Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 27,1 27,4 -0,3 49 49 0
Høyre 30,7 25,0 5,7 55 45 10
Frp 21,6 15,2 6,4 39 27 12
SV 3,9 6,0 -2,1 1 11 -10
Sp 4,1 10,3 -6,2 7 19 -12
KrF 4,5 4,2 0,3 8 8 0
Venstre 4,9 4,4 0,5 9 8 1
MDG 1,1 3,2 -2,1 0 1 -1
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0
Andre 0,5 1,8 -1,3 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 4 6+1 4 0 0 0 1 0 0 0 16
Oslo 5 5+1 2 1 0 0 2 0 1 0 17
Hedmark 3 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0 8
Oppland 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 9
Vestfold 2 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 4 4 0 0 1 0+1 0 0 0 13
Hordaland 3 6 3+1 0 0 1 1 0 0 0 15
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0 5
Møre og Romsdal 2 3 3 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 6
Nordland 3 3 2+1 0 1 0 0 0 0 0 10
Troms 2 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,526445 Mandat tildelt
2 Sp Oppland 0,505161 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,474250 Mandat tildelt
4 H Oslo 0,471615 Mandat tildelt
5 H Rogaland 0,470018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Ap Hordaland 0,452335 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Vestfold 0,443474 Mandat tildelt
8 H Akershus 0,438418 Mandat tildelt
9 Ap Akershus 0,434326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oslo 0,434200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Hordaland 0,429080 Mandat tildelt
12 Frp Nordland 0,421130 Mandat tildelt
13 Sp Hordaland 0,420895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Møre og Romsdal 0,411968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Sør-Trøndelag 0,409910 Mandat tildelt
16 Ap Oslo 0,408425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Vest-Agder 0,405659 Mandat tildelt
18 H Hordaland 0,401199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Østfold 0,398597 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Buskerud 0,393821 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Telemark 0,391688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Hedmark 0,388943 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Sør-Trøndelag 0,381791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Rogaland 0,380892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Buskerud 0,376576 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Akershus 0,374212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,373300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Oslo 0,366635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Akershus 0,363501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Østfold 0,363388 Mandat tildelt
31 Ap Østfold 0,362748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Møre og Romsdal 0,362074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Rogaland 0,360371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Rogaland 0,358794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Akershus 0,357567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Troms 0,357088 Mandat tildelt
37 Frp Akershus 0,356736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Hedmark 0,352095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Oppland 0,348147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Vest-Agder 0,347217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Buskerud 0,342611 Mandat tildelt
42 H Vest-Agder 0,341806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Finnmark 0,340727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Nord-Trøndelag 0,338723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Møre og Romsdal 0,338033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Østfold 0,333377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Vestfold 0,332211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Nordland 0,331466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Møre og Romsdal 0,330905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Buskerud 0,329399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Sør-Trøndelag 0,327051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Sør-Trøndelag 0,324710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Sogn og Fjordane 0,324256 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Buskerud 0,319985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Nordland 0,317991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Telemark 0,316217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Aust-Agder 0,315534 Mandat tildelt
58 H Aust-Agder 0,314453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Troms 0,311049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Møre og Romsdal 0,310554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Sogn og Fjordane 0,304449 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Oslo 0,302321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Troms 0,302233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Nord-Trøndelag 0,301440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sør-Trøndelag 0,299096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Oppland 0,297725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vestfold 0,288080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Troms 0,285539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Hordaland 0,276799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Østfold 0,275588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Nord-Trøndelag 0,272365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Telemark 0,267119 Mandat tildelt
73 KrF Sør-Trøndelag 0,264115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Hedmark 0,262610 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nordland 0,261941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vestfold 0,258304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Telemark 0,255505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Finnmark 0,253288 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Aust-Agder 0,251961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,246282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Telemark 0,246111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Aust-Agder 0,245708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Vestfold 0,237251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Finnmark 0,236552 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Finnmark 0,235284 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nordland 0,234449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Hordaland 0,228272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Vest-Agder 0,225711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Buskerud 0,224650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Nordland 0,222245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Østfold 0,216292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Hedmark 0,205578 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,202912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Troms 0,197518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,189468 Mandat tildelt
96 Frp Sogn og Fjordane 0,187729 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Sogn og Fjordane 0,185283 Mandat tildelt
98 V Hedmark 0,182915 Mandat tildelt
99 V Sogn og Fjordane 0,182772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Oppland 0,172092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Troms 0,170177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Nord-Trøndelag 0,161761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Sogn og Fjordane 0,157278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Telemark 0,149948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Vestfold 0,149520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nord-Trøndelag 0,144610 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Oppland 0,135318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Hedmark 0,134993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Oslo 0,134677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Vest-Agder 0,128721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Nord-Trøndelag 0,125673 Mandat tildelt