Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 27,5 27,4 0,1 50 49 1
Høyre 24,4 25,0 -0,6 44 45 -1
Frp 14,7 15,2 -0,5 27 27 0
SV 5,7 6,0 -0,3 10 11 -1
Sp 9,6 10,3 -0,7 18 19 -1
KrF 4,4 4,2 0,2 8 8 0
Venstre 4,7 4,4 0,3 9 8 1
MDG 3,4 3,2 0,2 1 1 0
Rødt 3,6 2,4 1,2 2 1 1
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 5 5+1 2 1 1 0 1 0 0 0 16
Oslo 5 4 2 1 0 0 1+1 1 2 0 17
Hedmark 3 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 8
Oppland 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Buskerud 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0 9
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 4 3 0 1 1 0+1 0 0 0 13
Hordaland 3 5 2 1+1 1 1 1 0 0 0 15
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0 5
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 6
Nordland 3 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0 10
Troms 2 1 1 1 1 0 0+1 0 0 0 7
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,596574 Mandat tildelt
2 Sp Finnmark 0,553805 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,514742 Mandat tildelt
4 V Oslo 0,483311 Mandat tildelt
5 SV Oslo 0,468347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Ap Hordaland 0,459013 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Oslo 0,458134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Rogaland 0,454896 Mandat tildelt
9 SV Rogaland 0,447680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Akershus 0,437002 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Buskerud 0,419018 Mandat tildelt
12 Ap Oslo 0,414451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,411804 Mandat tildelt
14 Frp Hordaland 0,408817 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Troms 0,400351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Oppland 0,394249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Sør-Trøndelag 0,393177 Mandat tildelt
18 Ap Rogaland 0,386518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Sogn og Fjordane 0,383249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Buskerud 0,379310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hedmark 0,379208 Mandat tildelt
22 Sp Nord-Trøndelag 0,378761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Hordaland 0,376844 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Rogaland 0,373566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Østfold 0,370949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Østfold 0,368099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Akershus 0,365889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Sør-Trøndelag 0,363909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Akershus 0,360605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Oslo 0,358484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Hedmark 0,357293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Østfold 0,355329 Mandat tildelt
33 H Nordland 0,353831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Troms 0,352806 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Rogaland 0,352358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Vest-Agder 0,352335 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Vestfold 0,350152 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Akershus 0,348665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Hedmark 0,347873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Møre og Romsdal 0,344979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Nord-Trøndelag 0,343722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Møre og Romsdal 0,343020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Sør-Trøndelag 0,339248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Vestfold 0,337116 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Nordland 0,336363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Finnmark 0,334524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Østfold 0,331352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Sør-Trøndelag 0,329507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Sogn og Fjordane 0,329041 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Hordaland 0,328514 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vestfold 0,326754 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Rogaland 0,326639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,326230 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Telemark 0,326014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Buskerud 0,324711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Møre og Romsdal 0,321514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Telemark 0,320883 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Buskerud 0,315978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Oslo 0,315379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Nordland 0,312213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Hordaland 0,310088 Mandat tildelt
62 KrF Aust-Agder 0,308540 Mandat tildelt
63 Ap Oppland 0,302117 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Vest-Agder 0,301421 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Sør-Trøndelag 0,297977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Møre og Romsdal 0,297871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Møre og Romsdal 0,296075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Oslo 0,295496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Troms 0,289742 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Hedmark 0,288811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Nordland 0,286611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vestfold 0,281202 Mandat tildelt
73 Sp Rogaland 0,280055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Akershus 0,279057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Troms 0,278687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vest-Agder 0,276080 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Vest-Agder 0,271666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Østfold 0,271270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Hordaland 0,270657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Buskerud 0,268018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Buskerud 0,267378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Telemark 0,266568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Hedmark 0,264709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Oppland 0,263226 Mandat tildelt
85 H Møre og Romsdal 0,263001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Telemark 0,261183 Mandat tildelt
87 KrF Sør-Trøndelag 0,258224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Finnmark 0,257031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Aust-Agder 0,255681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Vestfold 0,251762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Nordland 0,251291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Akershus 0,250825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Aust-Agder 0,249923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Vestfold 0,247756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Sogn og Fjordane 0,241979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Nord-Trøndelag 0,239571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Nord-Trøndelag 0,238466 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Oppland 0,236940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Telemark 0,234548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Aust-Agder 0,232030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Finnmark 0,231892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Nordland 0,229257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Sogn og Fjordane 0,220962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Vest-Agder 0,220692 Mandat tildelt
106 KrF Buskerud 0,219669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Hordaland 0,218957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Sør-Trøndelag 0,218833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Østfold 0,215098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Østfold 0,207487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Vest-Agder 0,203160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Sp Telemark 0,199397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Vest-Agder 0,194641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Troms 0,191545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 V Troms 0,189481 Mandat tildelt
116 H Finnmark 0,187000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 Frp Nord-Trøndelag 0,185353 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Finnmark 0,181757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 KrF Sogn og Fjordane 0,181163 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 V Hedmark 0,175491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 V Sogn og Fjordane 0,175304 Mandat tildelt
122 SV Sogn og Fjordane 0,169510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 Frp Aust-Agder 0,167222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 KrF Troms 0,166356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Oppland 0,165069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 V Telemark 0,143805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Nord-Trøndelag 0,141422 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 KrF Oppland 0,132276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 KrF Hedmark 0,131986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 V Nord-Trøndelag 0,120572 Mandat tildelt