Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 29,3 27,4 1,9 55 49 6
Høyre 22,9 25,0 -2,1 41 45 -4
Frp 10,9 15,2 -4,3 20 27 -7
SV 7,2 6,0 1,2 13 11 2
Sp 12,7 10,3 2,4 23 19 4
KrF 4,1 4,2 -0,1 7 8 -1
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6
MDG 3,3 3,2 0,1 1 1 0
Rødt 4,0 2,4 1,6 7 1 6
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Akershus 5 5 2 1 1 0 1 0 0+1 0 16
Oslo 5 4+1 1 2 0 0 1 1 2 0 17
Hedmark 3 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 8
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 7
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4 2 0+1 1 1 0 0 0 0 13
Hordaland 4 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0 15
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 2 0+1 0 0 0 0 5
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0+1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0 6
Nordland 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0 10
Troms 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 7
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,565478 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,527060 Mandat tildelt
3 Frp Finnmark 0,515870 Mandat tildelt
4 R Hordaland 0,498304 Mandat tildelt
5 R Akershus 0,483343 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,479685 Mandat tildelt
7 SV Buskerud 0,479131 Mandat tildelt
8 SV Hedmark 0,478980 Mandat tildelt
9 Sp Vestfold 0,463181 Mandat tildelt
10 R Sør-Trøndelag 0,439218 Mandat tildelt
11 H Hordaland 0,432273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Nordland 0,431554 Mandat tildelt
13 H Oslo 0,429968 Mandat tildelt
14 SV Finnmark 0,422524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Østfold 0,418555 Mandat tildelt
16 Sp Oslo 0,417237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Nordland 0,413035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Nord-Trøndelag 0,412342 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Vest-Agder 0,398792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Sør-Trøndelag 0,394200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hordaland 0,391685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Akershus 0,386488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Hedmark 0,382067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Troms 0,375755 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Møre og Romsdal 0,373972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Aust-Agder 0,371990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Rogaland 0,370486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Akershus 0,369183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Troms 0,368683 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Oslo 0,365182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Vestfold 0,355211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oslo 0,354963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nordland 0,354203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Buskerud 0,353725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,350601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Østfold 0,348146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Møre og Romsdal 0,345567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,341542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Akershus 0,340966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Rogaland 0,339076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Østfold 0,335249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Oslo 0,334033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Oslo 0,334033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Oppland 0,332516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nordland 0,332076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Buskerud 0,331234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Østfold 0,331103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vestfold 0,330796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Rogaland 0,328337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Hedmark 0,326478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Akershus 0,324035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Akershus 0,316828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Oppland 0,312940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Aust-Agder 0,306966 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Oppland 0,306175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Telemark 0,305969 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Hordaland 0,303136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Nord-Trøndelag 0,301270 Mandat tildelt
59 Sp Nord-Trøndelag 0,300633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Telemark 0,296283 Mandat tildelt
61 Sp Sogn og Fjordane 0,292320 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
63 Sp Østfold 0,284542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Sogn og Fjordane 0,284169 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Østfold 0,283646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Buskerud 0,280897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Telemark 0,263798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Troms 0,261601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Hordaland 0,260761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,256649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Møre og Romsdal 0,255803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Møre og Romsdal 0,255204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vest-Agder 0,254965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Hordaland 0,252199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Sør-Trøndelag 0,251557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Nordland 0,251202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Finnmark 0,244194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Telemark 0,243375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vestfold 0,242282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Troms 0,241946 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Aust-Agder 0,234562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Rogaland 0,229670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Troms 0,227627 Mandat tildelt
86 H Sogn og Fjordane 0,227108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Nord-Trøndelag 0,224842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Vestfold 0,216197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sogn og Fjordane 0,214125 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Nordland 0,213614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Vest-Agder 0,205653 Mandat tildelt
92 Frp Vest-Agder 0,204712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Buskerud 0,204675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Telemark 0,197659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Buskerud 0,196706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Hedmark 0,196272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Vestfold 0,185238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Finnmark 0,175486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Telemark 0,174879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sogn og Fjordane 0,168802 Mandat tildelt