Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 25,8 26,3 -0,5 46 48 -2
Høyre 24,2 20,4 3,8 43 36 7
Frp 17,0 11,6 5,4 32 21 11
SV 5,9 7,6 -1,7 11 13 -2
Sp 9,6 13,5 -3,9 17 28 -11
KrF 4,5 3,8 0,7 8 3 5
Venstre 3,5 4,6 -1,1 3 8 -5
MDG 4,6 3,9 0,7 8 3 5
Rødt 3,2 4,7 -1,5 1 8 -7
Andre 1,6 3,6 -2,0 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Akershus 5 6+1 3 1 1 0 1 1 0 0 19
Oslo 5 5+1 2 2 0 0 2 2 1 0 20
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0 6
Buskerud 2 2 2 0 1 0 0 0+1 0 0 8
Vestfold 2 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 4 4 0+1 1 1 0 0 0 0 14
Hordaland 3 5 3 1+1 1 1 0 1 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 1+1 3 0 1 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 3 2 2 1 1 0 0 0+1 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 5
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,527834 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,514138 Mandat tildelt
3 Ap Hordaland 0,478456 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 H Oslo 0,471007 Mandat tildelt
5 H Akershus 0,451029 Mandat tildelt
6 H Møre og Romsdal 0,450992 Mandat tildelt
7 SV Nordland 0,442650 Mandat tildelt
8 KrF Møre og Romsdal 0,441763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Akershus 0,436558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Oslo 0,424536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Vestfold 0,422607 Mandat tildelt
12 SV Troms 0,417592 Mandat tildelt
13 Ap Akershus 0,415232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Rogaland 0,413684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Rogaland 0,411324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Rogaland 0,408722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Oslo 0,406365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Nordland 0,402042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,396906 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Hedmark 0,390651 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Buskerud 0,390213 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Oslo 0,387717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Østfold 0,375401 Mandat tildelt
24 Sp Akershus 0,375343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Oslo 0,371756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Sør-Trøndelag 0,371568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Sør-Trøndelag 0,367119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Vest-Agder 0,367102 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Buskerud 0,367051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Rogaland 0,360469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Vestfold 0,357470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Østfold 0,355043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Sør-Trøndelag 0,353755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Hordaland 0,351186 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Oppland 0,344189 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Østfold 0,342350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Hordaland 0,342173 Mandat tildelt
38 MDG Oslo 0,341711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Vest-Agder 0,340298 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Møre og Romsdal 0,340119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Nord-Trøndelag 0,332677 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Akershus 0,330121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Finnmark 0,325065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Nordland 0,323092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Rogaland 0,320780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Vestfold 0,318243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Hedmark 0,317899 Mandat tildelt
48 KrF Østfold 0,316944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Akershus 0,315732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Telemark 0,310804 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Aust-Agder 0,310367 Mandat tildelt
52 Sp Oppland 0,307687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Buskerud 0,304522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Telemark 0,303054 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Nordland 0,291027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Møre og Romsdal 0,289918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Vestfold 0,288830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Aust-Agder 0,288540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Hordaland 0,287424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Møre og Romsdal 0,277462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Østfold 0,275733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Nord-Trøndelag 0,274217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Vest-Agder 0,274137 Mandat tildelt
64 MDG Vestfold 0,273294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Østfold 0,267563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Buskerud 0,267468 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Troms 0,267069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Troms 0,266800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Telemark 0,264524 Mandat tildelt
70 KrF Sør-Trøndelag 0,262357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Sogn og Fjordane 0,260043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vest-Agder 0,252863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Hedmark 0,251835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vestfold 0,248524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Oppland 0,247548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Finnmark 0,246631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Buskerud 0,242678 Mandat tildelt
78 Ap Aust-Agder 0,241042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,240313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Hedmark 0,239237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Telemark 0,236353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Hordaland 0,229543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Troms 0,226189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Nordland 0,218196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Oppland 0,215485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Vest-Agder 0,206138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Sør-Trøndelag 0,205520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Møre og Romsdal 0,203477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Sogn og Fjordane 0,201943 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Nord-Trøndelag 0,195852 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Telemark 0,195181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Buskerud 0,192381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Finnmark 0,191263 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Nordland 0,186191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Vest-Agder 0,184787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Nord-Trøndelag 0,181987 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Troms 0,174199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Finnmark 0,174025 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Telemark 0,164276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Sogn og Fjordane 0,163365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Hedmark 0,144826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Sogn og Fjordane 0,137093 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Sogn og Fjordane 0,136755 Mandat tildelt
104 MDG Oppland 0,135363 Mandat tildelt
105 KrF Troms 0,131755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Aust-Agder 0,128184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Nord-Trøndelag 0,118106 Mandat tildelt
108 KrF Hedmark 0,115851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Finnmark 0,106816 Mandat tildelt