Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 25,8 27,4 -1,6 44 49 -5
Høyre 26,7 25,0 1,7 46 45 1
Frp 14,9 15,2 -0,3 26 27 -1
SV 6,0 6,0 0,0 10 11 -1
Sp 10,6 10,3 0,3 20 19 1
KrF 4,1 4,2 -0,1 7 8 -1
Venstre 4,1 4,4 -0,3 7 8 -1
MDG 4,8 3,2 1,6 8 1 7
Rødt 2,2 2,4 -0,2 1 1 0
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 4 5 2 1 1 0+1 1 1 0 0 16
Oslo 4+1 5 2 2 0 0 1 1 1 0 17
Hedmark 3 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 8
Oppland 2 1 1 0 2 0 0 0+1 0 0 7
Buskerud 2 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0+1 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 6
Rogaland 3 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0 13
Hordaland 3 5 2 1 1 1 0+1 1 0 0 15
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0 5
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0+1 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0 6
Nordland 2 2 2 1 2 0 0 0+1 0 0 10
Troms 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Finnmark 1 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Troms 0,604875 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,572993 Mandat tildelt
3 Frp Nord-Trøndelag 0,563646 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 MDG Sør-Trøndelag 0,519615 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,479685 Mandat tildelt
6 Ap Oslo 0,475238 Mandat tildelt
7 SV Rogaland 0,471239 Mandat tildelt
8 MDG Oslo 0,470555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 MDG Rogaland 0,456425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Akershus 0,450622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Akershus 0,442948 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Nordland 0,441792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Hordaland 0,430634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Buskerud 0,426494 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Oslo 0,421610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Hordaland 0,414378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Akershus 0,413492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,412366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,410168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Rogaland 0,408780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Østfold 0,405920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Finnmark 0,401895 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Buskerud 0,399284 Mandat tildelt
24 SV Hedmark 0,399150 Mandat tildelt
25 Ap Sør-Trøndelag 0,397463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Rogaland 0,396833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Oppland 0,396818 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Sogn og Fjordane 0,388463 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Nordland 0,387194 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Hedmark 0,380660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Rogaland 0,362624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Troms 0,357615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Oppland 0,356995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Telemark 0,356743 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Finnmark 0,352104 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Møre og Romsdal 0,349672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Østfold 0,348812 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Østfold 0,345344 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Sør-Trøndelag 0,343869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Sør-Trøndelag 0,342978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Akershus 0,340966 Mandat tildelt
42 Ap Hedmark 0,335203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Oslo 0,334033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Vestfold 0,331199 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Østfold 0,331103 Mandat tildelt
46 Frp Rogaland 0,331083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Vest-Agder 0,330560 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Rogaland 0,328337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Buskerud 0,327512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hordaland 0,326404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Nord-Trøndelag 0,322464 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Møre og Romsdal 0,321812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Buskerud 0,319543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Vestfold 0,316277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Møre og Romsdal 0,311643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Østfold 0,309066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Sogn og Fjordane 0,308698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Akershus 0,304159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Telemark 0,301042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Oslo 0,299523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vest-Agder 0,297271 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vestfold 0,295995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Oslo 0,295801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Nordland 0,290512 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Nordland 0,289300 Mandat tildelt
66 H Møre og Romsdal 0,287793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
68 H Sør-Trøndelag 0,284440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Vest-Agder 0,279828 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Oppland 0,277106 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Buskerud 0,275609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vestfold 0,275493 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Østfold 0,274961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Akershus 0,273953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,273481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Troms 0,271835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Buskerud 0,271666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Telemark 0,270199 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Hedmark 0,268309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Sogn og Fjordane 0,264791 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Akershus 0,264029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Troms 0,262862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Nord-Trøndelag 0,262163 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Vestfold 0,261006 Mandat tildelt
85 V Møre og Romsdal 0,259820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Møre og Romsdal 0,255520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Troms 0,252729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Hordaland 0,252199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Nord-Trøndelag 0,251027 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Telemark 0,246885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Telemark 0,243375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Hordaland 0,242666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Oppland 0,240166 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Ap Aust-Agder 0,239873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Finnmark 0,235044 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Sør-Trøndelag 0,230352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Nordland 0,219205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Vestfold 0,216197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Vestfold 0,216154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Vest-Agder 0,213858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Vest-Agder 0,213660 Mandat tildelt
103 KrF Nordland 0,213614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Nordland 0,209331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Oppland 0,208977 Mandat tildelt
106 KrF Vest-Agder 0,205653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Buskerud 0,204675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 H Finnmark 0,204614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Hedmark 0,201446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Telemark 0,182983 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Østfold 0,180973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Sogn og Fjordane 0,178394 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Vest-Agder 0,169779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 Frp Aust-Agder 0,169492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 KrF Sogn og Fjordane 0,168802 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 V Troms 0,165301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 V Finnmark 0,158524 Mandat tildelt
118 KrF Troms 0,155024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Hedmark 0,153094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 V Sogn og Fjordane 0,152900 Mandat tildelt
121 V Oppland 0,144000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 MDG Sogn og Fjordane 0,134552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 KrF Nord-Trøndelag 0,131794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 MDG Nord-Trøndelag 0,130965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 MDG Finnmark 0,127374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 V Telemark 0,125481 Mandat tildelt
127 KrF Oppland 0,123263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 KrF Hedmark 0,122966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 SV Aust-Agder 0,118238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 MDG Aust-Agder 0,115043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 V Nord-Trøndelag 0,105142 Mandat tildelt