Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 31,9 27,4 4,5 59 49 10
Høyre 26,1 25,0 1,1 48 45 3
Frp 13,8 15,2 -1,4 25 27 -2
SV 4,6 6,0 -1,4 8 11 -3
Sp 9,5 10,3 -0,8 17 19 -2
KrF 4,7 4,2 0,5 9 8 1
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6
MDG 2,1 3,2 -1,1 0 1 -1
Rødt 1,8 2,4 -0,6 1 1 0
Andre 2,0 1,8 0,1 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0 9
Akershus 5 6 2 0+1 1 0 1 0 0 0 16
Oslo 6 5+1 2 1 0 0 1 0 1 0 17
Hedmark 3+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8
Oppland 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4 2+1 0 1 1 0 0 0 0 13
Hordaland 4 5+1 2 1 1 1 0 0 0 0 15
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 5
Møre og Romsdal 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 4 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 6
Nordland 3 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0 10
Troms 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,607249 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,549853 Mandat tildelt
3 Sp Finnmark 0,548048 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,529814 Mandat tildelt
5 Frp Nord-Trøndelag 0,522010 Mandat tildelt
6 SV Nordland 0,481480 Mandat tildelt
7 SV Troms 0,463753 Mandat tildelt
8 Frp Rogaland 0,429291 Mandat tildelt
9 Frp Østfold 0,424441 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Buskerud 0,419346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Akershus 0,418298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Hedmark 0,414464 Mandat tildelt
13 Ap Hordaland 0,414133 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Akershus 0,410245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Vest-Agder 0,408713 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,406800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,403100 Mandat tildelt
18 H Oslo 0,400952 Mandat tildelt
19 H Rogaland 0,399594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Østfold 0,396796 Mandat tildelt
21 H Møre og Romsdal 0,393862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Akershus 0,390858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Nordland 0,390178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Oppland 0,390157 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Hordaland 0,383790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Oslo 0,382935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Sør-Trøndelag 0,382225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Østfold 0,379555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Nordland 0,378487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oslo 0,377967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Vestfold 0,377028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Buskerud 0,376666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Rogaland 0,376380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Nord-Trøndelag 0,374808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Akershus 0,372726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Telemark 0,372222 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Hedmark 0,372090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Sogn og Fjordane 0,364428 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Rogaland 0,361279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sogn og Fjordane 0,359815 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Oppland 0,350457 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Oppland 0,348959 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,348726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Rogaland 0,348721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Vestfold 0,346464 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Troms 0,336111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Østfold 0,332109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Troms 0,331196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Aust-Agder 0,329567 Mandat tildelt
50 Sp Hordaland 0,325091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Møre og Romsdal 0,323858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Buskerud 0,320149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Sør-Trøndelag 0,318472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Møre og Romsdal 0,318175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Oslo 0,312110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Nordland 0,308964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vestfold 0,306743 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Buskerud 0,306122 Mandat tildelt
59 SV Hedmark 0,306005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Vest-Agder 0,298301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Finnmark 0,298152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Aust-Agder 0,296591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Sør-Trøndelag 0,294874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vest-Agder 0,290595 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Hordaland 0,289114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Hedmark 0,285805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Nord-Trøndelag 0,284792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Møre og Romsdal 0,284215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Vestfold 0,279327 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Telemark 0,278991 Mandat tildelt
71 H Sør-Trøndelag 0,278047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Oslo 0,277408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Rogaland 0,277124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Akershus 0,276149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Sør-Trøndelag 0,275848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Troms 0,275788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Finnmark 0,269963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Nordland 0,269064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Østfold 0,267429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Aust-Agder 0,267337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Buskerud 0,264599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Vest-Agder 0,259175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Sogn og Fjordane 0,258847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Troms 0,256958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Nord-Trøndelag 0,256255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Telemark 0,250257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Hordaland 0,250246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Hedmark 0,248489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Vestfold 0,247799 Mandat tildelt
90 KrF Nordland 0,244900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Møre og Romsdal 0,238917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Vest-Agder 0,235749 Mandat tildelt
93 KrF Buskerud 0,234611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Aust-Agder 0,229622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Ap Sogn og Fjordane 0,229009 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Vestfold 0,226917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Oppland 0,222433 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Finnmark 0,217705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Østfold 0,212859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Oppland 0,212406 Mandat tildelt
101 H Finnmark 0,200022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Telemark 0,197315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Sogn og Fjordane 0,193523 Mandat tildelt