Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 28,3 26,3 2,0 52 48 4
Høyre 23,3 20,4 2,9 42 36 6
Frp 13,3 11,6 1,7 24 21 3
SV 5,6 7,6 -2,0 10 13 -3
Sp 10,8 13,5 -2,7 20 28 -8
KrF 5,1 3,8 1,3 9 3 6
Venstre 3,8 4,6 -0,8 3 8 -5
MDG 4,4 3,9 0,5 8 3 5
Rødt 3,3 4,7 -1,4 1 8 -7
Andre 2,1 3,6 -1,5 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 6 6 2 1 1 0+1 1 1 0 0 19
Oslo 5 6 1 2 0+1 0 2 2 1 0 20
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 3 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 4 3 0+1 1 2 0 0 0 0 14
Hordaland 4 5 2+1 1 1 1 0 1 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,578836 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,504872 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,500627 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,498102 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,494743 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,491076 Mandat tildelt
7 SV Rogaland 0,487975 Mandat tildelt
8 Sp Oslo 0,477597 Mandat tildelt
9 Sp Vestfold 0,475427 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Oslo 0,460527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Rogaland 0,448331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Hordaland 0,434304 Mandat tildelt
13 H Akershus 0,434255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Akershus 0,431872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Oslo 0,425282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Akershus 0,422267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Nordland 0,420121 Mandat tildelt
18 Sp Vest-Agder 0,412989 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Hordaland 0,408193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Sør-Trøndelag 0,407577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Troms 0,396343 Mandat tildelt
22 H Rogaland 0,396030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Hordaland 0,395078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Akershus 0,385395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Oslo 0,383724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,382145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Østfold 0,375521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Vest-Agder 0,373283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nordland 0,371825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Oslo 0,369807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Rogaland 0,360888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Østfold 0,359243 Mandat tildelt
33 Frp Rogaland 0,356517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Østfold 0,356278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Nordland 0,354399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Møre og Romsdal 0,353854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Buskerud 0,353400 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Oslo 0,352854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Aust-Agder 0,351789 Mandat tildelt
40 Sp Oppland 0,346135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Rogaland 0,344801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vestfold 0,344179 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Østfold 0,341839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Sør-Trøndelag 0,340602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Telemark 0,332422 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nord-Trøndelag 0,330728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Buskerud 0,327110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Oslo 0,326854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Møre og Romsdal 0,326157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Hordaland 0,325747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hordaland 0,324775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Aust-Agder 0,324630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Møre og Romsdal 0,322856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sogn og Fjordane 0,319465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Akershus 0,315765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Finnmark 0,312957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Vest-Agder 0,310705 Mandat tildelt
58 Ap Hedmark 0,306076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Buskerud 0,305731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sør-Trøndelag 0,305547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Møre og Romsdal 0,304347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Hedmark 0,301743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Østfold 0,301016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Buskerud 0,300902 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Nord-Trøndelag 0,300249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Telemark 0,299763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Akershus 0,299675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Telemark 0,299247 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Sør-Trøndelag 0,297334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Troms 0,292655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Buskerud 0,289012 Mandat tildelt
72 Ap Sogn og Fjordane 0,285236 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vestfold 0,284601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vestfold 0,281666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Rogaland 0,281315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Nordland 0,280204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Vestfold 0,274157 Mandat tildelt
78 Sp Nordland 0,271383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Finnmark 0,270518 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Oppland 0,269668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Hedmark 0,269151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Troms 0,267681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Aust-Agder 0,264403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Østfold 0,263725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Vestfold 0,261427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Møre og Romsdal 0,260530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Troms 0,257128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Troms 0,254467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Vest-Agder 0,250948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Vestfold 0,249344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Sør-Trøndelag 0,247807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Vest-Agder 0,243457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Hedmark 0,242454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Telemark 0,242269 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Oppland 0,238341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Østfold 0,232386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Buskerud 0,232110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Aust-Agder 0,231381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Sogn og Fjordane 0,227183 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Telemark 0,224332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Sp Nord-Trøndelag 0,221421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Telemark 0,219568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Hordaland 0,219559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Buskerud 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nordland 0,211044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Nordland 0,208719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Oppland 0,204539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Finnmark 0,195778 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Vest-Agder 0,195629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Sør-Trøndelag 0,195071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Møre og Romsdal 0,194610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Nord-Trøndelag 0,186057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 SV Finnmark 0,181618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Vest-Agder 0,176751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 MDG Troms 0,166595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 Frp Finnmark 0,165337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 H Sogn og Fjordane 0,157292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 MDG Telemark 0,157156 Mandat tildelt
119 KrF Sogn og Fjordane 0,155021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 Frp Aust-Agder 0,151865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 KrF Troms 0,149337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 MDG Hedmark 0,138573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 KrF Hedmark 0,131277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 SV Sogn og Fjordane 0,130134 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 MDG Oppland 0,129484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 KrF Nord-Trøndelag 0,127970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 SV Aust-Agder 0,121668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 KrF Oppland 0,104601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Finnmark 0,102198 Mandat tildelt
130 MDG Aust-Agder 0,100478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 KrF Finnmark 0,089270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 MDG Sogn og Fjordane 0,083164 Mandat tildelt