Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 26,8 26,3 0,5 49 48 1
Høyre 21,4 20,4 1,0 39 36 3
Frp 11,5 11,6 -0,1 21 21 0
SV 8,6 7,6 1,0 16 13 3
Sp 12,0 13,5 -1,5 22 28 -6
KrF 3,2 3,8 -0,6 2 3 -1
Venstre 4,3 4,6 -0,3 8 8 0
MDG 3,7 3,9 -0,2 2 3 -1
Rødt 5,3 4,7 0,6 10 8 2
Andre 3,2 3,6 -0,4 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0 9
Akershus 5 6 2 1+1 1 0 1 1 1 0 19
Oslo 5 5 1 3+1 0 0 2 1 2 0 20
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0 6
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 6
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0 0 0+1 0 14
Hordaland 4 4 2 2 2 0 0+1 0 1 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0 10
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0 9
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Troms 0,608672 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,607470 Mandat tildelt
3 R Rogaland 0,542160 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,530657 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Sør-Trøndelag 0,529790 Mandat tildelt
6 H Nord-Trøndelag 0,519552 Mandat tildelt
7 Frp Hedmark 0,500508 Mandat tildelt
8 SV Møre og Romsdal 0,495768 Mandat tildelt
9 R Nordland 0,486456 Mandat tildelt
10 Sp Akershus 0,469191 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Hedmark 0,463403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Akershus 0,460215 Mandat tildelt
13 Sp Vest-Agder 0,458877 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Buskerud 0,443867 Mandat tildelt
15 Ap Akershus 0,431326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,428980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Nordland 0,428922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Rogaland 0,426959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Oppland 0,424636 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Rogaland 0,424563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Vestfold 0,421010 Mandat tildelt
22 H Oslo 0,416509 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 R Østfold 0,411375 Mandat tildelt
24 Ap Oslo 0,402743 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Rogaland 0,400979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Akershus 0,398845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Oslo 0,387065 Mandat tildelt
28 Ap Hordaland 0,386560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Sør-Trøndelag 0,385973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Akershus 0,384158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Sør-Trøndelag 0,381635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Oslo 0,379084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Hordaland 0,375534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Akershus 0,373415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,363734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Møre og Romsdal 0,362397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Aust-Agder 0,360674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Oppland 0,357527 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Østfold 0,355615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Vest-Agder 0,353486 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Telemark 0,344546 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Nordland 0,335617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Østfold 0,334898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Østfold 0,334453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Buskerud 0,334335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Vestfold 0,330577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nord-Trøndelag 0,326135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Buskerud 0,324582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nordland 0,321503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Oslo 0,319749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Oslo 0,316172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Vestfold 0,316112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Telemark 0,314797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Oppland 0,314106 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Østfold 0,313960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Sør-Trøndelag 0,312825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Rogaland 0,308271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Møre og Romsdal 0,305970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Nordland 0,301529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vest-Agder 0,300481 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Sør-Trøndelag 0,299585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Hordaland 0,299257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hedmark 0,299054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Vestfold 0,298108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Hedmark 0,289854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Buskerud 0,289530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Møre og Romsdal 0,288216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Finnmark 0,287407 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Nord-Trøndelag 0,284843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Buskerud 0,282848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Troms 0,282745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Finnmark 0,278891 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Troms 0,277144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sogn og Fjordane 0,276215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Sør-Trøndelag 0,275342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Telemark 0,274843 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Buskerud 0,271301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Sogn og Fjordane 0,270110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Troms 0,269658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nord-Trøndelag 0,265282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Akershus 0,264984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Sør-Trøndelag 0,264204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Hordaland 0,263382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Hordaland 0,261639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Møre og Romsdal 0,261114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Telemark 0,260912 Mandat tildelt
87 Ap Finnmark 0,256173 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Sogn og Fjordane 0,252424 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Aust-Agder 0,250384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Rogaland 0,249804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Nord-Trøndelag 0,249500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Vestfold 0,246078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Telemark 0,243972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Møre og Romsdal 0,239286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Buskerud 0,237884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Troms 0,236167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Vestfold 0,232514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Troms 0,231439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Oppland 0,230760 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Hedmark 0,226698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Finnmark 0,225637 Mandat tildelt
102 H Vest-Agder 0,223599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Hedmark 0,222685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Østfold 0,220141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Oppland 0,218898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Finnmark 0,217531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Vest-Agder 0,216996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Nordland 0,215057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 H Aust-Agder 0,212516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Telemark 0,209473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Oppland 0,200991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Sogn og Fjordane 0,199816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Møre og Romsdal 0,192204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Aust-Agder 0,186876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 V Nordland 0,185952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 SV Østfold 0,182389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 R Nord-Trøndelag 0,180160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 R Vest-Agder 0,179033 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 Sp Vestfold 0,176097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 V Vest-Agder 0,170236 Mandat tildelt
121 H Sogn og Fjordane 0,144470 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 Frp Finnmark 0,142968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 R Sogn og Fjordane 0,134967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 Frp Aust-Agder 0,131313 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Hedmark 0,128567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 R Aust-Agder 0,125587 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 V Troms 0,115737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 V Oppland 0,112152 Mandat tildelt
129 V Telemark 0,106129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 V Sogn og Fjordane 0,096308 Mandat tildelt
131 V Aust-Agder 0,090864 Mandat tildelt