Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 23,3 27,4 -4,1 43 49 -6
Høyre 20,2 25,0 -4,8 35 45 -10
Frp 9,0 15,2 -6,2 16 27 -11
SV 8,9 6,0 2,9 16 11 5
Sp 15,6 10,3 5,3 31 19 12
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5
Venstre 2,6 4,4 -1,8 1 8 -7
MDG 7,2 3,2 4,0 13 1 12
Rødt 6,1 2,4 3,7 11 1 10
Andre 3,2 1,8 1,4 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0 9
Akershus 4 4 2 1 2 0 0 1+1 1 0 16
Oslo 4 3 1 2+1 0 0 1 2 3 0 17
Hedmark 3 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0 8
Oppland 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0 7
Buskerud 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0 9
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0 6
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 6
Rogaland 3 3 2 1 1 1 0 1 0+1 0 13
Hordaland 3 4 1 1+1 2 1 0 1 1 0 15
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0 5
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 3 2 0 1 2 0 0 1 0+1 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0 6
Nordland 2 2 1 1 3 0 0 0 0+1 0 10
Troms 1 1 1 1 2 0 0 0+1 0 0 7
Finnmark 2 0 0 1 1 0 0 0 0+1 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,669767 Mandat tildelt
2 R Nordland 0,658082 Mandat tildelt
3 Frp Sør-Trøndelag 0,623133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Hedmark 0,592128 Mandat tildelt
5 H Oslo 0,487638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Frp Hedmark 0,486220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Hordaland 0,484175 Mandat tildelt
8 MDG Buskerud 0,479288 Mandat tildelt
9 H Finnmark 0,464366 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 MDG Østfold 0,463624 Mandat tildelt
11 SV Møre og Romsdal 0,462266 Mandat tildelt
12 SV Vestfold 0,439040 Mandat tildelt
13 SV Oslo 0,438768 Mandat tildelt
14 Frp Oppland 0,435207 Mandat tildelt
15 MDG Nordland 0,433884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Østfold 0,432583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Finnmark 0,425917 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Oslo 0,423504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hordaland 0,417160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,416682 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Oppland 0,410986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Akershus 0,410930 Mandat tildelt
23 H Rogaland 0,397625 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Akershus 0,391644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Vestfold 0,391530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Møre og Romsdal 0,383280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Hordaland 0,381308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Troms 0,379093 Mandat tildelt
29 SV Nord-Trøndelag 0,372363 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Telemark 0,366224 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Hordaland 0,363991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Oslo 0,363858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Rogaland 0,350240 Mandat tildelt
34 R Troms 0,347074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Buskerud 0,346889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Sør-Trøndelag 0,341691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nord-Trøndelag 0,340483 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Troms 0,331437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Vest-Agder 0,320539 Mandat tildelt
40 SV Vest-Agder 0,317221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Oppland 0,313493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Nordland 0,310513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Aust-Agder 0,307151 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Østfold 0,307096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Møre og Romsdal 0,304828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Hedmark 0,302139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Oslo 0,301534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Sør-Trøndelag 0,301274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Buskerud 0,299988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Troms 0,299089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Nordland 0,292935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Nordland 0,292451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vestfold 0,291793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Hedmark 0,287985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Vestfold 0,282445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Rogaland 0,279972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Østfold 0,276815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Telemark 0,274500 Mandat tildelt
59 Frp Buskerud 0,273494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Oppland 0,270083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Telemark 0,269889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Akershus 0,267548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Telemark 0,266706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Sogn og Fjordane 0,264662 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Sør-Trøndelag 0,259824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Oppland 0,255207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Hordaland 0,253309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Møre og Romsdal 0,249314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Akershus 0,245707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sogn og Fjordane 0,234662 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Rogaland 0,232999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Rogaland 0,228205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Vest-Agder 0,224902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Hedmark 0,224150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Troms 0,216010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Møre og Romsdal 0,211210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Nord-Trøndelag 0,206968 Mandat tildelt
78 H Aust-Agder 0,206898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Sogn og Fjordane 0,201828 Mandat tildelt
80 H Sogn og Fjordane 0,200326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vestfold 0,200046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Nord-Trøndelag 0,198339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Buskerud 0,197405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Nord-Trøndelag 0,196447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Finnmark 0,191113 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Aust-Agder 0,175389 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Finnmark 0,174116 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Aust-Agder 0,172564 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Vest-Agder 0,172552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Østfold 0,172466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Vest-Agder 0,169019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Telemark 0,163213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Finnmark 0,156673 Mandat tildelt
94 R Sogn og Fjordane 0,128758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Aust-Agder 0,094618 Mandat tildelt