Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 27,1 27,4 -0,3 49 49 0
Høyre 23,8 25,0 -1,2 43 45 -2
Frp 16,7 15,2 1,5 31 27 4
SV 5,2 6,0 -0,8 9 11 -2
Sp 9,2 10,3 -1,1 17 19 -2
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1
Venstre 3,9 4,4 -0,5 2 8 -6
MDG 4,6 3,2 1,4 8 1 7
Rødt 1,8 2,4 -0,6 1 1 0
Andre 2,7 1,8 0,9 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 4 5 3 0+1 1 0 1 1 0 0 16
Oslo 5 4+1 2 1 0 0 1 2 1 0 17
Hedmark 3 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 8
Oppland 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Buskerud 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0 9
Vestfold 2 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 4 3 0 1 1 0 0+1 0 0 13
Hordaland 3 4+1 3 1 1 1 0 1 0 0 15
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0 5
Møre og Romsdal 2 2+1 2 0 1 1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0 6
Nordland 3 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0 10
Troms 2 1 2 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,686471 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,544252 Mandat tildelt
3 Sp Finnmark 0,530674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Troms 0,524234 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,497981 Mandat tildelt
6 Ap Hordaland 0,452335 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Hordaland 0,449261 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,446865 Mandat tildelt
9 MDG Rogaland 0,437405 Mandat tildelt
10 Frp Sogn og Fjordane 0,435396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Akershus 0,434326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,427261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Akershus 0,415781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Buskerud 0,408711 Mandat tildelt
15 Ap Oslo 0,408425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Rogaland 0,408398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Oslo 0,407387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
19 H Akershus 0,401677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Rogaland 0,400401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Møre og Romsdal 0,391914 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Troms 0,390513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Sør-Trøndelag 0,385405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Rogaland 0,380892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Oppland 0,377825 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Rogaland 0,371075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,364380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Nord-Trøndelag 0,362969 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Østfold 0,362748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Østfold 0,361826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Møre og Romsdal 0,359154 Mandat tildelt
32 H Sør-Trøndelag 0,354958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Akershus 0,354610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Hedmark 0,352095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
36 Ap Vest-Agder 0,347217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Buskerud 0,346018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hedmark 0,345950 Mandat tildelt
39 H Nordland 0,345137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,343797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Hedmark 0,339303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Nord-Trøndelag 0,338723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Møre og Romsdal 0,338033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Oslo 0,335707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Vestfold 0,335530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Vestfold 0,332211 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Hordaland 0,331745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Nordland 0,331466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nordland 0,325606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Sør-Trøndelag 0,324710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Sogn og Fjordane 0,324256 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Buskerud 0,319985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,318212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Telemark 0,317996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Telemark 0,316217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Hordaland 0,314823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vest-Agder 0,313638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Østfold 0,308181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Møre og Romsdal 0,308123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Hordaland 0,307556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Buskerud 0,306226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Finnmark 0,305122 Mandat tildelt
63 Frp Buskerud 0,304486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Telemark 0,302838 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Østfold 0,302301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Oslo 0,302260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Hedmark 0,300728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Nordland 0,299206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Oppland 0,297725 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Telemark 0,296799 Mandat tildelt
71 MDG Østfold 0,296182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Vest-Agder 0,288891 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Sør-Trøndelag 0,285567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Troms 0,285539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Hordaland 0,282894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Nordland 0,277252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Hedmark 0,276772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Oslo 0,270574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Møre og Romsdal 0,270109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Oppland 0,269161 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Rogaland 0,268379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Akershus 0,267441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Troms 0,267069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Vest-Agder 0,264989 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Vestfold 0,263621 Mandat tildelt
87 Frp Finnmark 0,263452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Akershus 0,262545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nordland 0,260543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Vestfold 0,256546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Buskerud 0,256246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Finnmark 0,253288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Aust-Agder 0,251961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Vest-Agder 0,250788 Mandat tildelt
95 MDG Vestfold 0,250157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Buskerud 0,249605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Møre og Romsdal 0,244851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Aust-Agder 0,243779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Troms 0,242187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Troms 0,240488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Oppland 0,240111 Mandat tildelt
102 H Sogn og Fjordane 0,236035 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Nord-Trøndelag 0,233684 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Hordaland 0,232554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Vestfold 0,222723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Aust-Agder 0,222351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Nord-Trøndelag 0,217552 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Telemark 0,214005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Sogn og Fjordane 0,211756 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Nord-Trøndelag 0,210581 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Sp Østfold 0,206127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Sogn og Fjordane 0,205820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Vest-Agder 0,204794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Oppland 0,200295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Sør-Trøndelag 0,199641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 KrF Møre og Romsdal 0,194988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 MDG Hedmark 0,193040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Sp Telemark 0,191087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 Frp Aust-Agder 0,189962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 KrF Troms 0,189085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 SV Vest-Agder 0,185330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 H Finnmark 0,182409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 MDG Telemark 0,175395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 KrF Nord-Trøndelag 0,160741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 SV Sogn og Fjordane 0,154639 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 KrF Oppland 0,150304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Hedmark 0,149965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 MDG Sogn og Fjordane 0,128951 Mandat tildelt
129 MDG Nord-Trøndelag 0,125545 Mandat tildelt