Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 26,6 26,3 0,4 49 48 1
Høyre 20,7 20,4 0,3 37 36 1
Frp 11,1 11,6 -0,6 20 21 -1
SV 8,7 7,6 1,1 15 13 2
Sp 13,3 13,5 -0,2 27 28 -1
KrF 3,5 3,8 -0,3 2 3 -1
Venstre 4,6 4,6 0,0 8 8 0
MDG 3,7 3,9 -0,3 2 3 -1
Rødt 4,9 4,7 0,2 9 8 1
Andre 3,0 3,6 -0,6 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0 9
Akershus 5 5 2 1+1 2 0 1 1 1 0 19
Oslo 5 5 1 3 0 0 2+1 1 2 0 20
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 6
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 4
Vest-Agder 1 1+1 1 0 1 1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0 14
Hordaland 4 4 2 2 2 0 0+1 0 1 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0 10
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0 9
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,646320 Mandat tildelt
2 SV Troms 0,617517 Mandat tildelt
3 R Rogaland 0,505099 Mandat tildelt
4 SV Møre og Romsdal 0,502985 Mandat tildelt
5 R Sør-Trøndelag 0,493555 Mandat tildelt
6 Frp Hedmark 0,480913 Mandat tildelt
7 SV Hedmark 0,470125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Akershus 0,466890 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,455671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Rogaland 0,454278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 R Nordland 0,453199 Mandat tildelt
12 SV Buskerud 0,450325 Mandat tildelt
13 H Nord-Trøndelag 0,442258 Mandat tildelt
14 SV Vestfold 0,427138 Mandat tildelt
15 H Hordaland 0,414701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Rogaland 0,414685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Nordland 0,414638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Akershus 0,408738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Oppland 0,408013 Mandat tildelt
20 V Sør-Trøndelag 0,406040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Oslo 0,403332 Mandat tildelt
22 H Oslo 0,402643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Oslo 0,392685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Møre og Romsdal 0,385540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Østfold 0,383258 Mandat tildelt
26 Frp Aust-Agder 0,378537 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Hordaland 0,360834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vest-Agder 0,360270 Mandat tildelt
29 Frp Akershus 0,358803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Rogaland 0,351625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Telemark 0,349551 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Østfold 0,321787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oppland 0,318667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Buskerud 0,313769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nordland 0,308907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Oslo 0,307252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Vestfold 0,305591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vest-Agder 0,304808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Sør-Trøndelag 0,303932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hordaland 0,303606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Østfold 0,303503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,302411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Oslo 0,294547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Møre og Romsdal 0,293999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Nord-Trøndelag 0,289863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Finnmark 0,282893 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Finnmark 0,277865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Vestfold 0,277696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nord-Trøndelag 0,274780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Buskerud 0,271774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Telemark 0,265693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sogn og Fjordane 0,265391 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Sør-Trøndelag 0,253864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Rogaland 0,253437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Buskerud 0,253100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Buskerud 0,252757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Troms 0,251213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Vestfold 0,247402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Akershus 0,246853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Hordaland 0,243746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Møre og Romsdal 0,243238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Telemark 0,243061 Mandat tildelt
63 Frp Vestfold 0,236455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Østfold 0,234224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Troms 0,228293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Troms 0,222396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Nordland 0,218196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Hedmark 0,215268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Oppland 0,211617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Hedmark 0,211168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Finnmark 0,210143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vest-Agder 0,208500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Aust-Agder 0,205438 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Møre og Romsdal 0,204467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Sogn og Fjordane 0,202764 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Telemark 0,201269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Nordland 0,197872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Aust-Agder 0,189565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Oppland 0,187257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Østfold 0,185041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Vest-Agder 0,181126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Vest-Agder 0,166812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Nord-Trøndelag 0,158188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Sogn og Fjordane 0,139654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Finnmark 0,137359 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Hedmark 0,136801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Sogn og Fjordane 0,125737 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Troms 0,123126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Oppland 0,119297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Aust-Agder 0,117020 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Telemark 0,112888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Sogn og Fjordane 0,102493 Mandat tildelt
93 V Aust-Agder 0,096696 Mandat tildelt
94 V Nord-Trøndelag 0,082773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,057461 Mandat tildelt