Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 26,5 26,3 0,2 49 48 1
Høyre 24,3 20,4 3,9 42 36 6
Frp 12,1 11,6 0,5 20 21 -1
SV 8,0 7,6 0,4 14 13 1
Sp 12,4 13,5 -1,1 21 28 -7
KrF 4,0 3,8 0,2 7 3 4
Venstre 1,9 4,6 -2,7 1 8 -7
MDG 4,4 3,9 0,5 7 3 4
Rødt 4,8 4,7 0,1 8 8 0
Andre 1,5 3,6 -2,1 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0 9
Akershus 5 6 2 1+1 2 0 0 1 1 0 19
Oslo 5 6 1 3 0 0 1 2 1+1 0 20
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0 6
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0 0 0+1 0 14
Hordaland 4 5 2 1 1 1 0 0+1 1 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 5
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,658677 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,600173 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,572205 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Troms 0,566174 Mandat tildelt
5 Frp Hedmark 0,526618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 R Sør-Trøndelag 0,513721 Mandat tildelt
7 R Rogaland 0,491038 Mandat tildelt
8 MDG Sør-Trøndelag 0,481771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Vest-Agder 0,474189 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Oslo 0,466918 Mandat tildelt
11 SV Hordaland 0,463964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Møre og Romsdal 0,461195 Mandat tildelt
13 Sp Hordaland 0,453617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Oppland 0,446782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 R Nordland 0,440564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Hedmark 0,431092 Mandat tildelt
17 SV Akershus 0,428100 Mandat tildelt
18 Sp Rogaland 0,414354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Buskerud 0,412896 Mandat tildelt
20 Frp Hordaland 0,395117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Akershus 0,392898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Møre og Romsdal 0,392662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Vestfold 0,391666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Akershus 0,388046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Oslo 0,381787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Møre og Romsdal 0,374487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Aust-Agder 0,372704 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Østfold 0,372585 Mandat tildelt
29 KrF Rogaland 0,367734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oslo 0,362944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Oslo 0,354856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Nord-Trøndelag 0,352874 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Østfold 0,352374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Østfold 0,345605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Buskerud 0,345474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Rogaland 0,344801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nordland 0,338270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Nord-Trøndelag 0,334277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Oslo 0,327795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Rogaland 0,324355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Møre og Romsdal 0,321931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Telemark 0,320504 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Akershus 0,315765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Nordland 0,311577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Hedmark 0,309018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Buskerud 0,297607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Oppland 0,292213 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Troms 0,292166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Akershus 0,290896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Sogn og Fjordane 0,290616 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Sør-Trøndelag 0,286591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Østfold 0,281761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Vest-Agder 0,279511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Aust-Agder 0,275917 Mandat tildelt
55 R Vestfold 0,269971 Mandat tildelt
56 Frp Sør-Trøndelag 0,269389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Østfold 0,263725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Vestfold 0,261427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Sogn og Fjordane 0,260832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Finnmark 0,259395 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vestfold 0,258909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Hordaland 0,255477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Telemark 0,252107 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Sør-Trøndelag 0,249614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Buskerud 0,245712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Troms 0,244202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Vest-Agder 0,243688 Mandat tildelt
68 Frp Troms 0,243519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Akershus 0,239983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Nord-Trøndelag 0,239761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Oppland 0,238453 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Hordaland 0,236958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Møre og Romsdal 0,236493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Telemark 0,236302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Telemark 0,235115 Mandat tildelt
76 SV Rogaland 0,232378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Buskerud 0,232110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vest-Agder 0,228313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Finnmark 0,224782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Vestfold 0,220905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Telemark 0,220411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Nordland 0,208719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Sør-Trøndelag 0,206560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Hedmark 0,205331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Finnmark 0,204294 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Møre og Romsdal 0,194610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Sogn og Fjordane 0,185899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Oppland 0,182037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Vestfold 0,181966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Vest-Agder 0,176751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Aust-Agder 0,173844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Buskerud 0,171000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Østfold 0,169656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Troms 0,166595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Nordland 0,165509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Vest-Agder 0,162152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Nord-Trøndelag 0,161006 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Telemark 0,157156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Finnmark 0,150425 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Hedmark 0,138573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Aust-Agder 0,138164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Oppland 0,129484 Mandat tildelt
103 R Sogn og Fjordane 0,122258 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Sogn og Fjordane 0,121581 Mandat tildelt
105 KrF Troms 0,117139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Aust-Agder 0,113739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Hedmark 0,102978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Finnmark 0,102198 Mandat tildelt
109 MDG Aust-Agder 0,100478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Nord-Trøndelag 0,094881 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Sogn og Fjordane 0,083164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Nord-Trøndelag 0,082930 Mandat tildelt