Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 26,2 26,3 -0,1 48 48 0
Høyre 26,6 20,4 6,2 49 36 13
Frp 13,9 11,6 2,3 25 21 4
SV 6,0 7,6 -1,6 11 13 -2
Sp 11,2 13,5 -2,3 21 28 -7
KrF 3,5 3,8 -0,3 3 3 0
Venstre 3,3 4,6 -1,3 3 8 -5
MDG 2,8 3,9 -1,1 1 3 -2
Rødt 4,4 4,7 -0,3 8 8 0
Andre 2,3 3,6 -1,3 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0 9
Akershus 5 7 2+1 1 1 0 1 0 1 0 19
Oslo 5 7 1 2 0+1 0 2 1 1 0 20
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0 14
Hordaland 4 5 2+1 1 1 1 0 0 1 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0 5
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,522826 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,516842 Mandat tildelt
3 Sp Vestfold 0,493034 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,470919 Mandat tildelt
5 Frp Hordaland 0,453897 Mandat tildelt
6 Frp Akershus 0,451355 Mandat tildelt
7 SV Nordland 0,450159 Mandat tildelt
8 R Rogaland 0,450110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Akershus 0,437903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,436269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,429659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Vest-Agder 0,428301 Mandat tildelt
13 R Oslo 0,428023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Troms 0,424658 Mandat tildelt
15 Ap Akershus 0,421666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Rogaland 0,415057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Hordaland 0,409708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Oslo 0,407633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Nordland 0,403850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Oslo 0,401127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Hedmark 0,396706 Mandat tildelt
22 Ap Buskerud 0,396261 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,390246 Mandat tildelt
24 Frp Nordland 0,388593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nord-Trøndelag 0,384014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Sør-Trøndelag 0,382633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Østfold 0,381727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Oslo 0,381086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Hordaland 0,377904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Sør-Trøndelag 0,375767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Oslo 0,375323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Rogaland 0,374246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Rogaland 0,372601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Rogaland 0,369915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Møre og Romsdal 0,369824 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Oppland 0,358956 Mandat tildelt
37 H Finnmark 0,357284 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Oppland 0,349520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Hordaland 0,347973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Østfold 0,347652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Møre og Romsdal 0,345920 Mandat tildelt
42 Ap Vest-Agder 0,345576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Buskerud 0,341870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Telemark 0,341640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Østfold 0,341503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Møre og Romsdal 0,338248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Aust-Agder 0,336660 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Sogn og Fjordane 0,333865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Nordland 0,328098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hedmark 0,323319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Vestfold 0,323172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Akershus 0,321079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Nordland 0,319886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nord-Trøndelag 0,318724 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Østfold 0,312167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Buskerud 0,312041 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Buskerud 0,309660 Mandat tildelt
58 Frp Sør-Trøndelag 0,309475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Telemark 0,307749 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Møre og Romsdal 0,297433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vestfold 0,297432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vestfold 0,293749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Troms 0,293550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Buskerud 0,288181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Møre og Romsdal 0,281764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nordland 0,281432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vestfold 0,280661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Troms 0,279743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hedmark 0,279115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Vest-Agder 0,277932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Sør-Trøndelag 0,276875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Hedmark 0,276798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Oppland 0,272093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Troms 0,270942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Nord-Trøndelag 0,268048 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,264145 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Sogn og Fjordane 0,264070 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Troms 0,263887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vest-Agder 0,262281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Telemark 0,253190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Finnmark 0,250448 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Vestfold 0,247488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Aust-Agder 0,244779 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Østfold 0,242872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Telemark 0,240378 Mandat tildelt
86 Sp Sogn og Fjordane 0,235592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Telemark 0,227703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Buskerud 0,225211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Troms 0,223870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Akershus 0,219989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Oppland 0,219134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Hordaland 0,217203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Møre og Romsdal 0,216778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Telemark 0,216593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Sør-Trøndelag 0,214943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Vest-Agder 0,209609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Finnmark 0,203029 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Hedmark 0,201649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Finnmark 0,194546 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Hedmark 0,188186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Finnmark 0,187261 Mandat tildelt
102 H Nord-Trøndelag 0,184666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Nord-Trøndelag 0,179847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Sogn og Fjordane 0,179569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Finnmark 0,172793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Oppland 0,171074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Oppland 0,166885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Frp Aust-Agder 0,158715 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Vest-Agder 0,148648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Nord-Trøndelag 0,147593 Mandat tildelt
111 SV Sogn og Fjordane 0,139412 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Aust-Agder 0,130371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,112061 Mandat tildelt
114 R Aust-Agder 0,104261 Mandat tildelt