Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 22,6 27,4 -4,8 42 49 -7
Høyre 21,1 25,0 -3,9 38 45 -7
Frp 10,3 15,2 -4,9 18 27 -9
SV 6,4 6,0 0,4 11 11 0
Sp 17,6 10,3 7,3 34 19 15
KrF 2,7 4,2 -1,5 1 8 -7
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6
MDG 7,0 3,2 3,8 12 1 11
Rødt 6,1 2,4 3,7 11 1 10
Andre 2,5 1,8 0,7 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0 9
Akershus 3 4+1 2 1 2 0 1 1 1 0 16
Oslo 4 3+1 1 2 0 0 1 2 3 0 17
Hedmark 3 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0 8
Oppland 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0 7
Buskerud 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0 9
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 6
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0 6
Rogaland 3 3 2 0+1 2 1 0 1 0 0 13
Hordaland 3 4 2 1 2 0 0 1+1 1 0 15
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0 5
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0 0 0+1 0 0 9
Sør-Trøndelag 2 2 1 1 2 0 0 1 0+1 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0 6
Nordland 2 2 1 1 3 0 0 0 0+1 0 10
Troms 1 1 1 1 2 0 0 0+1 0 0 7
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,669767 Mandat tildelt
2 R Nordland 0,658082 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,556417 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 H Oslo 0,509362 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,502636 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,498028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Finnmark 0,485132 Mandat tildelt
8 MDG Buskerud 0,465972 Mandat tildelt
9 MDG Østfold 0,450740 Mandat tildelt
10 H Akershus 0,435246 Mandat tildelt
11 R Østfold 0,432583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Buskerud 0,425865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Hedmark 0,425780 Mandat tildelt
14 MDG Nordland 0,421835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Rogaland 0,415341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 MDG Oslo 0,411736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 MDG Akershus 0,399507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,398296 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Nord-Trøndelag 0,389643 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Vestfold 0,380639 Mandat tildelt
21 SV Finnmark 0,375543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Møre og Romsdal 0,372611 Mandat tildelt
23 SV Østfold 0,372043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Troms 0,368552 Mandat tildelt
25 R Oslo 0,363858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Buskerud 0,362344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Hordaland 0,353879 Mandat tildelt
28 Frp Aust-Agder 0,351473 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Rogaland 0,350240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Hordaland 0,348175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Troms 0,347074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Troms 0,346217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Oslo 0,345089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nordland 0,334699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Møre og Romsdal 0,332437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Østfold 0,320786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Rogaland 0,320410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,318404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Østfold 0,316793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Vestfold 0,315720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Oslo 0,315519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,314690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Buskerud 0,312989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Vest-Agder 0,311624 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Akershus 0,306197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Nordland 0,305982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Oppland 0,304811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vestfold 0,304794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Hedmark 0,300809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Buskerud 0,299988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Oppland 0,295576 Mandat tildelt
52 MDG Hedmark 0,293794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Hordaland 0,286454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Vestfold 0,282445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Oppland 0,282120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Telemark 0,281916 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Akershus 0,281638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Sogn og Fjordane 0,268525 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Nord-Trøndelag 0,267796 Mandat tildelt
60 MDG Telemark 0,266861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Telemark 0,266706 Mandat tildelt
62 SV Telemark 0,263351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Oppland 0,255207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Hordaland 0,253309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Sør-Trøndelag 0,252596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Møre og Romsdal 0,249314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Troms 0,247194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sør-Trøndelag 0,245715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Akershus 0,245707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Møre og Romsdal 0,241715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Sør-Trøndelag 0,237712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vest-Agder 0,234926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vestfold 0,228946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,228121 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Hedmark 0,224150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Nordland 0,223288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Rogaland 0,221865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Aust-Agder 0,216129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Troms 0,215065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Sogn og Fjordane 0,209253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Nord-Trøndelag 0,207180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Nord-Trøndelag 0,206968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Sogn og Fjordane 0,196227 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vest-Agder 0,193436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Nord-Trøndelag 0,191028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,190305 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Telemark 0,186785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Finnmark 0,185767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Vest-Agder 0,172552 Mandat tildelt
90 MDG Aust-Agder 0,167794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Finnmark 0,162465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Finnmark 0,156673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Sogn og Fjordane 0,128758 Mandat tildelt
94 SV Aust-Agder 0,126112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Aust-Agder 0,094618 Mandat tildelt