Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 29,1 26,3 2,8 53 48 5
Høyre 31,9 20,4 11,5 56 36 20
Frp 13,7 11,6 2,1 24 21 3
SV 4,1 7,6 -3,5 7 13 -6
Sp 5,0 13,5 -8,5 9 28 -19
KrF 5,9 3,8 2,1 10 3 7
Venstre 5,8 4,6 1,2 10 8 2
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3
Rødt 2,1 4,7 -2,6 0 8 -8
Andre 2,3 3,6 -1,3 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 9
Akershus 5 8 2 1 0+1 0 2 0 0 0 19
Oslo 6 8 1 1 0 0+1 3 0 0 0 20
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 8
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 7
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 5 3 0 0 2 0+1 0 0 0 14
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 4 3 1 0 1 0 0+1 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 3 1+1 0 1 0 0 0 0 0 9
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,586469 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,575907 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,572372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 KrF Oslo 0,563145 Mandat tildelt
5 Sp Hordaland 0,548700 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,501232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 V Sør-Trøndelag 0,494765 Mandat tildelt
8 Sp Oppland 0,480737 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,454650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Møre og Romsdal 0,452988 Mandat tildelt
11 Frp Hordaland 0,447372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Akershus 0,444861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Rogaland 0,443618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,442703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Sør-Trøndelag 0,440645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,434013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Østfold 0,418096 Mandat tildelt
18 Sp Buskerud 0,417935 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Østfold 0,415575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Aust-Agder 0,406926 Mandat tildelt
21 Frp Oslo 0,401777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,397152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nordland 0,383010 Mandat tildelt
24 Frp Nord-Trøndelag 0,378482 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Hordaland 0,376839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Rogaland 0,367242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Oslo 0,364789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Møre og Romsdal 0,364504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Vest-Agder 0,359430 Mandat tildelt
30 SV Rogaland 0,357255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Møre og Romsdal 0,356693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Troms 0,353414 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Telemark 0,346765 Mandat tildelt
34 H Buskerud 0,345600 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Buskerud 0,336945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,336583 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Østfold 0,334289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Vest-Agder 0,333311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Sør-Trøndelag 0,332039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Hedmark 0,331952 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Sogn og Fjordane 0,329081 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Oppland 0,326303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Vestfold 0,325856 Mandat tildelt
44 KrF Rogaland 0,325437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Buskerud 0,320864 Mandat tildelt
46 H Aust-Agder 0,316777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Sogn og Fjordane 0,315550 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Vestfold 0,313643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Akershus 0,310904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Nordland 0,307596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Sør-Trøndelag 0,305019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Telemark 0,304974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Sør-Trøndelag 0,304647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Østfold 0,296931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vestfold 0,293159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Troms 0,290152 Mandat tildelt
57 Frp Troms 0,275716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Nordland 0,274024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Hordaland 0,273122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Finnmark 0,271913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Østfold 0,260859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Møre og Romsdal 0,259228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vest-Agder 0,258509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Buskerud 0,252268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Nordland 0,250857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Telemark 0,249544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Telemark 0,245826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Nordland 0,244122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Østfold 0,239383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Hordaland 0,237781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Møre og Romsdal 0,236352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oslo 0,230714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Vest-Agder 0,229629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Nord-Trøndelag 0,221460 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Hedmark 0,220914 Mandat tildelt
76 Sp Vestfold 0,220128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Akershus 0,219405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Sogn og Fjordane 0,215344 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Buskerud 0,211610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Troms 0,211229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Nordland 0,209395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Hedmark 0,207676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Vestfold 0,200709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Hedmark 0,198748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Møre og Romsdal 0,193069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Vest-Agder 0,191207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Sogn og Fjordane 0,179327 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Hedmark 0,173385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Troms 0,172743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Finnmark 0,170331 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Oppland 0,168608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Sør-Trøndelag 0,167747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Telemark 0,164225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Aust-Agder 0,156437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Troms 0,156078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Hedmark 0,151862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Oppland 0,151276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Aust-Agder 0,150285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Oppland 0,149755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Vest-Agder 0,143227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Telemark 0,143122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Finnmark 0,142831 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Nord-Trøndelag 0,142287 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Nord-Trøndelag 0,139921 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Finnmark 0,132981 Mandat tildelt
106 V Sogn og Fjordane 0,129941 Mandat tildelt
107 SV Nord-Trøndelag 0,122908 Mandat tildelt