Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 28,0 27,4 0,6 49 49 0
Høyre 25,2 25,0 0,2 45 45 0
Frp 22,9 15,2 7,7 40 27 13
SV 4,8 6,0 -1,2 8 11 -3
Sp 4,2 10,3 -6,1 7 19 -12
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1
Venstre 5,9 4,4 1,5 10 8 2
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0
Andre 2,5 1,8 0,7 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 4 5 4 1 0 0 1+1 0 0 0 16
Oslo 5 5 2 1 0 0+1 2 0 1 0 17
Hedmark 3 1+1 2 0 1 0 0 0 0 0 8
Oppland 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Buskerud 3 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0 9
Vestfold 2 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 4 4 0 0 1 0+1 0 0 0 13
Hordaland 3 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0 15
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 5
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 6
Nordland 3 2 3 0+1 1 0 0 0 0 0 10
Troms 2 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0 7
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,571021 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,502382 Mandat tildelt
3 V Sør-Trøndelag 0,493575 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,483913 Mandat tildelt
5 Ap Hordaland 0,467359 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Frp Oslo 0,460333 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Hordaland 0,454907 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Akershus 0,448751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 V Akershus 0,437679 Mandat tildelt
10 Sp Hordaland 0,431163 Mandat tildelt
11 Frp Vest-Agder 0,430076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,425306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Oslo 0,421987 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Møre og Romsdal 0,421984 Mandat tildelt
15 Frp Buskerud 0,417529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Akershus 0,415781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Oslo 0,407387 Mandat tildelt
18 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
19 KrF Rogaland 0,400401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Buskerud 0,396663 Mandat tildelt
21 Frp Rogaland 0,395766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Oslo 0,394398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Rogaland 0,393543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Sør-Trøndelag 0,391098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Hordaland 0,389200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Oslo 0,387124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,385815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Møre og Romsdal 0,383863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Østfold 0,383117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Møre og Romsdal 0,380275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Akershus 0,378203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Rogaland 0,377001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Sør-Trøndelag 0,375840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Østfold 0,374793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Møre og Romsdal 0,373917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Oppland 0,369106 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Rogaland 0,367539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Akershus 0,366290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Troms 0,365785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Nordland 0,365440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Oslo 0,364028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vestfold 0,364027 Mandat tildelt
43 Ap Hedmark 0,363789 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Finnmark 0,361253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Hedmark 0,359265 Mandat tildelt
46 Ap Vest-Agder 0,358741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Buskerud 0,350947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
49 Ap Nord-Trøndelag 0,349971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Møre og Romsdal 0,349258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Vestfold 0,343248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Nordland 0,342478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,336940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Telemark 0,336699 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Sør-Trøndelag 0,335497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Sogn og Fjordane 0,335029 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Buskerud 0,330612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Troms 0,329760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Telemark 0,326716 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Buskerud 0,319386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Hedmark 0,319320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Nordland 0,318913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sør-Trøndelag 0,317096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Nordland 0,315461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Vestfold 0,311046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Buskerud 0,309110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Oppland 0,307608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Hordaland 0,307556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Vestfold 0,305411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Østfold 0,301853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Telemark 0,296799 Mandat tildelt
72 Ap Troms 0,295013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Nord-Trøndelag 0,288752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Østfold 0,282303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Finnmark 0,281683 Mandat tildelt
77 H Vest-Agder 0,280571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Østfold 0,279020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hordaland 0,274861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Vestfold 0,263621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Telemark 0,261699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Finnmark 0,261698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Hordaland 0,261123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nordland 0,260543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Aust-Agder 0,260498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Østfold 0,260415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Aust-Agder 0,260328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Aust-Agder 0,258120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Vest-Agder 0,250788 Mandat tildelt
90 H Sogn og Fjordane 0,249920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Buskerud 0,249605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Møre og Romsdal 0,249314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Telemark 0,249166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Troms 0,248090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Nord-Trøndelag 0,247435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Hedmark 0,247418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Vest-Agder 0,244317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Finnmark 0,242309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Troms 0,237839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Vestfold 0,236779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Finnmark 0,228122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Nordland 0,227659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Oppland 0,221641 Mandat tildelt
104 V Hedmark 0,220284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Sogn og Fjordane 0,220048 Mandat tildelt
106 SV Akershus 0,211229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Sp Hedmark 0,210589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,207263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Sogn og Fjordane 0,205820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Nord-Trøndelag 0,200847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Frp Sogn og Fjordane 0,199017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Telemark 0,197539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Møre og Romsdal 0,194988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 H Finnmark 0,193134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 KrF Troms 0,189085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 SV Sør-Trøndelag 0,184278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 V Telemark 0,180557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Sp Oppland 0,172479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 SV Vest-Agder 0,171066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 Sp Nord-Trøndelag 0,165693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 Sp Sogn og Fjordane 0,161119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 KrF Nord-Trøndelag 0,160741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 Sp Vestfold 0,153164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 V Nord-Trøndelag 0,151305 Mandat tildelt