Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 26,2 26,3 -0,1 48 48 0
Høyre 26,6 20,4 6,2 49 36 13
Frp 13,9 11,6 2,3 25 21 4
SV 6,0 7,6 -1,6 11 13 -2
Sp 11,2 13,5 -2,3 21 28 -7
KrF 3,5 3,8 -0,3 3 3 0
Venstre 3,3 4,6 -1,3 3 8 -5
MDG 2,8 3,9 -1,1 1 3 -2
Rødt 4,4 4,7 -0,3 8 8 0
Andre 2,3 3,6 -1,3 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0 9
Akershus 5 7 2+1 1 1 0 1 0 1 0 19
Oslo 5 7 1 2 0+1 0 2 1 1 0 20
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 6
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0 14
Hordaland 4 5 2+1 1 1 1 0 0 1 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0 5
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,522826 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,495267 Mandat tildelt
3 Sp Vestfold 0,493034 Mandat tildelt
4 Frp Hordaland 0,453897 Mandat tildelt
5 Frp Akershus 0,451355 Mandat tildelt
6 SV Nordland 0,450159 Mandat tildelt
7 R Rogaland 0,450110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Sør-Trøndelag 0,439854 Mandat tildelt
9 Sp Akershus 0,437903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Oslo 0,437484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,436269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,429659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Vest-Agder 0,428301 Mandat tildelt
14 SV Troms 0,424658 Mandat tildelt
15 Ap Akershus 0,421666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Rogaland 0,415057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Hordaland 0,409708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Nordland 0,403850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Hedmark 0,396706 Mandat tildelt
20 Ap Buskerud 0,396261 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Nord-Trøndelag 0,394191 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Oslo 0,393728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,390246 Mandat tildelt
24 H Sør-Trøndelag 0,388845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nordland 0,388593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Nord-Trøndelag 0,388120 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Oslo 0,386492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Østfold 0,381727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Oslo 0,379661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oslo 0,378063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Hordaland 0,377904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Sør-Trøndelag 0,377330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Rogaland 0,374246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Rogaland 0,372601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,369915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Møre og Romsdal 0,369824 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Oppland 0,358956 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Finnmark 0,357284 Mandat tildelt
39 Ap Oppland 0,349520 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hordaland 0,347973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Østfold 0,347652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Møre og Romsdal 0,345920 Mandat tildelt
43 Ap Vest-Agder 0,345576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Buskerud 0,341870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Telemark 0,341640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 R Østfold 0,341503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Møre og Romsdal 0,338248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Aust-Agder 0,336660 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sogn og Fjordane 0,333865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Nordland 0,328098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hedmark 0,323319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Vestfold 0,323172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Akershus 0,321079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,319886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Sør-Trøndelag 0,319333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Østfold 0,312167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Buskerud 0,312041 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Buskerud 0,309660 Mandat tildelt
59 Ap Telemark 0,307749 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Møre og Romsdal 0,297433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vestfold 0,297432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vestfold 0,293749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Troms 0,293550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Buskerud 0,288181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Møre og Romsdal 0,281764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nordland 0,281432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vestfold 0,280661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Troms 0,279743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hedmark 0,279115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Nord-Trøndelag 0,278465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Vest-Agder 0,277932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Hedmark 0,276798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Oppland 0,272093 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Troms 0,270942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,264145 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Sogn og Fjordane 0,264070 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Troms 0,263887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vest-Agder 0,262281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Sør-Trøndelag 0,256982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Telemark 0,253190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Finnmark 0,250448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Vestfold 0,247488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Aust-Agder 0,244779 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Østfold 0,242872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Telemark 0,240378 Mandat tildelt
86 Sp Sogn og Fjordane 0,235592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Telemark 0,227703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Buskerud 0,225211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Troms 0,223870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Akershus 0,219989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Oppland 0,219134 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Hordaland 0,217203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Møre og Romsdal 0,216778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Telemark 0,216593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Nord-Trøndelag 0,215284 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Vest-Agder 0,209609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Sør-Trøndelag 0,209013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Finnmark 0,203029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Hedmark 0,201649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Finnmark 0,194546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Hedmark 0,188186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Finnmark 0,187261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Nord-Trøndelag 0,185066 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Sogn og Fjordane 0,179569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Finnmark 0,172793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Oppland 0,171074 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Oppland 0,166885 Mandat tildelt
108 Frp Aust-Agder 0,158715 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Nord-Trøndelag 0,149577 Mandat tildelt
110 R Vest-Agder 0,148648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Sogn og Fjordane 0,139412 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Aust-Agder 0,130371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,112061 Mandat tildelt
114 R Aust-Agder 0,104261 Mandat tildelt