Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 24,5 26,3 -1,8 44 48 -4
Høyre 25,3 20,4 4,9 43 36 7
Frp 9,7 11,6 -1,9 17 21 -4
SV 8,5 7,6 0,9 14 13 1
Sp 14,2 13,5 0,7 27 28 -1
KrF 4,1 3,8 0,3 7 3 4
Venstre 3,1 4,6 -1,5 2 8 -6
MDG 4,2 3,9 0,3 7 3 4
Rødt 4,9 4,7 0,2 8 8 0
Andre 1,5 3,6 -2,1 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Akershus 4 6+1 2 1 2 0 1 1 1 0 19
Oslo 4 6 1 3 0 0+1 1 2 2 0 20
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0 6
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0 14
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0 0+1 1 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0 10
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0 9
Troms 2 1 0 1 1 0 0 0 0+1 0 6
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,628724 Mandat tildelt
2 Frp Troms 0,585643 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 SV Østfold 0,540792 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,526910 Mandat tildelt
5 R Sør-Trøndelag 0,524434 Mandat tildelt
6 R Rogaland 0,501232 Mandat tildelt
7 SV Hordaland 0,492961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Møre og Romsdal 0,490014 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,471531 Mandat tildelt
10 MDG Sør-Trøndelag 0,459881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Hedmark 0,458035 Mandat tildelt
12 SV Akershus 0,454852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 R Nordland 0,449742 Mandat tildelt
14 SV Buskerud 0,438729 Mandat tildelt
15 H Rogaland 0,430022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Hedmark 0,422180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Vestfold 0,416134 Mandat tildelt
18 H Hordaland 0,414948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,411902 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Møre og Romsdal 0,402473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Akershus 0,397720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Oslo 0,391348 Mandat tildelt
23 SV Oslo 0,385627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Buskerud 0,383735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Østfold 0,380343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Rogaland 0,376924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Vestfold 0,373722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Østfold 0,371181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Sør-Trøndelag 0,368678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Rogaland 0,364025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Oppland 0,358146 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Telemark 0,340522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Finnmark 0,339840 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Aust-Agder 0,332285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Rogaland 0,329133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Telemark 0,324941 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hordaland 0,316754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Akershus 0,314968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Oslo 0,312888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Oppland 0,310457 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Sør-Trøndelag 0,304507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Nordland 0,304258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Akershus 0,301409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Vest-Agder 0,296962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Østfold 0,288778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 R Oslo 0,285987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Oslo 0,284476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,282896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Aust-Agder 0,282798 Mandat tildelt
50 Frp Østfold 0,282486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Troms 0,279204 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Finnmark 0,275607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Vestfold 0,275581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Nordland 0,271180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Nord-Trøndelag 0,267996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Vest-Agder 0,264351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,263283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Hordaland 0,261869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Oppland 0,258799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Møre og Romsdal 0,258077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Nord-Trøndelag 0,254792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Østfold 0,251767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Aust-Agder 0,251234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Buskerud 0,250849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Vest-Agder 0,249775 Mandat tildelt
66 MDG Vestfold 0,249559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Troms 0,249272 Mandat tildelt
68 SV Rogaland 0,246892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Akershus 0,244974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Hordaland 0,241900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Møre og Romsdal 0,241399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Telemark 0,241203 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Telemark 0,240997 Mandat tildelt
74 Frp Buskerud 0,238569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sogn og Fjordane 0,232966 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Vestfold 0,226429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Buskerud 0,221591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Sør-Trøndelag 0,215952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Nordland 0,212574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Sør-Trøndelag 0,211730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Hedmark 0,209605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Finnmark 0,208604 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Vestfold 0,207556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Troms 0,200518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Nordland 0,199243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,197497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Oppland 0,185838 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Møre og Romsdal 0,185789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Aust-Agder 0,184689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Vest-Agder 0,183028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Telemark 0,176693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Buskerud 0,175306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Sogn og Fjordane 0,170790 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Nordland 0,169681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Vest-Agder 0,168715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Vest-Agder 0,165529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Nord-Trøndelag 0,164346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Troms 0,159044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Telemark 0,149985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Hedmark 0,132267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Sogn og Fjordane 0,124770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Sogn og Fjordane 0,124625 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Oppland 0,123605 Mandat tildelt
104 Frp Finnmark 0,120600 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Troms 0,120052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Aust-Agder 0,116108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Hedmark 0,105532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Finnmark 0,097478 Mandat tildelt
109 KrF Nord-Trøndelag 0,097230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Aust-Agder 0,095922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,084076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,079395 Mandat tildelt