Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 34,9 27,4 7,5 62 49 13
Høyre 18,0 25,0 -7,0 32 45 -13
Frp 23,5 15,2 8,3 42 27 15
SV 5,6 6,0 -0,4 10 11 -1
Sp 6,3 10,3 -4,0 11 19 -8
KrF 5,5 4,2 1,3 10 8 2
Venstre 3,8 4,4 -0,6 2 8 -6
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1
Rødt 1,4 2,4 -1,0 0 1 -1
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 5 4 4 1 0+1 0 1 0 0 0 16
Oslo 7 3 3 2 0 0+1 1 0 0 0 17
Hedmark 4 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Oppland 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Buskerud 3+1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 9
Vestfold 2+1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 3 4 0 0+1 1 0 0 0 0 13
Hordaland 4+1 3 4 1 1 1 0 0 0 0 15
Sogn og Fjordane 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 3 0 1 0 1 0+1 0 0 0 0 6
Nordland 3 2 3 0+1 1 0 0 0 0 0 10
Troms 2 1 2 1 0+1 0 0 0 0 0 7
Finnmark 2 0 2 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Møre og Romsdal 0,632976 Mandat tildelt
2 Sp Sør-Trøndelag 0,586647 Mandat tildelt
3 SV Nordland 0,586123 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,551332 Mandat tildelt
5 Sp Akershus 0,549391 Mandat tildelt
6 Sp Troms 0,548677 Mandat tildelt
7 H Sogn og Fjordane 0,535505 Mandat tildelt
8 H Nord-Trøndelag 0,530172 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Buskerud 0,526420 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Akershus 0,457638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Akershus 0,457351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Hordaland 0,453080 Mandat tildelt
13 KrF Oslo 0,448095 Mandat tildelt
14 KrF Østfold 0,444174 Mandat tildelt
15 Frp Vest-Agder 0,441352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Rogaland 0,440448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Rogaland 0,439795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,436856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Møre og Romsdal 0,435320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Oslo 0,434527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Østfold 0,433667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Vestfold 0,427831 Mandat tildelt
23 Ap Nordland 0,426876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Østfold 0,423480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Hedmark 0,423162 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Sør-Trøndelag 0,418172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Finnmark 0,413786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Buskerud 0,412084 Mandat tildelt
29 Ap Telemark 0,407228 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Rogaland 0,406136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Møre og Romsdal 0,393926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Telemark 0,392549 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Akershus 0,388113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Oslo 0,385716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Aust-Agder 0,385652 Mandat tildelt
36 Ap Oppland 0,383415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Rogaland 0,381520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Oppland 0,378765 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Buskerud 0,372651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hedmark 0,372581 Mandat tildelt
41 H Akershus 0,371300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Troms 0,367722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Finnmark 0,363412 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Østfold 0,363338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Hordaland 0,363085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Rogaland 0,354322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Hedmark 0,352673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Nordland 0,341489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Troms 0,338403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Hordaland 0,338313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Oslo 0,337427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Vest-Agder 0,334010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Finnmark 0,328664 Mandat tildelt
54 Frp Nordland 0,327272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Telemark 0,326479 Mandat tildelt
56 Ap Finnmark 0,326197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Østfold 0,325532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Sør-Trøndelag 0,325403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Aust-Agder 0,324487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Sør-Trøndelag 0,322779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hedmark 0,315884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Vestfold 0,313413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Nord-Trøndelag 0,311581 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Buskerud 0,309110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Buskerud 0,306047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Hordaland 0,304649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Nord-Trøndelag 0,296318 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Troms 0,295355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Møre og Romsdal 0,290849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vestfold 0,289992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Nordland 0,286571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vestfold 0,276271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Oslo 0,276083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vest-Agder 0,275865 Mandat tildelt
75 KrF Buskerud 0,274560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Østfold 0,273658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Møre og Romsdal 0,271622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Sør-Trøndelag 0,268461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Vest-Agder 0,268288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Aust-Agder 0,267321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Nordland 0,261023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Vestfold 0,260019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Oppland 0,258728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Oppland 0,258636 Mandat tildelt
85 H Hedmark 0,256630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Telemark 0,255691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Sogn og Fjordane 0,250550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Nord-Trøndelag 0,248561 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Akershus 0,246434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Sogn og Fjordane 0,241679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Oppland 0,240664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Telemark 0,240502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Nord-Trøndelag 0,234321 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Telemark 0,230419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Vestfold 0,229790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Sogn og Fjordane 0,226421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Finnmark 0,222427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Hordaland 0,215582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Sør-Trøndelag 0,215005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Møre og Romsdal 0,214476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Troms 0,207994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Oslo 0,206984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Sogn og Fjordane 0,204232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Vest-Agder 0,199594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Vest-Agder 0,197811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Troms 0,188185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 H Aust-Agder 0,184374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Nord-Trøndelag 0,176809 Mandat tildelt