Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 39,8 27,4 12,4 77 49 28
Høyre 23,4 25,0 -1,6 42 45 -3
Frp 9,5 15,2 -5,7 15 27 -12
SV 4,4 6,0 -1,6 7 11 -4
Sp 5,4 10,3 -4,9 9 19 -10
KrF 5,4 4,2 1,2 9 8 1
Venstre 4,9 4,4 0,5 8 8 0
MDG 3,6 3,2 0,4 1 1 0
Rødt 2,0 2,4 -0,4 1 1 0
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 7 5 2 0+1 0 0 1 0 0 0 16
Oslo 7 4 1 1 0 0 1+1 1 1 0 17
Hedmark 5 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Oppland 4 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 7
Buskerud 4 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 9
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 7
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 2 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0 6
Rogaland 5 4 2 0 0 1 0+1 0 0 0 13
Hordaland 5 5 1 1 0+1 1 1 0 0 0 15
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 5
Møre og Romsdal 3 2 1 0 1 1 0+1 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 6 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 6
Nordland 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 10
Troms 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Finnmark 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,580857 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,554379 Mandat tildelt
3 Frp Vest-Agder 0,535238 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,513219 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Sør-Trøndelag 0,506793 Mandat tildelt
6 V Oslo 0,503869 Mandat tildelt
7 Sp Sør-Trøndelag 0,502833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Rogaland 0,474250 Mandat tildelt
9 Sp Rogaland 0,472578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Akershus 0,470925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Troms 0,470276 Mandat tildelt
12 SV Nordland 0,460511 Mandat tildelt
13 Frp Oppland 0,459373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Buskerud 0,451187 Mandat tildelt
15 Frp Finnmark 0,449562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Akershus 0,449028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Troms 0,443593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Hordaland 0,440337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Oslo 0,439988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Østfold 0,436065 Mandat tildelt
21 KrF Rogaland 0,432435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Sør-Trøndelag 0,409910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Aust-Agder 0,378659 Mandat tildelt
24 Frp Møre og Romsdal 0,371577 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Akershus 0,363501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Østfold 0,362990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Oslo 0,361535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nord-Trøndelag 0,359356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Rogaland 0,345556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Telemark 0,336492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Hordaland 0,332171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Buskerud 0,329399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Aust-Agder 0,324194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Telemark 0,320543 Mandat tildelt
35 Frp Oslo 0,318285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Sør-Trøndelag 0,316938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Finnmark 0,311496 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Møre og Romsdal 0,310554 Mandat tildelt
39 Frp Nordland 0,308694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Rogaland 0,295532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Buskerud 0,292805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Hedmark 0,292751 Mandat tildelt
43 Sp Nordland 0,292695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Østfold 0,292186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Buskerud 0,288681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vestfold 0,284718 Mandat tildelt
47 Frp Akershus 0,282413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Nordland 0,281379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Vest-Agder 0,270847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Hedmark 0,270763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Buskerud 0,269580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Nordland 0,261941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Vestfold 0,258304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Finnmark 0,258244 Mandat tildelt
55 SV Østfold 0,255789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sogn og Fjordane 0,247666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Hordaland 0,239368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Møre og Romsdal 0,228520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Hordaland 0,228272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Troms 0,228000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Sogn og Fjordane 0,222301 Mandat tildelt
62 Sp Oppland 0,221770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sør-Trøndelag 0,219246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Vestfold 0,217054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Østfold 0,216292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nord-Trøndelag 0,213046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vestfold 0,211166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Møre og Romsdal 0,210593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Sogn og Fjordane 0,207150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Troms 0,204173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Oppland 0,203171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vest-Agder 0,202912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Troms 0,197518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Vestfold 0,196944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Finnmark 0,189468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Nord-Trøndelag 0,184078 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Hedmark 0,182915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Sogn og Fjordane 0,182772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Telemark 0,181073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Møre og Romsdal 0,180853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Oslo 0,177390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Nord-Trøndelag 0,173557 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Telemark 0,172281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Oppland 0,172092 Mandat tildelt
85 Sp Vest-Agder 0,169581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Oppland 0,162359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Hedmark 0,161992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vest-Agder 0,156852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Telemark 0,149948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sogn og Fjordane 0,130818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Aust-Agder 0,130511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nord-Trøndelag 0,125673 Mandat tildelt