Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 28,6 27,4 1,2 52 49 3
Høyre 23,4 25,0 -1,6 42 45 -3
Frp 15,2 15,2 0,0 27 27 0
SV 5,5 6,0 -0,5 10 11 -1
Sp 10,5 10,3 0,2 19 19 0
KrF 4,3 4,2 0,1 8 8 0
Venstre 3,9 4,4 -0,5 2 8 -6
MDG 4,0 3,2 0,8 7 1 6
Rødt 3,3 2,4 0,9 2 1 1
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 4+1 5 2 1 1 0 1 1 0 0 16
Oslo 5 4 2 1+1 0 0 1 1 2 0 17
Hedmark 3 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 8
Oppland 3 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0 7
Buskerud 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0 9
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 6
Rogaland 3 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0 13
Hordaland 4 5 2 1 1 1 0 0+1 0 0 15
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0 5
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 6
Nordland 3 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0 10
Troms 2 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0 7
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,606657 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,575672 Mandat tildelt
3 Frp Nord-Trøndelag 0,574996 Mandat tildelt
4 H Finnmark 0,537973 Mandat tildelt
5 Ap Akershus 0,458364 Mandat tildelt
6 SV Oslo 0,451916 Mandat tildelt
7 Frp Akershus 0,451859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,439354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 MDG Sør-Trøndelag 0,433029 Mandat tildelt
10 SV Rogaland 0,431958 Mandat tildelt
11 Sp Oppland 0,431226 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Oslo 0,431029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Hordaland 0,422724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Rogaland 0,401974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Buskerud 0,401843 Mandat tildelt
16 Frp Sogn og Fjordane 0,396318 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Akershus 0,394928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Oslo 0,392132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Troms 0,383946 Mandat tildelt
20 Sp Vestfold 0,382954 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Østfold 0,382824 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Rogaland 0,380346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Hedmark 0,371590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hordaland 0,371290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Vest-Agder 0,366434 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Buskerud 0,365993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Hedmark 0,365892 Mandat tildelt
28 Frp Troms 0,364796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Hordaland 0,361401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Hordaland 0,359318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Rogaland 0,358258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Akershus 0,357567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Nord-Trøndelag 0,357469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Møre og Romsdal 0,356737 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Møre og Romsdal 0,356716 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Østfold 0,355747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Møre og Romsdal 0,353112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Møre og Romsdal 0,351653 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Sør-Trøndelag 0,350783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Oslo 0,350334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Nordland 0,349819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,348998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Østfold 0,347270 Mandat tildelt
44 Sp Oslo 0,344973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Rogaland 0,344346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Sør-Trøndelag 0,342686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Sogn og Fjordane 0,342196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Nordland 0,341489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,339332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vestfold 0,338025 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vestfold 0,337859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Rogaland 0,337747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Buskerud 0,337698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Telemark 0,333715 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Hedmark 0,333596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Vest-Agder 0,329701 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Sør-Trøndelag 0,325915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Finnmark 0,322804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Østfold 0,319711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hedmark 0,315884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Oppland 0,314204 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Oppland 0,312866 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Telemark 0,312645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Rogaland 0,306306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Oslo 0,305555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Akershus 0,305227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Troms 0,304799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Aust-Agder 0,301501 Mandat tildelt
69 Ap Troms 0,301337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Hordaland 0,299210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Nordland 0,296357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Buskerud 0,292456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Møre og Romsdal 0,285677 Mandat tildelt
74 Frp Vest-Agder 0,285474 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Østfold 0,280492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Buskerud 0,277140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Telemark 0,275636 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Hedmark 0,273709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vestfold 0,271340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Finnmark 0,267311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Buskerud 0,266277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Aust-Agder 0,265901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Hordaland 0,264499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Vest-Agder 0,260532 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Østfold 0,257580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Telemark 0,255247 Mandat tildelt
87 SV Oppland 0,253991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Aust-Agder 0,253798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Sør-Trøndelag 0,252382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Vestfold 0,250427 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Nord-Trøndelag 0,248553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Oppland 0,244995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Akershus 0,242027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Sogn og Fjordane 0,241679 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Nordland 0,241039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Finnmark 0,239773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Aust-Agder 0,239688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Østfold 0,235261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Sogn og Fjordane 0,232065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Nord-Trøndelag 0,230113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Nord-Trøndelag 0,229752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Akershus 0,228290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Vestfold 0,226702 Mandat tildelt
104 SV Telemark 0,226341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nordland 0,224065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Telemark 0,218100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Vestfold 0,217526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Vest-Agder 0,215674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Buskerud 0,214636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Møre og Romsdal 0,212952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Sør-Trøndelag 0,211160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Troms 0,210563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Sp Finnmark 0,201907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Vest-Agder 0,196028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Troms 0,184825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 MDG Vest-Agder 0,178050 Mandat tildelt
117 KrF Sogn og Fjordane 0,177042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 MDG Oppland 0,174194 Mandat tildelt
119 Frp Aust-Agder 0,172904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 MDG Hedmark 0,167882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 KrF Møre og Romsdal 0,167679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 SV Sogn og Fjordane 0,163523 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 KrF Troms 0,162600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 MDG Telemark 0,152477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 KrF Nord-Trøndelag 0,138234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 KrF Oppland 0,129290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Hedmark 0,128980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 MDG Sogn og Fjordane 0,112148 Mandat tildelt