Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 28,1 27,4 0,7 52 49 3
Høyre 32,4 25,0 7,4 53 45 8
Frp 16,8 15,2 1,7 33 27 6
SV 4,4 6,0 -1,6 7 11 -4
Sp 4,8 10,3 -5,5 8 19 -11
KrF 5,2 4,2 1,0 8 8 0
Venstre 4,7 4,4 0,4 8 8 0
MDG 1,0 3,2 -2,3 0 1 -1
Rødt 1,4 2,4 -1,0 0 1 -1
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 5 8 4 0+1 0 0 1 0 0 0 19
Oslo 6 7 3 1+1 0 0 2 0 0 0 20
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 7
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 6
Rogaland 3 4 4 0 0 2 0+1 0 0 0 14
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,653821 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,594895 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,573080 Mandat tildelt
4 Sp Akershus 0,566552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Møre og Romsdal 0,552091 Mandat tildelt
6 H Hordaland 0,501285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Rogaland 0,501058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Sør-Trøndelag 0,492041 Mandat tildelt
9 KrF Akershus 0,469617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,465784 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Rogaland 0,462570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Sør-Trøndelag 0,459466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Oslo 0,455064 Mandat tildelt
14 H Akershus 0,434917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Nordland 0,434491 Mandat tildelt
16 KrF Hordaland 0,426193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Oppland 0,425484 Mandat tildelt
18 SV Sør-Trøndelag 0,417880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Rogaland 0,416908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Møre og Romsdal 0,411627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Buskerud 0,394926 Mandat tildelt
22 V Buskerud 0,394605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Østfold 0,390897 Mandat tildelt
24 Sp Troms 0,384430 Mandat tildelt
25 V Akershus 0,375886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Troms 0,371692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Nordland 0,367427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Nord-Trøndelag 0,362621 Mandat tildelt
29 KrF Aust-Agder 0,356753 Mandat tildelt
30 H Buskerud 0,350626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Telemark 0,348467 Mandat tildelt
32 H Østfold 0,347626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Rogaland 0,347360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Hedmark 0,346038 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vestfold 0,345521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Østfold 0,345430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Oslo 0,344835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Vest-Agder 0,344791 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Sogn og Fjordane 0,336397 Mandat tildelt
40 H Vest-Agder 0,332614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,331344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Oslo 0,330778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Sør-Trøndelag 0,318027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Oppland 0,314946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Aust-Agder 0,313372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vestfold 0,307701 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Nordland 0,301120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Finnmark 0,298029 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Telemark 0,295044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Møre og Romsdal 0,294993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Buskerud 0,278591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Østfold 0,278473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Vestfold 0,277171 Mandat tildelt
54 Sp Oslo 0,273897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Vest-Agder 0,263979 Mandat tildelt
56 SV Østfold 0,263151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Hordaland 0,259631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Telemark 0,252243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Troms 0,251598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Hedmark 0,249667 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Møre og Romsdal 0,248729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Hordaland 0,243539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Hedmark 0,235361 Mandat tildelt
64 KrF Buskerud 0,232075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Nord-Trøndelag 0,228536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Møre og Romsdal 0,224390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Vestfold 0,219241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Finnmark 0,212393 Mandat tildelt