Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 26,9 27,4 -0,5 50 49 1
Høyre 31,6 25,0 6,6 56 45 11
Frp 18,9 15,2 3,7 34 27 7
SV 5,2 6,0 -0,8 9 11 -2
Sp 3,8 10,3 -6,5 2 19 -17
KrF 4,9 4,2 0,7 9 8 1
Venstre 5,3 4,4 0,9 9 8 1
MDG 0,8 3,2 -2,4 0 1 -1
Rødt 1,6 2,4 -0,8 0 1 -1
Andre 1,0 1,8 -0,8 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 4 6+1 3 1 0 0 1 0 0 0 16
Oslo 5 6 2 1+1 0 0 2 0 0 0 17
Hedmark 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Oppland 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 7
Buskerud 3 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0 9
Vestfold 2 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0 13
Hordaland 3 5+1 3 1 0 1 1 0 0 0 15
Sogn og Fjordane 2 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 5
Møre og Romsdal 2 3 3 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 3 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 6
Nordland 3 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0 10
Troms 2 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0 7
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,573260 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,544252 Mandat tildelt
3 SV Troms 0,524234 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,512959 Mandat tildelt
5 H Hordaland 0,488044 Mandat tildelt
6 H Akershus 0,451270 Mandat tildelt
7 V Sør-Trøndelag 0,443376 Mandat tildelt
8 SV Oslo 0,427261 Mandat tildelt
9 Frp Vestfold 0,420116 Mandat tildelt
10 Frp Rogaland 0,419963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,410759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Rogaland 0,408398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Akershus 0,407459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Akershus 0,401323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Oslo 0,399236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Rogaland 0,395834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Østfold 0,395722 Mandat tildelt
18 V Akershus 0,393172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Rogaland 0,392389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Buskerud 0,387616 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Oslo 0,379928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Hordaland 0,375442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nordland 0,368489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Buskerud 0,356294 Mandat tildelt
25 Frp Vest-Agder 0,354960 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Vest-Agder 0,351830 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Østfold 0,348773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Buskerud 0,346018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Hedmark 0,345950 Mandat tildelt
30 Frp Buskerud 0,344592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Aust-Agder 0,343599 Mandat tildelt
32 H Østfold 0,343149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Telemark 0,342738 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Møre og Romsdal 0,340611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Hedmark 0,340326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,336641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Møre og Romsdal 0,335867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Nordland 0,327320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Oslo 0,327008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,326053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Aust-Agder 0,323669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Møre og Romsdal 0,316814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Sogn og Fjordane 0,313376 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Troms 0,311101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nord-Trøndelag 0,310260 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Finnmark 0,305122 Mandat tildelt
47 Frp Oppland 0,304627 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Østfold 0,302301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Hordaland 0,301414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Finnmark 0,298132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Telemark 0,290863 Mandat tildelt
52 KrF Sør-Trøndelag 0,287581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Nordland 0,283376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Hordaland 0,282894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Vestfold 0,279401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Troms 0,272164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,270305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Møre og Romsdal 0,270109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sør-Trøndelag 0,261709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vestfold 0,258347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Vestfold 0,256546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Nordland 0,255285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Oppland 0,253504 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Telemark 0,253327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Hordaland 0,246901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Vest-Agder 0,245770 Mandat tildelt
67 KrF Buskerud 0,244625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Finnmark 0,242172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Oppland 0,240111 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Nord-Trøndelag 0,238317 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Østfold 0,233951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Akershus 0,228824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Vest-Agder 0,219454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Nord-Trøndelag 0,217552 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Aust-Agder 0,214987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Telemark 0,214005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Troms 0,213660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Finnmark 0,204991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Sogn og Fjordane 0,201700 Mandat tildelt
80 SV Sør-Trøndelag 0,199641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Hedmark 0,197887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Sogn og Fjordane 0,197708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Oppland 0,186194 Mandat tildelt
84 SV Vest-Agder 0,185330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Troms 0,185264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Sogn og Fjordane 0,164252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Telemark 0,162181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Nord-Trøndelag 0,157489 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sogn og Fjordane 0,154639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Oppland 0,147318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Hedmark 0,146958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nord-Trøndelag 0,135938 Mandat tildelt