1 0 20
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0 14
Hordaland 4 5 2+1 1 1 1 0 1 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0 5
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,552727 Mandat tildelt
2 H Nord-Trøndelag 0,548726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 MDG Sør-Trøndelag 0,504872 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,496713 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,486957 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,471195 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,468929 Mandat tildelt
8 KrF Akershus 0,465627 Mandat tildelt
9 Sp Akershus 0,461365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Vest-Agder 0,451221 Mandat tildelt
11 KrF Rogaland 0,441271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Hordaland 0,431654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Oslo 0,428340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Nordland 0,427631 Mandat tildelt
15 H Oslo 0,422784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,421209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Hordaland 0,414710 Mandat tildelt
18 Frp Akershus 0,412390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Troms 0,403408 Mandat tildelt
20 Sp Rogaland 0,394300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,384128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Oppland 0,378197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Hordaland 0,370665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Østfold 0,369851 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Østfold 0,362653 Mandat tildelt
26 Frp Nord-Trøndelag 0,360163 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Møre og Romsdal 0,356360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nordland 0,355038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Aust-Agder 0,354705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Oslo 0,350161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Rogaland 0,344801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Oslo 0,343126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,342783 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Rogaland 0,340439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Oslo 0,339789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Østfold 0,338094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Møre og Romsdal 0,337892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Vestfold 0,333839 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Østfold 0,331561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Aust-Agder 0,331055 Mandat tildelt
41 SV Hordaland 0,330574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,330375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Østfold 0,328886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Buskerud 0,328757 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Møre og Romsdal 0,328610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Akershus 0,315765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Buskerud 0,312351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Hedmark 0,307163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Hordaland 0,306585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Sogn og Fjordane 0,305064 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Akershus 0,305022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Finnmark 0,303517 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Nordland 0,296510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Buskerud 0,294199 Mandat tildelt
55 Sp Hedmark 0,294072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Vest-Agder 0,292429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sør-Trøndelag 0,291776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Telemark 0,290252 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Telemark 0,282117 Mandat tildelt
60 KrF Sør-Trøndelag 0,279822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Vestfold 0,279034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Troms 0,278035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Nordland 0,271788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Vestfold 0,271755 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Sør-Trøndelag 0,270749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Vestfold 0,265095 Mandat tildelt
67 MDG Østfold 0,263725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Vestfold 0,261427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Troms 0,255600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Møre og Romsdal 0,252709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Troms 0,249416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Sogn og Fjordane 0,248220 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Nord-Trøndelag 0,245345 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Telemark 0,239913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vest-Agder 0,239630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Vest-Agder 0,236143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Hedmark 0,235176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Buskerud 0,232110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Telemark 0,231331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,231179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Telemark 0,228356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Aust-Agder 0,224425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Hordaland 0,219559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Finnmark 0,213905 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Nordland 0,208719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Oppland 0,208188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Buskerud 0,205200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vest-Agder 0,199148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nordland 0,198647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sør-Trøndelag 0,198564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Møre og Romsdal 0,194610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Finnmark 0,184799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Vest-Agder 0,176751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Nord-Trøndelag 0,175828 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Vestfold 0,173163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Troms 0,166595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Finnmark 0,157881 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Telemark 0,157156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Sogn og Fjordane 0,152556 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sogn og Fjordane 0,145888 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Aust-Agder 0,145014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Troms 0,140546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Hedmark 0,138573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Sogn og Fjordane 0,132454 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Oppland 0,129484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nord-Trøndelag 0,125987 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Aust-Agder 0,123855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Hedmark 0,123564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Finnmark 0,102198 Mandat tildelt
110 MDG Aust-Agder 0,100478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,098418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,084037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Sogn og Fjordane 0,083164 Mandat tildelt
114 MDG Nord-Trøndelag 0,068891 Mandat tildelt