Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 25,9 26,3 -0,4 48 48 0
Høyre 19,7 20,4 -0,7 36 36 0
Frp 15,7 11,6 4,1 29 21 8
SV 5,9 7,6 -1,7 11 13 -2
Sp 16,4 13,5 2,9 30 28 2
KrF 2,8 3,8 -1,0 2 3 -1
Venstre 3,7 4,6 -0,9 3 8 -5
MDG 3,5 3,9 -0,4 2 3 -1
Rødt 4,1 4,7 -0,6 8 8 0
Andre 2,3 3,6 -1,3 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Akershus 5 5 3 1 2 0 1 1 0+1 0 19
Oslo 5 5 2 2 1 0 2 1 1+1 0 20
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 6
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0 0+1 0 6
Rogaland 3 4 3 0+1 2 1 0 0 0 0 14
Hordaland 4 4+1 3 1 2 0 0 0 1 0 16
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 1 2+1 0 2 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0 10
Nord-Trøndelag 2 0 0+1 0 2 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,614954 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,579712 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,514138 Mandat tildelt
4 Sp Aust-Agder 0,492960 Mandat tildelt
5 Sp Østfold 0,457100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Nordland 0,442650 Mandat tildelt
7 R Sør-Trøndelag 0,438782 Mandat tildelt
8 H Akershus 0,433916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Nord-Trøndelag 0,433751 Mandat tildelt
10 Frp Rogaland 0,420854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 R Rogaland 0,419426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Møre og Romsdal 0,417708 Mandat tildelt
13 SV Troms 0,417592 Mandat tildelt
14 Ap Akershus 0,416841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Nordland 0,412099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Rogaland 0,410308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Nord-Trøndelag 0,410266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Hedmark 0,408703 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Sogn og Fjordane 0,398956 Mandat tildelt
20 R Oslo 0,398840 Mandat tildelt
21 Ap Oslo 0,396536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hordaland 0,394902 Mandat tildelt
23 H Nordland 0,394851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hedmark 0,392162 Mandat tildelt
25 Ap Buskerud 0,391730 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Troms 0,386420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Buskerud 0,386149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Akershus 0,384731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Oslo 0,379043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Sør-Trøndelag 0,378248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Sogn og Fjordane 0,377114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Nordland 0,376315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Østfold 0,375401 Mandat tildelt
34 SV Oslo 0,374739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Hordaland 0,373576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Møre og Romsdal 0,367129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hordaland 0,366198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Akershus 0,364145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Hordaland 0,359964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sør-Trøndelag 0,349545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Oppland 0,345516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Østfold 0,343670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vest-Agder 0,343072 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Hordaland 0,342173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vest-Agder 0,341614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Møre og Romsdal 0,340119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Vestfold 0,335954 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Rogaland 0,334841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Telemark 0,333437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Sør-Trøndelag 0,330132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Rogaland 0,328812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Nordland 0,324344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Vestfold 0,319478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Østfold 0,318229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Hedmark 0,317899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Troms 0,315967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Akershus 0,315732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Oppland 0,315373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Buskerud 0,304522 Mandat tildelt
60 Ap Telemark 0,304231 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Buskerud 0,298798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Finnmark 0,297292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Møre og Romsdal 0,297169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Vest-Agder 0,296233 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Vestfold 0,291005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Østfold 0,289015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vestfold 0,288830 Mandat tildelt
68 H Sør-Trøndelag 0,287069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Telemark 0,285970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Nord-Trøndelag 0,280031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Møre og Romsdal 0,278538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Oslo 0,276256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Østfold 0,274329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Buskerud 0,274158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Troms 0,267835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Nord-Trøndelag 0,264969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Finnmark 0,264628 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Nordland 0,263349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Sogn og Fjordane 0,261042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Telemark 0,253018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Oslo 0,252255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Finnmark 0,247575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Aust-Agder 0,241984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Vestfold 0,240655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Telemark 0,236353 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Vestfold 0,230615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Hedmark 0,227758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Troms 0,217398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Oppland 0,215485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sør-Trøndelag 0,211357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Buskerud 0,209897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Vest-Agder 0,209055 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Troms 0,208607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Sogn og Fjordane 0,206988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Vest-Agder 0,206138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Hedmark 0,205001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Hordaland 0,202407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Møre og Romsdal 0,202015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Telemark 0,201837 Mandat tildelt
100 H Oppland 0,201515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Aust-Agder 0,195625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Finnmark 0,195162 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Finnmark 0,191263 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Aust-Agder 0,179266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Nord-Trøndelag 0,176820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Hedmark 0,175365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Finnmark 0,174538 Mandat tildelt
108 R Oppland 0,155482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Vest-Agder 0,138519 Mandat tildelt