Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 31,3 27,4 3,9 54 49 5
Høyre 35,3 25,0 10,3 61 45 16
Frp 10,9 15,2 -4,3 19 27 -8
SV 5,2 6,0 -0,8 9 11 -2
Sp 4,0 10,3 -6,3 7 19 -12
KrF 5,1 4,2 0,9 8 8 0
Venstre 5,7 4,4 1,3 10 8 2
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1
Rødt 1,7 2,4 -0,7 1 1 0
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 5 7 2 0+1 0 0 1 0 0 0 16
Oslo 5 6 1 1+1 0 0 2 0 1 0 17
Hedmark 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Oppland 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Buskerud 3 4 1 0 0 0 0+1 0 0 0 9
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 7
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 6 2 0 0 1 0+1 0 0 0 13
Hordaland 4 6 1 1 0+1 1 1 0 0 0 15
Sogn og Fjordane 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0 5
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Nordland 3 3 1 1 1 0 0+1 0 0 0 10
Troms 2 2 1 1 0 0 0+1 0 0 0 7
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,686471 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,551667 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,492829 Mandat tildelt
4 V Sør-Trøndelag 0,476842 Mandat tildelt
5 Sp Nord-Trøndelag 0,473424 Mandat tildelt
6 Sp Sogn og Fjordane 0,460310 Mandat tildelt
7 SV Oslo 0,427261 Mandat tildelt
8 KrF Akershus 0,424104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 V Akershus 0,422843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Oslo 0,415537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Østfold 0,411839 Mandat tildelt
12 Sp Hordaland 0,410627 Mandat tildelt
13 KrF Rogaland 0,408414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Rogaland 0,408398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Møre og Romsdal 0,401897 Mandat tildelt
16 V Buskerud 0,383189 Mandat tildelt
17 Sp Sør-Trøndelag 0,372483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Møre og Romsdal 0,361234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Aust-Agder 0,357586 Mandat tildelt
20 V Oslo 0,351685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Rogaland 0,350049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Akershus 0,348843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Troms 0,348325 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Buskerud 0,346018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Hedmark 0,345950 Mandat tildelt
26 Sp Buskerud 0,334222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Hordaland 0,313714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Finnmark 0,305122 Mandat tildelt
29 V Nordland 0,304744 Mandat tildelt
30 KrF Telemark 0,302735 Mandat tildelt
31 SV Østfold 0,302301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Vestfold 0,300497 Mandat tildelt
33 KrF Sør-Trøndelag 0,299314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Hordaland 0,282894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Møre og Romsdal 0,270109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Vestfold 0,268895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Østfold 0,268872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Nordland 0,265736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Hordaland 0,265546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Vestfold 0,256546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Vest-Agder 0,255807 Mandat tildelt
42 KrF Buskerud 0,254586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Østfold 0,251610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Telemark 0,249259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Oppland 0,240111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Vest-Agder 0,236046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Finnmark 0,230692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Troms 0,229801 Mandat tildelt